Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní informace o Tranzitní službě Přechod ze Školy do Práce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní informace o Tranzitní službě Přechod ze Školy do Práce."— Transkript prezentace:

1 Základní informace o Tranzitní službě Přechod ze Školy do Práce

2  Tranzitní služba nabízí podporu a poradenství pro mladé lidi s postižením a znevýhodněním v přechodu ze školy do profesního života.

3 Cíle  ukázat mladým lidem pracovní vyhlídky  poskytnout základy pro rozhodnutí a reálný postoj k pracovní integraci  před „Clearingem“ – Situace v Rakousku v roce 1999: Vize a strategie

4 Cílová Skupina Mladí lidé při přechodu ze školy do práce, ve věku od 13 do 24 let, se speciálními potřebami:  potíže v učení (speciální školní osnovy) a mentální/kognitivní postižení  fyzické a kombinované postižení  sluchové a/nebo zrakové postižení  sociální znevýhodnění, emoční narušení a poruchy v chování  mentální onemocnění a autismus

5 Škála služeb  Vytvoření profilu schopností a zájmů  Analýzy silných a slabých stránek  Vyjádření potřeby pro dodatkový výcvik  Ukázka profesních vyhlídek založených na profilu zájmů a schopnosti  Rozpracování rozvojového a kariérního plánu

6 Metody  Poradenské schůzky s mladými lidmi  Konzultace s učiteli a rodiči  Hodnocení schopností a zájmů  Nabídka pracovní zkušenosti  Vytvoření podpůrného týmu (kruhu podpory)  Plánování zaměřené na člověka se zapojením učitelů, členů rodiny, přátel…  Sběr informací nezbytných v tranzitním portfoliu  Psaní zprávy o přechodu a plán rozvoje s doporučeními pro další profesní kroky

7 Zaměstnanci Zaměstnanci by měli mít profesní zázemí s…  Sociální práce (znalost právního systému a trhu práce)  Pedagogické / speciálně-pedagogické vzdělávání / inkluzivní vzdělávání  Psychologii, obzvláště vývojovou psychologii  Schopnost komunikovat a pracovat v týmu  Několikaletou pracovní zkušenost, nejlépe s mladými lidmi v komerční sféře  Zkušenosti s realizací projektu (organizace procesu) a síťování know how  Znalost místní infrastruktury  Znalost poradenských technik

8 Uspořádání  Poradce je prvořadou kontaktní osobou  Proces by měl být dokončen v průběhu max. 6 měsíců (pro profesní začlenění může být přidáno dalších 6 měsíců)  Jeden poradce zaměstnaný na celý úvazek (40hodin/týden): 50 dokončených tranzitních zpráv za rok  Služba je mobilní: Schůzky se mohou konat u poradce, ve škole, doma, ve firmě, kde probíhá stáž – s ohledem na aktuální požadavky  Tranzitní služba je dobrovolná a zdarma

9 Tranzitní proces  Na počátku – první kontakt září/říjen  Seznámení se s mladými lidmi – sběr informací pro tranzitní portfolio říjen/listopad  Budování kruhu podpory – pořádání schůzek orientovaných na člověka listopad/prosinec  Zprostředkování profesního výcviku/stáže prosinec/leden  Vytvoření profesního plánu – sepsání tranzitní zprávy Závěrečná konzultace únor/březen Profesní život Škola

10 Tranzitní proces: Krok 1 Na počátku – první kontakt Září/říjen počáteční kontakt ve spolupráci s učiteli v posledním ročníku povinné školní docházky budování vazby s mladými lidmi nabídka a sběr základních informací vyjednání a sepsání dohody

11 Seznámení se s mladými lidmi – sběr informací pro tranzitní portfolio Říjen/listopad rozhovory a sběr informací prostřednictvím materiálů a pracovních listů hodnocení kvalifikace a zájmů standardizovanými i nestandardizovanými testy a psychologickými procedurami Tranzitní proces: Krok 2

12 Budování kruhu podpory – pořádání schůzek orientovaných na člověka listopad/prosinec  Sezvání učitelů, příbuzných, přátel... na schůzku k naplánování dalších kroků v budoucnosti mladého člověka s pomocí nejdůležitějších osob kolem ní/něj Tranzitní proces: Krok 3

13 Zprostředkování profesního výcviku/stáže prosinec/leden  Pozorování na pracovišti v průběhu výcviku, zpětná vazba z podniku Tranzitní proces: Krok 4

14 Vytvoření profesního plánu – sepsání tranzitní zprávy Závěrečné konzultace únor/březen předání tranzitní zprávy s profilem dovedností a zájmů a s profesním plánem postoupení na následnou službu Tranzitní proces: Krok 5 a 6

15 Výhody tranzitní služby Výsledky hodnocení služby „Clearing“ v Rakousku uskutečněné L & R Sozialforschung jménem rakouského Ministerstva pro Sociální věci ve spolupráci s Prof. G. Wetzelem, Univerzita v Salzburgu (2006):  86% mladých lidí prošlo praktickým výcvikem ve firmách  pozitivní efekt na dospívání  87% účastníků mohlo realizovat jejich cíle v kariérním plánu  39% lidí, kteří se neúčastnili, mohlo dosáhnout svých profesních cílů  25% lidí, kteří se neúčastnili, neučinilo nic po ukončení školní docházky

16 Výsledky po službě „Clearing“  28% účastníků je v učení  25% jsou ve službě „AMS- Public Employment Service“ nebo „the Federal Social Welfare Office“  10% účastníků je většinou jinak zaměstnáno  13% účastníků je většinou nezaměstnáno  20% účastníků navštěvuje školu nebo není začleněno na trh práce  vysoká úroveň integrace služby „Clearing“


Stáhnout ppt "Základní informace o Tranzitní službě Přechod ze Školy do Práce."

Podobné prezentace


Reklamy Google