Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktivní politika zaměstnanosti aneb podpora zaměstnanosti Marie Kozáková Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně, Kontaktní pracoviště pro Šlapanice a Kuřim.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktivní politika zaměstnanosti aneb podpora zaměstnanosti Marie Kozáková Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně, Kontaktní pracoviště pro Šlapanice a Kuřim."— Transkript prezentace:

1 Aktivní politika zaměstnanosti aneb podpora zaměstnanosti Marie Kozáková Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně, Kontaktní pracoviště pro Šlapanice a Kuřim Seminář Obec Telnice, 20.11.2013

2 Organizační struktura Úřadu práce ČR - generální ředitelství ÚP - rozčleněn na 14 krajských poboček - pracoviště krajských poboček (kontaktní pracoviště – v JmK 20)

3 Vybrané nástroje aktivní politiky zaměstnanosti příspěvek na SÚPM příspěvek na VPP regionální individuální projekty

4 Strategie realizace aktivní politiky zaměstnanosti pro rok 2013 V rámci aktivní politiky zaměstnanosti budou přednostně podporováni uchazeči o zaměstnání z následujících cílových skupin: uchazeči o zaměstnání vedení v evidenci nepřetržitě déle než 5 měsíců osoby se zdravotním postižením uchazeči o zaměstnání – absolventi bez praxe uchazeči o zaměstnání do 25 let věku uchazeči o zaměstnání nad 55 let ženy vracející se na trh práce po mateřské nebo rodičovské dovolené uchazeči o zaměstnání ohrožení dlouhodobou nezaměstnaností uchazeči o zaměstnání, kterým je třeba věnovat zvýšenou péči (např. z důvodu ohrožení sociálním vyloučením)

5 Společensky účelná pracovní místa Příspěvek dle ust. § 113 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti. Pracovní místa, která zaměstnavatel obsazuje na základě dohody s Úřadem práce uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Společensky účelným místem je i pracovní místo, které zřídil po dohodě s Úřadem práce uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti.

6 Společensky účelná pracovní místa zřízená Maximální výše příspěvku: dle zákona o zaměstnanosti maximálně: čtyřnásobek průměrné mzdy 97 632 Kč šestinásobek průměrné mzdy146 448 Kč osminásobek průměrné mzdy195 264 Kč Způsob poskytnutí příspěvku: do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření dohody Doba udržitelnosti pracovního místa: minimálně 12 měsíců Příspěvek v maximální výši může být poskytnut pouze na zaměstnání uchazeče nad 55 let nebo OZP. Při zřizování více než 5 pracovních míst musí být vypracován odborný posudek.

7 Společensky účelná pracovní místa vyhrazená Maximální výše příspěvku: 10 000 Kč nejdéle na dobu 12 měsíců Maximální doba poskytování příspěvku bude využívána pro uchazeče o zaměstnání starší 55 let a dále pro osoby se zdravotním postižením. V ostatních případech bude příspěvek poskytován v rozmezí 6 -12 měsíců s ohledem na možnost čerpání prostředků v rámci NIP a národní APZ. Způsob poskytnutí příspěvku: měsíčně zpětně v souladu s uzavřenou dohodou Při zaměstnání na zkrácený pracovní úvazek bude příspěvek poměrně krácen. Výjimku tvoří zaměstnávání uchazečů/uchazeček vracejících se na trh práce po mateřské a rodičovské dovolené (dítě do 6 let věku). Příspěvek však nesmí překročit výši mzdy vyplácené zaměstnavatelem. Výši příspěvku lze upravit v závislosti na výši nabízené mzdy zaměstnavatelem tak, příspěvek nebyl vyšší než mzda.

