Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o Programu švýcarsko-české spolupráce Ing. Petra Murycová, oddělení Evropské unie, MPSV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o Programu švýcarsko-české spolupráce Ing. Petra Murycová, oddělení Evropské unie, MPSV."— Transkript prezentace:

1 Informace o Programu švýcarsko-české spolupráce Ing. Petra Murycová, oddělení Evropské unie, MPSV

2 Základní informace o programu Zaměřen na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšíření Evropské unie Určen pro členské státy, které vstoupily do EU v roce 2004 Pro Českou republiku určeno 11 % celkové alokace, což je 109,78 mil. CHF Rámcová dohoda uzavřena 20. prosince 2007 Období pro uzavírání závazků 14. 6. 2007 – 13. 6. 2012 (+ 5 dalších let na proplácení výdajů)

3 Tematická zaměření programu 1.Bezpečnost, stabilita a podpora reforem 2.Životní prostředí a infrastruktura 3.Podpora soukromého sektoru 4.Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj 5.Speciální alokace

4 Program švýcarsko-české spolupráce v gesci MPSV (1) Tematické zaměření 1 Bezpečnost, stabilita a podpora reforem Oblast podpory 1.1 Iniciativy regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech Cíl 3 Zavádění nových metod sociální práce se seniory a nových metod přímé práce se seniory, zlepšování kvality v oblasti poskytování sociálních služeb na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

5 Program švýcarsko-české spolupráce v gesci MPSV (2) Implementační struktura –Ministerstvo financí – národní koordinační jednotka zodpovědná za implementaci celého Programu v ČR –Ministerstvo práce a sociálních věcí – zprostředkující subjekt pro Cíl 3 Tematického zaměření 1, oblasti podpory 1.1 –Švýcarská strana SCO (Kancelář Programu v Praze při Velvyslanectví Švýcarska) SDC (Agentura pro rozvoj a spolupráci)

6 Aktuální výzva 18. červen 2010 – zveřejnění výzvy 18. srpen 2010, 16 hodin - termín pro předkládání záměrů projektů Určena pro cílovou skupiny dle výzvy v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji Zaměření výzvy: –Zavádění nových metod sociální práce se seniory a nových metod přímé práce se seniory, zlepšování kvality v oblasti poskytování sociálních služeb na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

7 Aktuální výzva – alokace a míra podpory Celková alokace na výzvu: 7.000.000,- CHF Minimální grant na individuální projekt: 1.000.000,- CHF Minimální výše grantu může činit: –60 % celkových oprávněných výdajů projektu –85 % celkových oprávněných výdajů projektu – pokud je spolufinancování zajištěno z veřejných zdrojů –100 % celkových oprávněných výdajů projektu – pokud se jedná o: projekty zaměřené na budování institucí, projekty technické asistence; projekty realizované nevládními neziskovými organizacemi;

8 Aktuální výzva – oprávnění žadatelé kraj organizace zřízená nebo založená krajem obec svazek obcí organizace zřízená nebo založená obcí nestátní nezisková organizace dobrovolná nebo společenská organizace

9 Aktuální výzva – kritéria oprávněnosti žadatele musí mít právní subjektivitu musí mít sídlo v České republice jeho činnosti v rámci realizace projektu musí být vykonávány ve veřejném zájmu nesmí z projektu financovat běžnou činnost (provozní náklady a náklady na údržbu) své organizace.

10 Aktuální výzva – partnerství Žadatel je oprávněn předložit samostatně nebo s partnery Partner je instituce (česká nebo švýcarská), která se podílí na přípravě projektu, zajištění jeho realizace a následné dlouhodobé udržitelnosti projektu. Partner musí splňovat stejná kritéria oprávněnosti jako žadatel (výjimka může být pouze u kritéria týkajícího se sídla v ČR). Dodavatel ≠ Partner Partnerství veřejného a soukromého sektoru: smluvní vztah mezi veřejným a soukromým subjektem, jehož cílem je společné zajištění činností ve veřejném zájmu, přičemž musí být vyloučen jakýkoliv ziskový motiv.

11 Informace o programu www.swiss-contribution.cz www.mpsv.cz/cs/8714 –Stručně o programu –Aktuální výzva –Dokumenty ke stažení –Otázky a odpovědi –Akce a pozvánky –Kontakty –Důležité odkazy

12 Děkuji Vám za pozornost. Ing. Petra Murycová Ministerstvo práce a sociálních věcí petra.murycova@mpsv.cz


Stáhnout ppt "Informace o Programu švýcarsko-české spolupráce Ing. Petra Murycová, oddělení Evropské unie, MPSV."

Podobné prezentace


Reklamy Google