Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Další profesní vzdělávání, realizované prostřednictvím úřadu práce Ing. Petr Klimpl Úřad práce ČR Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích Setkání vzdělavatelů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Další profesní vzdělávání, realizované prostřednictvím úřadu práce Ing. Petr Klimpl Úřad práce ČR Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích Setkání vzdělavatelů."— Transkript prezentace:

1 Další profesní vzdělávání, realizované prostřednictvím úřadu práce Ing. Petr Klimpl Úřad práce ČR Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích Setkání vzdělavatelů - Aktuální trendy dalšího vzdělávání (nejen) v Pardubickém kraji, Krajský úřad Pardubického kraje, 11.12. 2013

2 Další profesní vzdělávání, realizované prostřednictvím úřadu práce = Rekvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání, evidovaných na úřadu práce = Podpora vzdělávání zaměstnanců u zaměstnavatelů Setkání vzdělavatelů - Aktuální trendy dalšího vzdělávání (nejen) v Pardubickém kraji, Krajský úřad Pardubického kraje, 11.12. 2013

3 Rekvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání řídí se: •zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění •prováděcí vyhláškou č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců, v platném znění přispívá: •ke zkvalitňování kvalifikační struktury občanů, k řešení jejich zaměstnanosti a zaměstnatelnosti •k uspokojování poptávky zaměstnavatelů po kvalifikované pracovní síle Setkání vzdělavatelů - Aktuální trendy dalšího vzdělávání (nejen) v Pardubickém kraji, Krajský úřad Pardubického kraje, 11.12. 2013

4 Rekvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání „ Rekvalifikace zabezpečená“ - ÚP ji uchazečům o zaměstnání zabezpečuje prostřednictvím dodavatelů vybraných ve veřejné soutěži - veřejné zakázky „Rekvalifikace zvolená“ - uchazeč o zaměstnání si při respektování nastavených podmínek sám zvolí svého vzdělavatele, úřad práce rekvalifikaci v případě úspěšného absolvování uhradí. Setkání vzdělavatelů - Aktuální trendy dalšího vzdělávání (nejen) v Pardubickém kraji, Krajský úřad Pardubického kraje, 11.12. 2013

5 Další profesní vzdělávání, realizované prostřednictvím úřadu práce Úhrada rekvalifikace/vzdělávání: •z národních prostředků aktivní politiky zaměstnanosti (přidělení prostředků na každý rok dle situace na trhu práce) •z prostředků ESF - OP LZZ: národní individuální projekty (NIP) regionální individuální projekty (RIP) Setkání vzdělavatelů - Aktuální trendy dalšího vzdělávání (nejen) v Pardubickém kraji, Krajský úřad Pardubického kraje, 11.12. 2013

6 Rekvalifikace uchazečů o zaměstnání NIP „Vzdělávejte se pro růst“ - rekvalifikace (VSPR - R) Doba trvání: 1.7.2011 - 30.4.2014 Rozpočet projektu pro Pardubický kraj: 13 751 000 Kč Aktivity projektu: zabezpečení rekvalifikace a poradenských činností včetně pracovní rehabilitace Cílová skupina: uchazeči a zájemci o zaměstnání, evidovaní na ÚP. Z projektu lze realizovat pouze rekvalifikace vymezené (vybraná odvětví dle Klasifikace ekonomických činností CZ –NACE). Setkání vzdělavatelů - Aktuální trendy dalšího vzdělávání (nejen) v Pardubickém kraji, Krajský úřad Pardubického kraje, 11.12. 2013

7 Nejčastější typy rekvalifikačních kurzů – projekt VSPR-R Zabezpečená rekvalifikace •Svářečské kurzy •Strojnické a jiné odborné průkazy (vč. VZV) •Zdravotnictví (Sanitář) •Sociální oblast (Pracovník v sociálních službách - přímá obslužná činnost) •Osobní a provozní služby (masér, manikúra - pedikúra, kosmetika, kadeřnice,…) Setkání vzdělavatelů - Aktuální trendy dalšího vzdělávání (nejen) v Pardubickém kraji, Krajský úřad Pardubického kraje, 11.12. 2013

8 Rekvalifikace uchazečů o zaměstnání NIP „Vzdělávání a dovednosti pro trh práce“ (VDTP) Doba trvání projektu: 1.6. 2013 - 31.7.2015 Rozpočet projektu pro Pardubický kraj : 43 089 000 Kč Aktivity projektu: zabezpečení rekvalifikace a poradenských činností včetně pracovní rehabilitace Cílová skupina: uchazeči a zájemci o zaměstnání, evidovaní na úřadu práce. Z projektu lze realizovat rekvalifikace bez omezení a poradenské činnosti včetně pracovní rehabilitace. Setkání vzdělavatelů - Aktuální trendy dalšího vzdělávání (nejen) v Pardubickém kraji, Krajský úřad Pardubického kraje, 11.12. 2013

9 Nejčastější typy rekvalifikačních kurzů - projekt VDTP Zabezpečená rekvalifikace •Řidičské průkazy včetně profesní způsobilosti •Počítačové rekvalifikace - základní dovednosti •Počítačové rekvalifikace - specializované dovednosti •Účetnictví •Osobní a provozní služby (masér, manikúra - pedikúra, kosmetika, kadeřnice,…) •Příprava na podnikání Setkání vzdělavatelů - Aktuální trendy dalšího vzdělávání (nejen) v Pardubickém kraji, Krajský úřad Pardubického kraje, 11.12. 2013