8 Společensky účelná pracovní místa – samostatná výdělečná činnost Maximální výše příspěvků: dle zákona o zaměstnanosti maximálně: čtyřnásobek průměrné mzdy 97 632 Kč šestinásobek průměrné mzdy146 448 Kč Způsob poskytnutí příspěvku: jednorázově v souladu s uzavřenou dohodou Minimální doba výkonu SVČ: 12 měsíců

9 Společensky účelná pracovní místa – samostatná výdělečná činnost Kategorie uchazečů o zaměstnáníPříplatek do výše uznatelných nákladů Doba evidence nad 5 měsíců10 000 Doba evidence nad 12 měsíců20 000 Ženy s dětmi do 15 let věku10 000 Osoby nad 55 let20 000 Absolvovaný kurz Základy podnikání10 000 Osoby se zdravotním postižením20 000 Osoby do 25 let10 000 Žádost bude posuzována podle kvality podnikatelského záměru a podle oboru činnosti s ohledem na udržitelnost podnikání. Upřednostněni budou klienti, kteří absolvovali rekvalifikační kurz Základy podnikání. Uchazeči, který již vykonával SVČ, nebude poskytnut příspěvek na stejný předmět podnikání. Výše příspěvku bude posuzována dle předpokládaných kalkulovaných nákladů a předpokládaného oboru činnosti. Poskytnuté finanční prostředky jsou účelově vázány a mohou být použity výhradně za účelem uvedeným v dohodě. Výchozí výše příspěvku: 50 000 Kč Uznatelné náklady: Při stanovení celkové výše uznatelných nákladů budou náklady u vybraných položek zohledněny maximálně ve výši: 1.Výpočetní technika včetně operačního systému a příslušenství30 000 Kč (PC sestava, notebook včetně příslušenství, multifunkční zařízení) 1.Nábytek pro vybavení provozovny50 000 Kč

10 Veřejně prospěšné práce Veřejně prospěšnými pracemi se rozumí časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí. Za jiné obdobné činnosti lze považovat práci osobního asistenta osob se zdravotním postižením, pomocné práce v oblasti charity, pomocné práce v oblasti sociální a kulturní, pomocné práce ve školách a při údržbě sportovišť. Uvedenými nástroji nelze bez vážného důvodu opakovaně podpořit téhož uchazeče o zaměstnání. Vážným důvodem je zejména nutnost podpořit uchazeče o zaměstnání z výše uvedených cílových skupin. V případě veřejně prospěšných prací je za vážný důvod rovněž považován nedostatek jiných vhodných uchazečů o zaměstnání. Vážným důvodem k opakované podpoře téhož uchazeče je rovněž postup uchazeče mezi nástroji VPP a SÚPM, jestliže tento postup povede k plynulému začlenění uchazeče na volný trh práce.

11 Veřejně prospěšné práce Příspěvek na mzdové náklady dle ust. § 112 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti. Maximální výše příspěvku: 11 000,- Kč měsíčně na jedno pracovní místo po dobu max. 12 měsíců (dle strategie do 31.10.2013) Způsob poskytnutí příspěvku: měsíčně zpětně v souladu s uzavřenou dohodou

12 kontakty

13 III. Regionální individuální projekty Výzva č. 70 1)Příležitost pro mladé do 30 let 2)Po roce do práce v JmK 3)45 plus v JmK 4)Sladění práce a rodiny 5)Práce jako pomoc 6)Cesta na trh práce 7)Odborné praxe pro mladé do 30 let 8)Recept na úspěch

14 Příležitost pro mladé do 30 let Cílová skupina projektu: 700 uchazečů o zaměstnání, v evidenci ÚP déle než 5 měsíců a nedosáhli 30 a více let věku. Dodavatel vzdělávacích aktivit: Republikové centrum vzdělávání s.r.o www.prilezitostpromlade.cz Realizace projektu: 1. 2. 2012 - 31. 1. 2015 (36 měsíců) Aktivity zprostředkování zaměstnání: zaměstnat celkem 300 účastníků -NVPM (nově vytvořená pracovní místa): 40, 12 měsíců, 18.000,- Kč/měsíc -SÚPM vyhrazená: 230 míst, 6 měsíců (OZP 12 měsíců), 10.000,- Kč/měsíc

15 45 plus v JmK Cílová skupina projektu: 600 uchazečů o zaměstnání, v evidenci ÚP déle než 5 měsíců a dosáhli věku min. 45 let Dodavatel vzdělávacích aktivit: sdružení firem - Republikové centrum vzdělávání s.r.o. (+ Počítačová služba Olomouc s.r.o.) www.45plusjmk.cz Realizace projektu: 1. 9. 2012 - 30. 8. 2015 (dodavatel od května 2013) Aktivity zprostředkování zaměstnání: -zaměstnat celkem 180 účastníků -NVPM (nově vytvořená pracovní místa): 60, 12 měsíců, 17.000,- Kč/měsíc

