Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EU a investice do lidských zdrojů Úřad práce v Liberci Oddělení implementace projektů ESF.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EU a investice do lidských zdrojů Úřad práce v Liberci Oddělení implementace projektů ESF."— Transkript prezentace:

1 EU a investice do lidských zdrojů Úřad práce v Liberci Oddělení implementace projektů ESF

2 projekty zaměřené na podporu konkurenceschopnosti zaměstnavatelů prostřednictvím investic do lidských zdrojů byly realizovány v rámci tzv. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) – opatření 4.1 a 4.2 v Libereckém kraji realizována část opatření 4.1: „Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti“ cílové skupiny: zaměstnanci, zaměstnavatelé, zájemci o zahájení podnikání Programovací období 2004 - 2006

3 Typy podporovaných aktivit: Obecné i specifické vzdělávání zabezpečované zaměstnavateli Vytváření nových pracovních míst a podpora udržení stávajících pracovních míst Zavedení a rozvoj moderních způsobů řízení organizací, včetně řízení lidských zdrojů Uplatňování pružných forem organizace práce Podpora začínajícím podnikatelům

4 Základní pravidla Jde o měkké (= neinvestiční) projekty, které musí být v souladu s příslušným opatřením (zejména cílové skupiny a činnosti), NELZE kombinovat s jiným opatřením Projekt by měl vycházet z potřeby, tedy ze strany poptávky a nikoliv ze strany nabídky Cíle ( X Problém)  Aktivity  Výstupy: nutné nadefinovat vše na začátku (např. formou brainstormingu) Důležitá analýza cílových skupin a analýza potřebnosti aktivit projektu

5 Návrh projektu Námět Projekt

6 Zkušenosti 2004 - 2006 Nejčastější obsahové zaměření projektů – IT, odborná jazyková příprava, manažerské dovednosti, ISO – široce formulovaná nabídka vzdělávaní zaměstnanců pro široce formulované profesní cílové skupiny – specifické vzdělávaní vlastních zaměstnanců Nejčastější nedostatky předložených projektů – obecný popis realizace projektu (nedostatečný popis klíčových aktivit) – nadhodnocený a nedostatečně zpracovaný rozpočet – podcenění administrativní náročnosti projektů financovaných z EU

7 Programovací období 2007 - 2013 Základním dokumentem je Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) Jedním z cílů programu je i „zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů“ a tomuto cíli se věnuje priorita č. 1 – Adaptabilita – zvyšování odborných znalostí a kompetencí zaměstnanců i zaměstnavatelů – podpora profesní mobility a flexibility pracovní síly – podpora koncepčního řízení lidských zdrojů a

8 Globální cíl OP LZZ

9 Programovací období 2007 - 2013 Oblasti podpory priority Adaptabilita 1. zvýšení adaptability pracovní síly a konkurenceschopnosti podniků 2. podpora rozvoje systému dalšího profesního vzdělávání Cílová skupina oblasti č. 1 – zaměstnavatelé: podporovány budou jednak organizace v odvětvích a oborech s růstovým potenciálem, ale také odvětví, obory a firmy procházející strukturálními změnami, jejichž zaměstnanci jsou ohroženi nezaměstnaností – zaměstnanci: ti, kteří zůstanou na nové pracovní pozici v restrukturalizovaném podniku, ale i ti, kteří postupně tento podnik opustí a ještě si zde doplní znalosti pro uplatnění na trhu práce – začínající podnikatelé

10 Okruhy podporovaných činností: další profesní vzdělávání podporované zaměstnavateli (zejm. práce s moderními ICT, schopnost komunikovat v cizím jazyce ve své odbornosti, manažerské schopnosti) tvorba nových (inovativních) vzdělávacích programů pro zaměstnance včetně přípravy podnikových lektorů aplikování moderních forem vzdělávání pracovníků dle specifických potřeb zaměstnavatelů včetně přípravy na konkrétní náplň práce na konkrétní pracovní pozici podpora rozvoje systémů rozvoje lidských zdrojů v podnicích vedoucích k motivaci a aktivizaci zaměstnanců uplatňování pružných forem organizace práce podpora udržitelnosti pracovních míst prostřednictvím podnikových adaptačních programů a podpora přípravy pracovníků na vytvářená nová pracovní místa Programovací období 2007 - 2013

11 Zdroje informací internetové stránky informující o Evropském sociálním fondu v ČR - www.esfcr.cz dokumenty:  Programový dodatek OP LZZ  Příručka pro žadatele  Příručka pro příjemce  Výzva

12 Kontakty: Úřad práce v Liberci Oddělení implementace projektů ESF Tel.: 485 236 414 Projektoví manažeři: Mgr. Kateřina Hrušková Email: katerina.hruskova@lb.mpsv.czkaterina.hruskova@lb.mpsv.cz Eva Friedrichová DiS. Email: eva.friedrichova@lb.mpsv.czeva.friedrichova@lb.mpsv.cz


Stáhnout ppt "EU a investice do lidských zdrojů Úřad práce v Liberci Oddělení implementace projektů ESF."

Podobné prezentace


Reklamy Google