Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Když potřebujete pomoc při hledání místa... Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Když potřebujete pomoc při hledání místa... Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky."— Transkript prezentace:

1 Když potřebujete pomoc při hledání místa... Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Projekt Když potřebujete pomoc při hledání místa... Opatření 2.1 OP RLZ Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Územní rozsah: Brno-město a Brno-venkov Doba realizace 9. 10. 06 – 30. 6. 08 původně 9. 10. 06 – 9. 8. 08 po prodloužení (22 měsíců)

3 Realizátor AGAPO, o. s. Vznik v roce 2004 Posláním je podporovat pracovní uplatnění lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním v Brně-městě nebo Brně- venkově, aby mohli žít běžným životem.

4 Partneři Úřad práce Brno-město Praktická škola na Ibsenově ulici v Brně Role v projektu Informování, výběr a pomoc při kontaktování vhodných klientů

5 Cíle projektu 1.Zvýšení zaměstnatelnosti osob z cílové skupiny prostřednictvím rozvoje proaktivních programů: Podporované zaměstnávání Tranzitní program Job kluby

6 Cíle projektu 2.Zajišťování rovných příležitostí v přístupu k zaměstnání Navázat na dobrou praxi podporovaného zaměstnávání v Brně, regionální spolupráci a rozvíjet provázanost poskytovaných služeb Informovat veřejnost a spolupracující subjekty na Brněnsku o problematice zaměstnávání osob z cílové skupiny

7 Cílová skupina – vymezení Osoby z Brna a okolí, které jsou sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti způsobené zdravotním postižením (tělesným, psychickým nebo mentálním) sociálním znevýhodněním nízkým nebo žádným vzděláním

8 Cílová skupina – nábor partneři a spolupracující subjekty Úřady práce, oddělení sociální péče Lékaři Poskytovatelé sociálních služeb Mediační a probační služba letáky, webové stránky, články a rozhovory v médiích, inzerce

9 Aktivity Podporované zaměstnávání (PZ) Tranzitní program (TP) Aktivní práce se zaměstnavateli Motivačně-vzdělávací kurzy (Job kluby) Prezentace a propagace zaměstnávání osob z cílové skupiny

10 Základní principy Podporovaného zaměstnávání Místo na otevřeném trhu práce Konkurenceschopná práce Práce za spravedlivou mzdu Individuální přizpůsobení podpory Aktivní přístup uživatele služby Trénink pracovníka přímo na pracovišti Zaměstnavatel je druhý uživatel služby

11 Průběh služby v programu Podporované zaměstnávání Dojednávání dohody o spolupráci a cíli Osobní profil – zjišťování dovedností Plánování pracovní kariéry Popis vhodného pracovního místa Nácvik dovedností potřebných k vyhledání místa Hledání vhodného zaměstnání Analýza pracovního místa Pracovní asistence Podpora zaměstnavatele

12 Tranzitní program Pro mladé lidi s postižením, kteří navštěvují speciální školy Dlouhodobé praxe na běžném pracovišti S doprovodem a asistencí Cílem je osvojení sociálních a pracovních dovedností

13 Aktivní práce se zaměstnavateli Prosazování rovných příležitosti v přístupu k zaměstnání Oslovení 500 zaměstnavatelů z Brněnska Informování o možnostech a legislativě v oblasti zaměstnávání osob z cílové skupiny Šíření dobré praxe

14 Motivačně-vzdělávací kurzy (Job kluby) Znalosti a dovednosti potřebné k snadnějšímu uplatnění na trhu práce Práce ve skupině Inspirace zkušenostmi ostatních účastníků Uplatnění metody hraní rolí Délka kurzu tři týdny (celkem 30 hodin) Frekvence setkání dvakrát týdně

15 Prezentace a propagace zaměstnávání osob z cílové skupiny Odstraňování bariér a předsudků vyplývajících ze zdravotního nebo společenského znevýhodnění Tiskové zprávy, články v médiích Letáky, webové stránky, výroční zprávy Výstava fotografií Dny otevřených dveří, konference Brožura o projektu

16 Monitorovací ukazatele – plán a skutečnost Plán (původní hodnoty)/skutečnost k 9. 6. 08 Počet podpořených organizací – 4 / 3 Počet podpořených osob – 85 / 119 Počet účastníků kurzů – 30 / 39 Počet osob, u nichž podpora splnila svůj účel – 60 / 83 Počet úspěšných absolventů kurzů – 21 / 32

17 Výsledky aktivity Podporované zaměstnávání k 9. 6. 08 272 zájemců o službu 70 uživatelům poskytována podpora 25 uživatelů získalo zaměstnání 132 oslovených organizací poskytujících služby lidem z cílové skupiny 5 odborných pracovníků bylo proškoleno v metodě podporovaného zaměstnávání

18 Výsledky aktivity Tranzitní program k 9. 6. 08 10 uživatelů 11 různých praxí

19 Výsledky aktivity Aktivní práce se zaměstnavateli k 9. 6. 08 Vytvoření nového místa pracovníka pro aktivní práci se zaměstnavateli 826 oslovených zaměstnavatelů

20 Výsledky aktivity Motivačně-vzdělávací kurz k 9. 6. 08 Tvorba kurzu, zavedení metodiky a proškolení pracovníků k lektorování Tvorba příručky pro účastníky 5 běhů kurzů 39 účastníků 32 úspěšných absolventů

21 Výsledky aktivity Prezentace a propagace k 9. 6. 08 16 tiskových zpráv Medializace projektu v místním tisku, rozhlase a televizi Pravidelná distribuce letáků Aktualizované webové stránky Uspořádání dne otevřených dveří Vernisáž a výstavy fotografií v Domu pánů z Lipé a ve Velkém špalíčku Výroční zpráva

22 Silné a slabé stránky projektu Silné stránky Možnost dlouhodobé spolupráce s uživateli Individuální a intenzivní podpora Aktivní práce se zaměstnavateli Velký zájem o podporované zaměstnávání Slabé stránky Nepřesný odhad zájemců o tranzitní program Nedostatečné zajištění peněžních toků

23 Náměty a doporučení pro programovací období 2007 – 2013 Snížení administrativní náročnosti Závazné lhůty pro poskytovatele podpory Zrychlení kontrol monitorovacích zpráv a zasílání schválených plateb

24 Kontakt Mgr. Rostislav Gnida AGAPO, o. s. Cejl 68, 602 00 Brno info@agapo.cz www.agapo.cz


Stáhnout ppt "Když potřebujete pomoc při hledání místa... Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google