Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podporované zaměstnávání - metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením III reg. číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00141 Projekt je financován.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podporované zaměstnávání - metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením III reg. číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00141 Projekt je financován."— Transkript prezentace:

1 Podporované zaměstnávání - metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením III reg. číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00141 Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního Programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky

2 I nformace o projektu Doba realizace projektu: 24 měsíců Začátek projektu: 15. 4. 2013 Ukončení projektu: 14. 4. 2015 Realizátor: MESADA, občanské sdružení

3 Komu je projekt určen Osoby se zdravotním postižením osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními ve třetím, druhém nebo prvním stupni osoby, které mají platné rozhodnutí úřadu práce o zdravotním znevýhodnění osoby, kterým byla odebrána invalidita prvního nebo druhého stupně méně než 12 měsíců před vstupem do projektu

4 Cíl projektu Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost účastníků projektu z řad sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených, konkrétně osob se zdravotním postižením. Aktivizovat a motivovat cílovou skupinu k vyhledání, získání, udržení pracovního místa.

5 Aktivity projektu Dojednání spolupráce s účastníkem Vstup do projektu může být na základě: doporučení místně příslušného kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR, doporučení lékaře, informací z tisku, letáku, doporučení druhé osoby apod. Před vstupem do projektu proběhnou cca 2 informační schůzky s pracovním konzultantem → podpis Dohody o vstup do projektu. Zájemci mohou do projektu vstupovat průběžně po celou dobu jeho trvání, pokud to dovolí personální kapacita realizátora.

6 Aktivity projektu Plánování kariéry Individuální konzultace 1x týdně: vytváření osobního profilu účastníka projektu, získání informací o potřebách trhu práce, vytváření představy vhodného pracovního místa, plánování cesty k získání vhodného pracovního místa, vytvoření prvního individuálního plánu účastníka projektu.

7 Aktivity projektu Zprostředkování vhodného pracovního místa a trénink dovedností potřebných k získání a udržení vhodného pracovního místa. Individuální konzultace 1x týdně: trénink dovedností, provázení účastníka při vyhledávání vhodného pracovního místa, vyhledávání pracovního místa, vyjednání podmínek a uzavření pracovněprávního vztahu. Job klub 1x za 2 měsíce: procvičování získaných aktivit ve skupině.

8 Aktivity projektu Výcvik sociálních dovedností: třídenní výcvik pro 12 účastníků projektu ve školícím zařízení, procvičování dovednosti potřebné k hledání a udržení zaměstnání, spojeno s exkurzemi do vybraných firem, účastníkům poskytnut příspěvek na cestovné, stravné a ubytování. Systemické poradenství: určen pro účastníky, kteří potřebují z důvodu dlouhodobého sociálního vyloučení další metody pro ujasnění svých představ o práci i životě, zahrnuje práci specialisty, aktivitou lze procházet krátkodobě, dlouhodobě, průběžně či nárazově dle domluvy.

9 Aktivity projektu Podpora účastníka po uzavření pracovněprávního vztahu Poskytování podpory ve formě konzultace (min 2x, dle domluvy) → cílem je udržení pracovního místa. V některých případech lze využít pracovní asistenci přímo na pracovišti. Účastník může dále navštěvovat Job klub.

10 Aktivity projektu Práce se zaměstnavateli Intenzivní spolupráce se zaměstnavateli v daném regionu. Poradenství, jehož cílem je vytvoření stabilního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

11 Aktivity projektu Přímá podpora Možnost získání mzdového příspěvku (po dobu 6 měsíců) Příspěvky na výcvik sociálních dovedností (doprava, strava, ubytování) Příspěvek na veřejnou dopravu (pouze do určité výše, po splnění daných podmínek)

12 Aktivity projektu Ukončení účasti v projektu Účastník projektu je zaměstnán a jeho situace na pracovišti je stabilní. Došlo ke zvýšení úrovně dovedností účastníka. Dlouhodobě se nedaří nalézt pro účastníka pracovní uplatnění a setrvání v projektu by mu nepřineslo další rozvoj. Účastník nedodržuje podmínky účasti v projektu. Po ukončení účasti může být zájemci nabídnuta další spolupráce.

13 Práva a povinnosti účastníka projektu Doložit doklad o zdravotním postižení. Docházet na naplánované schůzky. Plnit úkoly zadané pracovním konzultantem. Podávat pravdivé informace a údaje. Do 8 kalendářních dnů informovat realizátora o překážkách, které mu brání v účasti v projektu.

14 Práva a povinnosti účastníka projektu Včas omlouvat svoji nepřítomnost na aktivitách projektu. Při nástupu do zaměstnání poskytnout kopii pracovní smlouvy, okamžitě oznámit změny týkající se zaměstnání a pracovního vztahu. Do doby nástupu do zaměstnání plnit povinnosti vůči místně příslušnému kontaktnímu pracovišti Úřadu práce ČR. Účastník projektu má nárok na vyjádření a uplatnění svého názoru.

15 Zavazuje se poskytnout účastníkovi služby a aktivity, které jsou součástí projektu. Iniciuje vznik příslušných dokumentů, hodnocení, individuálního plánu apod. Poskytuje účastníkovi projektu podporu v dosahování cíle dle individuálního plánu. Podporuje a respektuje rozhodnutí účastníka. Práva a povinnosti příjemce

16 Poskytuje informace o účastníkovi a jedná v zastoupení pouze s jeho souhlasem. Po dobu účasti v projektu pravidelně konzultuje se zaměstnavatelem průběh zaměstnání účastníka. Jedná s rodinou a ostatními formálními a neformálními zdroji účastníka se souhlasem účastníka. Přistupuje ke všem účastníkům stejně bez ohledu na pohlaví, věk, příslušnost k etnické skupině nebo politické příslušnosti. Práva a povinnosti příjemce

17 Co projekt nabízí Spolupráci s pracovním konzultantem. Individuální podporu zaměřenou na potřeby konkrétního účastníka. Rozhled, orientaci a znalost trhu práce. Možnost využití pracovní asistence na pracovišti. Mzdové příspěvky pro zaměstnavatele. Příspěvky na cestovné.

18 Co lze účastí v projektu získat Poradce, prostředníka, lektora. Zvýšení úrovně dovedností, samostatnost a zvýšení sebevědomí. Informace o regionálním trhu práce. Silnější pozici na otevřeném trhu práce. Možnost čerpání příspěvku na Vaši mzdu. Kontakt s novými lidmi.

19 Veškeré vzdělávací, poradenské a jiné aktivity projektu jsou všem účastníkům poskytovány ZDARMA.

20 Další informace MESADA, občanské sdružení centrála Písek pobočka Jindřichův Hradec pobočka Vimperk www.mesada.eu

21 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Podporované zaměstnávání - metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením III reg. číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00141 Projekt je financován."

Podobné prezentace


Reklamy Google