Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt „Rovnost na Vysočině v kontextu koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina“ Ing. Soňa Krátká, regionální koordinátorka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt „Rovnost na Vysočině v kontextu koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina“ Ing. Soňa Krátká, regionální koordinátorka."— Transkript prezentace:

1 Projekt „Rovnost na Vysočině v kontextu koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina“ Ing. Soňa Krátká, regionální koordinátorka

2 Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina na období 2012 – schválena v červnu

3 4 oblasti: I. Podpora dotváření vhodných socio-ekonomických podmínek pro fungování rodin - Opatření v oblasti materiální pomoci - Opatření v oblasti rozvoje infrastruktury - Opatření v oblasti legislativní angažovanosti II. Podpora slaďování pracovního a rodinného života - Zavádění prorodinných opatření v orgánech a organizacích Kraje Vysočina - Podpora zaměstnavatelů - Podpora pečujících rodičů

4 III. Podpora žádoucích funkcí rodiny včetně podpory služeb pro rodiny - Opatření v oblasti podpory služeb podporujících rodinné vztahy, partnerské a rodičovské kompetence - Opatření v oblasti podpory služeb institucionální i neinstitucionální péče o děti - Opatření na podporu zdravého životního stylu rodiny - Podpora plnohodnotného začleňování seniorů do společenských aktivit a rozvoj mezigenerační solidarity - Podpora rodin v obtížné životní situaci nebo se specifickou potřebou IV. Podpora prostředí přátelského celé rodině, spolupráce všech aktérů rodinné politiky, medializace a propagace témat rodinné politiky - Opatření na podporu informovanosti a propagace - Opatření na podporu spolupráce dalších společenských subjektů

5 Akční plán podklady mimo jiné z Pracovních skupin v jednotlivých okresech - sladění s prioritami a rozpočtem Odboru sociálních věcí - projednání v Sociální komisi Kraje Vysočina - projednání v Radě města

6 Co kraj realizuje v RP? - Projekt „Rovnost šancí na Vysočině“ - Projekt „Žijeme a pracujeme na Vysočině“ (metodika FP) - Podpora MC a rodinných center - Rodinné pasy – podpora pasů + akce, setkávání rodin - Senior pasy – podpora pasů + akce - Family point (TR, HB, JI – podzim 2014), Senior point (TR, JI) - GP pro VS – „Podpora rodinné a seniorské politiky obcí“

7 Co kraj realizuje v RP? - Psychocentrum – pobočky (JI, ZR, TR, PE, HB v přípravě + další) - prevence ve školách (kriminalita, šikana, drogy apod.) - náhradní rodinná péče - další sociální služby -

8 Základní data projektu
Název projektu: Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje Doba realizace projektu: – Rozpočet projektu: 7,5 mil. Kč Místo realizace: Kraj Vysočina Nositel projektu: Kraj Vysočina Partneři: Česká identita, Centrum pro rodinu Vysočina, SVOŠS, Město Třebíč, Dřevozpracující družstvo Lukavec

9 Cíl projektu - Usilovat o prosazení systémových opatření pro plnění principu rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce a vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života v Kraji Vysočina - Vytvoření sítě partnerství (obce, OOS, firmy, občané) v každém okrese Kraje Vysočina - Aktualizace Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina

10 Co se povedlo, probíhá? Kulaté stoly – na začátku a na konci projektu - Konference – březen – Hotel Zámek Valeč - Konference k sociálnímu bydlení , KÚ Kraje Vysočina - Pracovní skupiny – 3 jednání 2013, 2 jednání Semináře – podzim 2012 a pro VS, NNO, firmy - Informační listy – 2 čísla info listů 2013 a 2014

11 Co se povedlo, probíhá? Brožury (Rozvoj regionu, VS, Firmy, ženy v obtížné situaci a role NNO, průzkum firem) - Studie využívání principů rovných příležitostí ve firmách (Reprezentativní šetření na vzorku cca 400 subjektů) - Podpůrné skupiny (HB 2013, JI 2014) Dva cykly podpůrných skupin (vždy pro cca 10 žen) 1x týdně po dobu dvou měsíců, vždy cca 2 hod Rodinný portál prezentace ze všech seminářů, konference, brožury, info listy - aktuální informace

12 Možnosti zapojení. - Informační listy : náměty na články do 4
Možnosti zapojení? Informační listy : náměty na články do 4. čísla - Pracovní skupiny: v r bude 1-2 jednání - Kulaté stoly: na konci projektu - Konference : 18. – Hotel Zámek Valeč - Rodinný portál zasílat info

13 Děkuji za pozornost  sona.kratka@volny.cz tel.: 724 694 501


Stáhnout ppt "Projekt „Rovnost na Vysočině v kontextu koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina“ Ing. Soňa Krátká, regionální koordinátorka."

Podobné prezentace


Reklamy Google