Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Volnočasové projekty a EU financování Miloš Blaškovan Naviga 4 s.r.o. Tel.: 224 829 422, Fax: 224 829 425

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Volnočasové projekty a EU financování Miloš Blaškovan Naviga 4 s.r.o. Tel.: 224 829 422, Fax: 224 829 425"— Transkript prezentace:

1 Volnočasové projekty a EU financování Miloš Blaškovan Naviga 4 s.r.o. Tel.: 224 829 422, Fax: 224 829 425 blaskovan@naviga4.cz

2 - 2 - Období 2007 - 2013 Rozvoj volnočasových aktivit je v souladu s prioritami Národního rozvojového plánu ČR na období let 2007 – 2013 : ­ Rozvoj udržitelného cestovního ruchu ­ Vyvážený rozvoj regionů ­ Rozvoj městských oblastí ­ Rozvoj venkovských oblastí ­ Regionální konkurenceschopnost – Praha Projekty realizované v této oblasti tak budou moci čerpat dotace ze strukturálních fondů EU, zejména pak z programů: ­ Integrovaný operační program (IOP) ­ Regionální operační programy (ROP) ­ Operační program Praha – Konkurenceschopnost

3 - 3 - Integrovaný operační program (IOP) Rozvoj cestovního ruchu ­ Podpora budování destinací cestovního ruchu národního a nadregionálního významu (3.2) Podporované aktivity: ­ komplexní projekty vybudování a rekonstrukce zařízení cestovního ruchu ­ projekty relaxační, wellness turistiky nebo konferenční a kongresové turistiky ­ péče o přírodní atraktivity národního významu za účelem rozvoje cestovního ruchu zkvalitňování sportovně-rekreační turistické infrastruktury ­ rozvoj lázeňství a lázeňského cestovního ruchu Cílové skupiny: ­ krajské úřady, města, obce, svazky obcí ­ Czechtourism, asociace ­ právnické a fyzické osoby ­ NNO, rozpočtové a příspěvkové organizace Celkem podpora EU a národní zdroje (3.2): 22,5 mld Kč

4 - 4 - Integrovaný operační program (IOP) Revitalizace panelových sídlišť ­ Komplexní revitalizace prostředí panelových sídlišť (5.2) Podporované aktivity: ­ úpravy sídlištního prostoru – zeleň, parková úpravy, chodníky, předzahrádky, lavičky ­ rekonstrukce chátrajících objektů, které jsou přímou součástí soustavy panelových objektů ­ budování či modernizace sportovních a rekreačních ploch ­ zlepšení infrastruktury v rámci sídlištních celků ­ ekologické parkování Cílové skupiny: ­ města, obce Celkem podpora EU a národní zdroje (5.2): 5,0 mld Kč

5 - 5 - Regionální operační programy (ROP) Rozvoj cestovního ruchu ­ objevuje se jako jedna z hlavních priorit v každém regionálním operačním programu Podporované aktivity: ­ výstavba či obnova vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a lázeňství ­ modernizace a rozvoj areálů zimních sportů, lyžařských běžeckých tras a areálů ­ obnova, rozvoj a rekonstrukce základní a doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch (cyklistických stezek, infrastruktury pro „in-line“ sporty, vodní aktivity a vodní turistiku, hippostezek...) ­ rozvoj ubytovacích zařízení, golfová turistika a pod. Cílové skupiny: ­ kraje, obce, svazky obcí, organizace jimi zřizované ­ nestátní neziskové organizace ­ hospodářská komora a její složky ­ podnikatelské subjekty Celkem podpora EU a národní zdroje: 20 - 40 mld Kč

6 - 6 - Regionální operační programy (ROP) Rozvoj měst a venkova ­ objevuje se jako jedna z hlavních priorit v každém regionálním operačním programu Podporované aktivity: ­ rekonstrukce veřejných prostranství zejména v centrech měst a na sídlištích ­ budování, obnova a modernizaci technického vybavení území měst, pro zvýšení jejich atraktivity pro soukromé investice ­ rozšiřování kulturních sportovních a volnočasových sportovně-rekreačních zařízení ­ rekonstrukce a využití zchátralých objektů a nevyužívaných ploch („brownfields“) ­ výstavba víceúčelových zařízení a ploch pro spolkové, sportovní, zájmové i kulturní aktivity Cílové skupiny: ­ kraje, obce, svazky obcí, organizace jimi zřizované ­ nestátní neziskové organizace ­ hospodářská komora a její složky ­ podnikatelské subjekty Celkem podpora EU a národní zdroje: 20 - 40 mld Kč

7 - 7 - OP Praha – Konkurenceschopnost Dostupnost a prostředí ­ revitalizace opuštěných, znehodnocených nebo sociálně problémových území a ploch (1.4) Podporované aktivity: ­ revitalizace opuštěných, poškozených nebo nevhodně využívané plochy typu „brownfields“ ­ revitalizace veřejných prostranství v obytných územích, včetně sídlišť nebo jiných sociálně problémových lokalit (například s vysokou koncentrací kriminality) ­ v rámci revitalizace ploch obnovovat i historicky cenné objekty, snížit tlak na výstavbu nových objektů v přírodně nebo historicky cenných lokalitách ­ podpořit rozšiřování a obnovu ploch zeleně ve městě Cílové skupiny: ­ hlavní město Praha, městské části a organizace jimi zřízené ­ Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. ­ nestátní neziskové organizace ­ profesní a zájmová sdružení (hospodářské komory apod.) Celkem podpora EU a národní zdroje (Priorita 1): 7,6 mld Kč


Stáhnout ppt "Volnočasové projekty a EU financování Miloš Blaškovan Naviga 4 s.r.o. Tel.: 224 829 422, Fax: 224 829 425"

Podobné prezentace


Reklamy Google