16 Po roce do práce v JmK Cílová skupina projektu: 550 uchazečů o zaměstnání, v evidenci ÚP déle než 12 měsíců Dodavatel vzdělávacích aktivit: sdružení firem - Počítačová služba Olomouc s.r.o. (+ RCV s.r.o.) www.porocedoprace.eu Realizace projektu: 1. 8. 2012 - 31. 7. 2015 (36 měsíců) Aktivity zprostředkování zaměstnání: zaměstnat celkem 110 účastníků - NVPM (nově vytvořená pracovní místa): 20, 12 měsíců, 17.000,- Kč/měsíc - SÚPM vyhrazená: 45; 6 měsíců (OZP a 50 + 12měsíců), 10.000,- Kč/měsíc

17 Sladění práce a rodiny Cílová skupina projektu: 500 uchazečů i zájemců o zaměstnání, v evidenci ÚP v JmK, pečující o dítě do 15 let věku Dodavatel vzdělávacích aktivit: Počítačová služba Olomouc s.r.o. (+ RCV s.r.o.) www.sladeni-prace-a-rodiny.cz Realizace projektu: 1. 1. 2013 - 31. 8. 2015 (32 měsíců) Aktivity zprostředkování zaměstnání: zaměstnat celkem 180 účastníků -NVPM (nově vytvořená pracovní místa): 50, 12 měsíců, 20.000,- Kč/měsíc -SÚPM vyhrazená: 30, 6 – 12 měsíců, 10.000,- Kč/měsíc

18 Práce jako pomoc Cílová skupina projektu: 350 uchazečů i zájemců o zaměstnání, v evidenci ÚP déle než 3 měsíce nebo pokud nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti bez ohledu na délku evidence, min. základní vzdělání. Aktivity projektu zaměřeny především do oblasti sociálních služeb! Dodavatel vzdělávacích aktivit: bude vybrán ve veřejné zakázce (137/2006) http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhm/esf/programove_obdobi_2007-2013 Realizace projektu: 1. 1. 2013 - 31. 8. 2015 (32 měsíců) Aktivity zprostředkování zaměstnání: zaměstnat celkem 85 účastníků - NVPM (nově vytvořená pracovní místa): 30, 12 měsíců, 20.000,- Kč/měsíc - SÚPM vyhrazená: 35, 6 – 12 měsíců, 10.000,- Kč/měsíc

19 Cesta na trh práce Cílová skupina projektu: 500 uchazečů o zaměstnání nad 30 let, v evidenci ÚP déle než 5 měsíců nebo bez nároku na podporu v nezaměstnanosti. Dodavatel vzdělávacích aktivit: bude vybrán ve veřejné zakázce (listopad 2013) Realizace projektu: 1. 5. 2013 - 31. 8. 2015 (28 měsíců) http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhm/esf/programove_obdobi_2007-2013 Aktivity zprostředkování zaměstnání: zaměstnat celkem 160 účastníků -NVPM (nově vytvořená pracovní místa): 60, 12 měsíců, 18.000,- Kč/měsíc -SÚPM vyhrazená: 20, 6 – 12 měsíců, 10.000,- Kč/měsíc

20 Recept na úspěch Cílová skupina projektu: 400 uchazečů o zaměstnání, v evidenci ÚP déle než 5 měsíců nebo bez nároku na podporu v nezaměstnanosti, vzdělání střední odborné nebo středoškolské Dodavatel vzdělávacích aktivit: bude vybrán ve veřejné zakázce Realizace projektu: 1.9. 2013 - 31. 8. 2015 (24 měsíců) http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhm/esf/programove_obdobi_2007- 2013 Aktivity zprostředkování zaměstnání: zaměstnat celkem 120 účastníků -NVPM (nově vytvořená pracovní místa): 50, 12 měsíců, 20.000,- Kč/měsíc -SÚPM vyhrazená: 10, 6 – 12 měsíců, 10.000,- Kč/měsíc