10 Nejčastější typy rekvalifikačních kurzů - projekt VDTP Zvolená rekvalifikace •Bezpečnostní služby •Zdravotnictví, sociální oblast •Počítačové rekvalifikace - specializované dovednosti •Osobní a provozní služby (masér, manikúra - pedikúra, kosmetika, kadeřnice,…) •Řidičské průkazy včetně profesní způsobilosti •Účetnictví Setkání vzdělavatelů - Aktuální trendy dalšího vzdělávání (nejen) v Pardubickém kraji, Krajský úřad Pardubického kraje, 11.12. 2013

11 Rekvalifikace uchazečů o zaměstnání RIP - „Odborná praxe pro mladé do 30 let“ Doba trvání projektu: 1. 7. 2013 - 31. 8. 2015 Rozpočet projektu: 61 002 745 Kč Cílová skupina projektu: uchazeči o zaměstnání do 30 let s odbornou praxí kratší než 2 roky Cíle projektu: zvýšení zaměstnanosti cílové skupiny Použité nástroje: opatření aktivní politiky zaměstnanosti (interní poradenské činnosti, mzdové příspěvky ve formě SÚPM a příspěvku na mentora, v případě potřeby i rekvalifikace) Setkání vzdělavatelů - Aktuální trendy dalšího vzdělávání (nejen) v Pardubickém kraji, Krajský úřad Pardubického kraje, 11.12. 2013

12 Rekvalifikace uchazečů o zaměstnání RIP – „Klíč k úspěchu v Pardubickém kraji“ Doba trvání projektu: 1. 1. 2013 - 31. 8. 2015 Rozpočet projektu: 48 323 000 Kč Cílová skupina projektu: uchazeči o zaměstnání do 30 let a uchazeči o zaměstnání nad 50 let Cíle projektu: zvýšení zaměstnanosti cílové skupiny Použité nástroje: •poradenský program, vzdělávací aktivity „Orientace na trhu práce“ a případná rekvalifikace. •monitorování činnosti účastníků projektu •vytvoření nových pracovních míst (100) a společensky účelných pracovních míst vyhrazených (80). Setkání vzdělavatelů - Aktuální trendy dalšího vzdělávání (nejen) v Pardubickém kraji, Krajský úřad Pardubického kraje, 11.12. 2013

13 Podpora vzdělávání zaměstnanců u zaměstnavatelů NIP - „Vzdělávejte se pro růst! - Adaptabilita Doba trvání projektu: 31. 5. 2011 - 31. 5. 2014 Rozpočet projektu: 46 669 000 Kč Cílová skupina: zaměstnanci všech typů podniků (podle velikosti) dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE. Aktivity projektu: zvyšování kompetencí nových i stávajících zaměstnanců, v oborech s očekávaným růstem poptávky pro pracovní síle. Z projektu jsou hrazeny: náklady na vzdělávání a mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců po dobu jejich vzdělávání. Nejčastěji realizované vzdělávací aktivity: odborné jazykové vzdělávání (především AJ), kurzy sváření, kurzy pro pracovníky v sociálních službách, CAD školení a další. Setkání vzdělavatelů - Aktuální trendy dalšího vzdělávání (nejen) v Pardubickém kraji, Krajský úřad Pardubického kraje, 11.12. 2013

14 Podpora vzdělávání zaměstnanců u zaměstnavatelů NIP „Podpora odborného rozvoje zaměstnanců“ navazuje na projekt „Vzdělávejte se pro růst!“ - Adaptabilita Doba trvání projektu: 1. 12. 2013 - 31. 8. 2015 Rozpočet projektu na celou ČR: 900 000 000 Kč Bližší podmínky realizace se upřesňují - předpoklad dopracování metodiky a manuálu pro zájemce během prosince 2013. Setkání vzdělavatelů - Aktuální trendy dalšího vzdělávání (nejen) v Pardubickém kraji, Krajský úřad Pardubického kraje, 11.12. 2013

15 Podpora vzdělávání zaměstnanců u zaměstnavatelů RIP - „Vzdělávejte se pro růst v Pardubickém kraji! (Region I) Doba trvání projektu: 1.6.2012 - 31.5.2014 Rozpočet projektu: 34 239 000 Kč Cílová skupina: zaměstnanci, zaměstnavatelé, OSVČ Příspěvky určeny na: •17 160 000 Kč úhradu vzdělávání •15 015 000 Kč mzdy po dobu účasti na vzdělávání •OSVČ pouze vzdělávání Setkání vzdělavatelů - Aktuální trendy dalšího vzdělávání (nejen) v Pardubickém kraji, Krajský úřad Pardubického kraje, 11.12. 2013

16 Podpora vzdělávání zaměstnanců u zaměstnavatelů RIP - „Vzdělávejte se pro růst v Pardubickém kraji II“ Doba trvání projektu: 1. 9. 2013 - 31. 5. 2015 Rozpočet projektu: 51 648 000 Kč Cíle projektu: podpora rozvíjejících se zaměstnavatelů •potřebují vyškolit nové nebo stávající pracovníky •realizují svoji činnost v odvětvích s předpokladem růstu. Projekt je určen pro všechny typy podniků (podle velikosti) ve vybraných odvětvích v rámci ekonomických činností (CZ-NACE). Setkání vzdělavatelů - Aktuální trendy dalšího vzdělávání (nejen) v Pardubickém kraji, Krajský úřad Pardubického kraje, 11.12. 2013

17 Děkuji za pozornost. Setkání vzdělavatelů - Aktuální trendy dalšího vzdělávání (nejen) v Pardubickém kraji, Krajský úřad Pardubického kraje, 11.12. 2013


Stáhnout ppt "Další profesní vzdělávání, realizované prostřednictvím úřadu práce Ing. Petr Klimpl Úřad práce ČR Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích Setkání vzdělavatelů."

Podobné prezentace


Reklamy Google