Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zhodnocení naplnění 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce v letech 2010 - 2012 Zdislav Doleček Olomouc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zhodnocení naplnění 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce v letech 2010 - 2012 Zdislav Doleček Olomouc."— Transkript prezentace:

1 Zhodnocení naplnění 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce v letech Zdislav Doleček Olomouc 2013 Tato akce je financovaná z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt „Rozvoj procesu plánování dostupnosti sociálních služeb v Olomouci“

2 Komunitní plánování v Olomouci Jak to začalo?
Metoda komunitního plánování sociálních služeb byla schválená Radou města Olomouce v roce 2004 a začala v roce V roce 2006 vznikl 1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 – 2008. V roce 2009 začala práce na novém v pořadí již 2. Komunitním plánu sociálních služeb na období let 2010 – 2012. 2 2

3 Počet pracovních skupin 8 Počet cílů celkem 38 Počet opatření 98
Počet pracovních skupin 8 Počet cílů celkem 38 Počet opatření 98 Počet členů pracovních skupin včetně manažerů podílejících se na tvorbě cílů a opatření za dané období 107 3

4 Celkový počet stanovených cílů a opatření
PS Název pracovní skupiny Počet cílů Počet opatření Z toho nových služeb/programů 1 Děti, mládež a rodina 2 Občané se zdravotním postižením 3 Senioři 4 Občané s mentálním postižením 5 Občané dlouhodobě duševně nemocní Občané ohroženi návykovým chováním 7 Etnické menšiny 8 Občané v přechodné krizi 9 Společné cíle pro všechny cílové skupiny Celkem všechny skupiny 4

5 Míra plnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny
Při evaluaci cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce (2.KPSS), bylo vycházeno ze zpráv o naplňování cílů a opatření za léta 2010, 2011 a Tyto zprávy byly vytvořeny na základě podkladů z jednotlivých pracovních skupin a prostřednictvím monitorovacích a finančních tabulek. Míra naplnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny za celou dobu platnosti 2. KPSS nabízí přehled cílů a opatření, které bylo v průběhu let 2010 – 2012 naplněny, částečně naplněny či nenaplněny. Celkem bylo naplněno cca 83% všech cílů a opatření, což lze považovat za velký úspěch a hovoří to i o reálném vytyčení cílů a opatření. Opatření, která nebyla naplněna, byla většinou vázána na vyšší finanční prostředky, ale také na možnost získání nemovitostí (např, vznik tzv centra PAS – centrum podpory a služeb, prostorové zázemí pro NNO). 5 5

6 Děti, mládež a rodina Míra plnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny
Naplněno: 5 Částečně naplněno: 3 Nenaplněno: 2 6

7 Občané se zdravotním postižením Míra plnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny
Naplněno: 9 Částečně naplněno: 4 Nenaplněno: 2 7

8 Senioři Míra plnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny
Naplněno: 5 Částečně naplněno: 2 Nenaplněno: 0 8

9 Občané s mentálním postižením Míra plnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny
Naplněno: 10 Částečně naplněno: 1 Nenaplněno: 4 9

10 Občané dlouhodobě duševně nemocní Míra plnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny
Naplněno: 9 Částečně naplněno: 3 Nenaplněno: 0 10

11 Občané ohrožené návykovým chováním Míra plnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny
Naplněno: 9 Částečně naplněno: 2 Nenaplněno: 0 11

12 Etnické menšiny Míra plnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny
Naplněno: 4 Částečně naplněno: 1 Nenaplněno: 1 12

13 Občané v přechodné krizi Míra plnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny
Naplněno: 10 Částečně naplněno: 4 Nenaplněno: 0 13

14 Společné cíle Míra plnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny
Naplněno: 5 Částečně naplněno: 2 Nenaplněno: 0 14

15 Nejvýznamnější výstupy 2
Nejvýznamnější výstupy 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce za období let V následujícím textu se dozvíme něco o cílech a opatřeních, které pracovní skupiny hodnotí jako úspěšné a hodné zřetele. 15 15

16 Děti, mládež a rodina Nejvýznamnější výstupy
Zpracování analýzy potřeb cílové skupiny a současného stavu jejich naplňování. Analýza se stala mj. podkladem pro proces tvorby prorodinné politiky na území města Olomouce. Úspěchem je také udržení některých stávajících služeb, např. mediačního centra Fondu ohrožených dětí a jiné. 16

17 Občané se zdravotním postižením Nejvýznamnější výstupy
Podařilo se udržet skladbu a kvalitu poskytovaných služeb. Podařilo se udržet a úspěšně rozvíjet projekt Bezbariérová Olomouc, který v průběhu těchto tří let získal i mezinárodní ocenění. 17

18 Senioři Nejvýznamnější výstupy
Udržení potřebných sociálních služeb. Projekt zaměřený na vzdělávací aktivity a poradenství pro seniory v oblasti moderních technologií, který byl seniory hojně využíván. Rozšíření počtu klubů pro seniory a zkvalitnění poskytovaných služeb. 18

19 Občané s mentálním postižením Nejvýznamnější výstupy
Zavedení sociální služby „Podpora samostatného bydlení“ pro osoby s mentální postižením. Udržení aktivizačních a rozvojových (volnočasových) programů. 19

20 Občané dlouhodobě duševně nemocní Nejvýznamnější výstupy
Rozvoj nové sociální služby: „Podpora samostatného bydlení“ pro osoby s duševním onemocněním. Udržení a rozvoj stávajících služeb. 20

21 Občané ohrožené návykovým chováním Nejvýznamnější výstupy
P-centrum obdržela nejvýznamnější ocenění pro organizace pracující s lidmi se závislostí, cenu Kiron za projekt „Dokážu to?“. Otevření Dramacentra  , které získalo zdroje z Projektu švýcarsko-české spolupráce. 21

22 Etnické menšiny Nejvýznamnější výstupy
Udržení stávajících služeb. Rozvoj terénní práce v tzv. „sociálně vyloučených lokalitách“, např. i se zaměřením na pracovní poradenství. 22

23 Občané v přechodné krizi Nejvýznamnější výstupy
Zřízení nové nocležny pro muže v Azylovém domě statutárního města Olomouce. V Charitě Olomouc bylo rozšířeno a upraveno zázemí pro poskytování zdravotnických služeb pro osoby v nepříznivé sociální situaci Vznikly dvě nové sociální služby: nocležna pro ženy s kapacitou 8 lůžek a krizová pomoc s kapacitou 6 lůžek – poskytovatel Charita Olomouc. 23

24 Společné cíle Nejvýznamnější výstupy
Rozvoj aktivit díky projektu s názvem: Rozvoj procesu plánování dostupnosti sociálních služeb v Olomouci. Vytvoření elektronického katalogu poskytovatelů sociálních služeb, Organizace tzv. „veletrhu poskytovatelů sociálních služeb“. 24

25 http://kpss.olomouc.eu/ dostupné na www:
Informace a materiály, které se týkají procesu plánování dostupnosti a rozvoje sociálních služeb na území města Olomouce: dostupné na www: 25 25

26 Děkuji za pozornost. Mgr. Zdislav Doleček
Magistrát města Olomouce Odbor sociálních věcí Hálkova 20 | Olomouc tel.: | mobil: 26


Stáhnout ppt "Zhodnocení naplnění 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce v letech 2010 - 2012 Zdislav Doleček Olomouc."

Podobné prezentace


Reklamy Google