Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zhodnocení naplnění 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce v letech 2010 - 2012 Zdislav Doleček Olomouc 2013 Tato akce je financovaná z.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zhodnocení naplnění 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce v letech 2010 - 2012 Zdislav Doleček Olomouc 2013 Tato akce je financovaná z."— Transkript prezentace:

1 Zhodnocení naplnění 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce v letech 2010 - 2012 Zdislav Doleček Olomouc 2013 Tato akce je financovaná z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt „Rozvoj procesu plánování dostupnosti sociálních služeb v Olomouci“

2 Komunitní plánování v Olomouci Jak to začalo?  Metoda komunitního plánování sociálních služeb byla schválená Radou města Olomouce v roce 2004 a začala v roce 2005.  V roce 2006 vznikl 1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 – 2008.  V roce 2009 začala práce na novém v pořadí již 2. Komunitním plánu sociálních služeb na období let 2010 – 2012.

3 2010 - 2012  Počet pracovních skupin 8  Počet cílů celkem 38  Počet opatření 98  Počet členů pracovních skupin včetně manažerů podílejících se na tvorbě cílů a opatření za dané období 107

4 Celkový počet stanovených cílů a opatření PS Název pracovní skupinyPočet cílů Počet opatření Z toho nových služeb/programů 1Děti, mládež a rodina 4 11 7 2Občané se zdravotním postižením 5 15 4 3Senioři 4 7 2 4Občané s mentálním postižením 5 15 7 5Občané dlouhodobě duševně nemocní 5 12 5 6 Občané ohroženi návykovým chováním 5 11 2 7Etnické menšiny 2 6 1 8Občané v přechodné krizi 5 14 3 9Společné cíle pro všechny cílové skupiny 3 7 3 Celkem všechny skupiny 38 98 34

5 Míra plnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny  Při evaluaci cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce (2.KPSS), bylo vycházeno ze zpráv o naplňování cílů a opatření za léta 2010, 2011 a 2012. Tyto zprávy byly vytvořeny na základě podkladů z jednotlivých pracovních skupin a prostřednictvím monitorovacích a finančních tabulek.  Míra naplnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny za celou dobu platnosti 2. KPSS nabízí přehled cílů a opatření, které bylo v průběhu let 2010 – 2012 naplněny, částečně naplněny či nenaplněny.  Celkem bylo naplněno cca 83% všech cílů a opatření, což lze považovat za velký úspěch a hovoří to i o reálném vytyčení cílů a opatření. Opatření, která nebyla naplněna, byla většinou vázána na vyšší finanční prostředky, ale také na možnost získání nemovitostí (např, vznik tzv centra PAS – centrum podpory a služeb, prostorové zázemí pro NNO).

6 Děti, mládež a rodina Míra plnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny  Naplněno: 5  Částečně naplněno: 3  Nenaplněno: 2

7 Občané se zdravotním postižením Míra plnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny  Naplněno: 9  Částečně naplněno: 4  Nenaplněno: 2

8 Senioři Míra plnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny  Naplněno: 5  Částečně naplněno: 2  Nenaplněno: 0

9 Občané s mentálním postižením Míra plnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny  Naplněno: 10  Částečně naplněno: 1  Nenaplněno: 4

10 Občané dlouhodobě duševně nemocní Míra plnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny  Naplněno: 9  Částečně naplněno: 3  Nenaplněno: 0

11 Občané ohrožené návykovým chováním Míra plnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny  Naplněno: 9  Částečně naplněno: 2  Nenaplněno: 0

12 Etnické menšiny Míra plnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny  Naplněno: 4  Částečně naplněno: 1  Nenaplněno: 1

13 Občané v přechodné krizi Míra plnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny  Naplněno: 10  Částečně naplněno: 4  Nenaplněno: 0

14 Společné cíle Míra plnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny  Naplněno: 5  Částečně naplněno: 2  Nenaplněno: 0

15 Nejvýznamnější výstupy 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce za období let 2010 - 2012 V následujícím textu se dozvíme něco o cílech a opatřeních, které pracovní skupiny hodnotí jako úspěšné a hodné zřetele.

16 Děti, mládež a rodina Nejvýznamnější výstupy  Zpracování analýzy potřeb cílové skupiny a současného stavu jejich naplňování. Analýza se stala mj. podkladem pro proces tvorby prorodinné politiky na území města Olomouce.  Úspěchem je také udržení některých stávajících služeb, např. mediačního centra Fondu ohrožených dětí a jiné.

17 Občané se zdravotním postižením Nejvýznamnější výstupy  Podařilo se udržet skladbu a kvalitu poskytovaných služeb.  Podařilo se udržet a úspěšně rozvíjet projekt Bezbariérová Olomouc, který v průběhu těchto tří let získal i mezinárodní ocenění.

18 Senioři Nejvýznamnější výstupy  Udržení potřebných sociálních služeb.  Projekt zaměřený na vzdělávací aktivity a poradenství pro seniory v oblasti moderních technologií, který byl seniory hojně využíván.  Rozšíření počtu klubů pro seniory a zkvalitnění poskytovaných služeb.

19 Občané s mentálním postižením Nejvýznamnější výstupy  Zavedení sociální služby „Podpora samostatného bydlení“ pro osoby s mentální postižením.  Udržení aktivizačních a rozvojových (volnočasových) programů.

20 Občané dlouhodobě duševně nemocní Nejvýznamnější výstupy  Rozvoj nové sociální služby: „Podpora samostatného bydlení“ pro osoby s duševním onemocněním.  Udržení a rozvoj stávajících služeb.

21 Občané ohrožené návykovým chováním Nejvýznamnější výstupy  P-centrum obdržela nejvýznamnější ocenění pro organizace pracující s lidmi se závislostí, cenu Kiron za projekt „Dokážu to?“.  Otevření Dramacentra - 19.12.2012, které získalo zdroje z Projektu švýcarsko-české spolupráce.

22 Etnické menšiny Nejvýznamnější výstupy  Udržení stávajících služeb.  Rozvoj terénní práce v tzv. „sociálně vyloučených lokalitách“, např. i se zaměřením na pracovní poradenství.

23 Občané v přechodné krizi Nejvýznamnější výstupy  Zřízení nové nocležny pro muže v Azylovém domě statutárního města Olomouce.  V Charitě Olomouc bylo rozšířeno a upraveno zázemí pro poskytování zdravotnických služeb pro osoby v nepříznivé sociální situaci  Vznikly dvě nové sociální služby: nocležna pro ženy s kapacitou 8 lůžek a krizová pomoc s kapacitou 6 lůžek – poskytovatel Charita Olomouc.

24 Společné cíle Nejvýznamnější výstupy  Rozvoj aktivit díky projektu s názvem: Rozvoj procesu plánování dostupnosti sociálních služeb v Olomouci.  Vytvoření elektronického katalogu poskytovatelů sociálních služeb,  Organizace tzv. „veletrhu poskytovatelů sociálních služeb“.

25 Informace a materiály, které se týkají procesu plánování dostupnosti a rozvoje sociálních služeb na území města Olomouce: dostupné na www: http://kpss.olomouc.eu/

26 Děkuji za pozornost. Mgr. Zdislav Doleček Magistrát města Olomouce Odbor sociálních věcí Hálkova 20 | 779 11 Olomouc tel.: 585 562 105 | mobil: 606 730 361 zdislav.dolecek@olomouc.eu www.olomouc.eu


Stáhnout ppt "Zhodnocení naplnění 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce v letech 2010 - 2012 Zdislav Doleček Olomouc 2013 Tato akce je financovaná z."

Podobné prezentace


Reklamy Google