Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava a realizace kroků k využití strukturálních fondů EU v období 2007 – 13 Jiří Čunek 1.místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava a realizace kroků k využití strukturálních fondů EU v období 2007 – 13 Jiří Čunek 1.místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj."— Transkript prezentace:

1 Příprava a realizace kroků k využití strukturálních fondů EU v období 2007 – 13 Jiří Čunek 1.místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj

2 Strategie MMR 1.Vytvoření struktury (organizační, technické a personální) vyjednávacích týmů na úrovni vlády a řídících orgánů (vládní výbor, tým pro vyjednávání NSRR, týmy pro vyjednávání operačních programů. 2. Vytvoření odborného týmu pro podporu vyjednávacího týmu NSRR – posílení odborných kapacit. Systém řízení a komunikace. 3 Zapojení 1.NM do vyjednávacích týmů operačních programů za účelem koordinace a propojení procesu vyjednávání a realizace.

3 Východiska vyjednávání s EK  udržet při vyjednávání kontinuitu vládou schválených a EK předložených programových dokumentů  vyjednat programy s minimálními zásahy do vymezení podporovaných aktivit operačních programů  zohlednit v programových dokumentech požadavky EK vyjádřené v pozici EK k NSRR zejména: rizika překrytí mezi OP, realizační opatření včetně role „koordinátora“, mechanismy koordinace mezi OP, posílení administrativní kapacity, monitorovací systém, řešení, synergie.

4 Usnesení vlády 285/2007 - opatření k podpoře vyjednávání s EK -ustavení „vládního výboru pro vyjednávání“ -ustavení týmu pro vyjednání NSRR -ustavení týmů pro vyjednání operačních programů -zřízení „sekce pro vyjednávání SF“ na MMR v působnosti 1.NM MMR Ing.M.Půčka,MBA, PhD.

5 Schéma vztahů a vazeb vyjednání NSRR

6 Organizační zajištění na MMR

7 Procesy vyjednávání NSRR- I. Fáze

8 Procesy vyjednání NSRR - II. fáze

9 Kompetence generálních sekretářů „vyjednat NSRR“ garantovat, že v průběhu vyjednávání operačních programů bude zajištěn „soulad mezi NSRR a operačními programy“ (z toho důvodu jsou generální sekretáři obligatorně členy vyjednávacích týmů operačních programů podle jejich působnosti). podílet se na vyjednání a schválení operačních programů.

10 Priority pro realizaci SF pro období 2007 – 13 na MMR monitorovací systém zajištění jednotného přístupu k urbánní politice v OP technologie zajištující dosažení synergických efektů (integrovaný přístup) vnitřní komunikační systém SF - slouží k řízení, rozhodování a kontrolu SF, komunikaci s vnějšími orgány a veřejností (jednotný kontakt s okolím). Komunikační plán NSRR a operačních programů Organizační práce - vytváření ad hoc týmů a pracovních skupin zaměřených na konkrétní témata. Pracovníci podílející se na implementaci na všech úrovních a ve všech operačních programech v počtu a kvalitě

11 Lidské zdroje - úkol Ne jen stabilizovat dosavadní pracovníky, i když právě v této etapě se možná jedná o stabilizační významný faktor, ale vytvořit podmínky, aby se do procesů spojených s realizací strukturálních fondů mohli nastoupit pracovníci v návaznosti na „rekvalifikační či specializační programy“. Pozn. pracovní pozice představují především odbornost a dovednosti v oblasti řízení procesů (projektové řízení), finanční řízení, účetnictví, kontrolu, auditní činnost, analytické práce atd.

12 Opatření ke stabilizaci a motivaci pracovníků působících ve SF zavedení „profesního vzdělávání pro pozice realizace strukturálních fondů“, platové zařazení v rámci platových tříd a odměňování odpovídající pozicím z hlediska náplně činnosti motivační programy

13 Procesy v rámci etapy vyjednávání - práva, povinnosti a odpovědnosti

14

15 Přehled stavu příprav do doby nástupu nového vedení

16


Stáhnout ppt "Příprava a realizace kroků k využití strukturálních fondů EU v období 2007 – 13 Jiří Čunek 1.místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google