21 Odborné praxe pro mladé do 30 let Cílová skupina projektu: 520 uchazečů o zaměstnání, prioritně v evidenci ÚP déle než 4 měsíce, do 30 let věku, bez rozdílu vzdělání, s minimální praxí (max. 2 roky praxe) Dodavatel vzdělávacích aktivit: realizace přímo Krajskou pobočkou ÚP ČR v Brně, kontaktní osoby na všech KoP ÚP ČR (okresní města JmK) Realizace projektu: 1. 7. 2013 - 31. 8. 2015 (26 měsíců) Aktivity zprostředkování zaměstnání: zaměstnat formou odborné praxe celkem 470 účastníků - SÚPM vyhrazená: 470, 12 měsíců, 16.080,- Kč/měsíc (blíže viz dále)

22 Odborné praxe pro mladé do 30 let Základní aktivita: najít vhodné zaměstnavatele pro vyhrazení 470 SÚPM (postup: 1. pracovní místo – 2. vhodný klient). Perspektivní uplatnění. Příspěvek na jedno pracovní místo: úhrada skutečných mzdových nákladů zaměstnavatele včetně odvodů, zpravidla ve výši 16.080,- Kč/měsíc ( u 20ti SÚPM ve výši až 20.100,- Kč). Délka poskytování příspěvků – 12 měsíců. Příspěvek na úhradu mzdových nákladů mentora: až 316 mentorů, po dobu 4 měsíců (12 hod., 10 hod., 5 hod., 5. hod./týden, z max. mzdy 30.000,- Kč Zaměstnavatelé: převážně soukromá sféra, méně veřejná správa (kromě oraganizačních složek státu a státních příspěvkových organizací) Další aktivity: možnost rekvalifikace před nástupem do PP, poradenství aj.

23 Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II Realizace projektu: od 1. 7. 2013 (plán) do 30. 6. 2015 Realizace v celém JmK Rozpočet projektu: 53 245 000,- Kč (vzdělávací aktivity a mzdové příspěvky 43 448 028,- Kč) Obdobné zaměření jako u „VSPR v JmK“: -definována možnost „interního“ firemního vzdělávání -odborné jazykové vzdělávání – intenzivní forma (max. 3 měsíce) l

24 Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II CZ – NACE - oddíly 10 a 11 – potravinářství - oddíly 13 a 14 – textilní výroba - oddíl 16.20 – výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku - oddíl 18.12 – tisk ostatní, kromě novin - oddíl 20 – 22 – chemický a farmaceutický průmysl - oddíl 23 – sklo, nekovové minerály - oddíly 25 – 33 – zpracovatelský průmysl (strojírenství, elektro……) - oddíl 36, 37 – vodní hospodářství - oddíl 38, 39 – nakládání s odpady - oddíly 41,42,43 – výstavba budov, inženýrské stavitelství, specializované stavební činnosti

25 Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II - oddíl 45.20 – oprava a údržba motor. vozidel, kromě motocyklů - oddíl 45.11– obchod s automobily a jinými lehkými motor. vozidly - oddíl 49.4 – silniční nákladní doprava a stěhovací služby - oddíl 52 – skladování a vedlejší činnosti v dopravě - oddíl 55 – obory cestovního ruchu - oddíl 56 – stravování a pohostinství - oddíl 62 – informační technologie - oddíl 72 – výzkum a vývoj - oddíl 82.3 – pořádání konferencí a hospodářských výstav - oddíl 88 – ambulantní nebo terénní sociální služby, pobytové služby sociální péče

26 Děkuji za pozornost Marie Kozáková Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně, Kontaktní pracoviště pro Šlapanice a Kuřim Šujanovo nám. 3, 660 35 Brno tel.: 950 105 316, 604 281 159 e-mail: marie.kozakova@bo.mpsv.czmarie.kozakova@bo.mpsv.cz


Stáhnout ppt "Aktivní politika zaměstnanosti aneb podpora zaměstnanosti Marie Kozáková Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně, Kontaktní pracoviště pro Šlapanice a Kuřim."

Podobné prezentace


Reklamy Google