Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Závěrečná konference k regionálním individuálním projektům (RIP) „Dobrá práce v Jihočeském kraji“ reg.č.: CZ.1.04/2.1.00/13.00001 a „Cesta do práce v Jihočeském.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Závěrečná konference k regionálním individuálním projektům (RIP) „Dobrá práce v Jihočeském kraji“ reg.č.: CZ.1.04/2.1.00/13.00001 a „Cesta do práce v Jihočeském."— Transkript prezentace:

1 Závěrečná konference k regionálním individuálním projektům (RIP) „Dobrá práce v Jihočeském kraji“ reg.č.: CZ.1.04/2.1.00/13.00001 a „Cesta do práce v Jihočeském kraji“ reg.č.: CZ.1.04/2.1.00/13.00002 22. února 2011 kulturní centrum Bazilika České Budějovice Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 2 •RIP –Oblast podpory 2.1 OP LZZ –zaměření na jednotlivce –zaměření na komplexní řešení situace CS •role ÚP v Českých Budějovicích a zapojených ÚP –vypracování a předkládání projektových žádostí –realizace RIP Regionální individuální projekty Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

3 3 Místo realizace Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

4 4 Dobrá práce v Jihočeském kraji -Registrační číslo projektu:CZ.1.04/2.1.00/13.00001 -Realizace projektu:17. 12. 2008 do 31. 3. 2011 -Realizován ve třech na sebe navazujících cyklech -Celkové náklady projektu:33 533 246 Kč Cesta do práce v Jihočeském kraji -Registrační číslo projektu:CZ.1.04/2.1.00/13.00002 -Realizace projektu:17. 12. 2008 do 28. 2. 2011 -Realizován v šesti na sebe navazujících cyklech -Celkové náklady projektu:37 822 326 Kč Údaje o projektech Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

5 5 -min. 610 osob obdrží podporu v rámci projektu -bude min. 500 úspěšně podpořených klientů -bude min. 400 úspěšných absolventů kurzu -min. 6 nových pracovních míst -min. 50 vyhrazených míst, resp. vytvořených míst pro veřejně prospěšné práce Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Cílové indikátory „Dobrá práce v Jihočeském kraji“

6 6 -min. 1286 osob obdrží podporu v rámci projektu -bude min. 1030 úspěšně podpořených klientů -bude min. 745 úspěšných absolventů kurzu -min. 6 nových pracovních míst -min. 50 vyhrazených míst, resp. vytvořených míst pro veřejně prospěšné práce Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Cílové indikátory „Cesta do práce v Jihočeském kraji“

7 7 Dobrá práce v Jihočeském kraji -uchazeči o zaměstnání dlouhodobě evidovaní na ÚP v Jihočeském kraji (6 a více měsíců) -uchazeči o zaměstnání s opakovanými kratšími evidencemi -zájemci o zaměstnání Cesta do práce v Jihočeském kraji -uchazeči o zaměstnání krátkodobě evidovaní na ÚP v Jihočeském kraji (méně než 6 měsíců) -zájemci o zaměstnání Komu byly projektu určeny Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

8 8 Příprava projektu -Příprava a předložení -Proces schvalování Aktivity projektů Administrace Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Realizace -Řízení (realizační tým, veřejné zakázky, finance, publicita) -Monitorování (harmonogram, aktivity, výstupy) Ukončení projektu -Zpracování výstupů a výsledků -Audit -Zhodnocení v závěrečné zprávě

9 9 Aktivity pro účastníky -Informační schůzka -Vstupní program -Základní program -Poradenský program -Následný program -Nástavbový program -Doprovodný program Aktivity projektů Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

10 10 Finanční stránka –Čerpání nepřekročitelného rozpočtu projektu –Uznatelnost aktivit –Uznatelnost výdajů - Pravidla způsobilých výdajů –Monitorovací zprávy a dokumentace Financování regionálních individuálních projektů Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

11 11 Každý výdaj musí -být časově uznatelný – datum uskutečnění výdaje -být nezbytný -mít přímou vazbu na projekt -být vynaložen v souladu s následujícími principy 1.Hospodárnosti 2.Účelnosti 3.Efektivnosti Pravidla způsobilosti výdajů- obecná (uznatelnost) Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

12 12 -výdaj musí skutečně vzniknout, -být vynaložen, -zaznamenán na bankovních účtech příjemce, -být identifikovatelný a kontrolovatelný, -výdaj musí být v souladu s platnou právní legislativou, -výdaj musí být v souladu s platnou metodikou a vnitřními kontrolními systémy, Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Evidence a prokazování uskutečněného výdaje

13 13 Zahrnuje příspěvky -Jízdné a ubytování -Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby -Mzdové příspěvky na vytvořená pracovní místa -Společensky účelná pracovní místa, veřejně prospěšné práce, příspěvek na SÚPM zřízené uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu SVČ -Ostatní příspěvky – lékařské prohlídky povinné před nástupem na RK, lékařské prohlídky za účelem zprostředkování vhodného pracovního uplatnění, správní poplatky, poplatky za výpisy a potvrzení, průkazy odbornosti apod. Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Aktivita Doprovodný program

14 14 U dodavatele -ověření dodržování Pravidel způsobilosti výdajů (uznatelnosti) u přímé podpory U zaměstnavatele -ověření dokladů, na základě kterých je poskytován mzdový příspěvek -archivace relevantních dokumentů a dokladů souvisejících s realizací projektu i k případné kontrole, kdy dokumenty budou použity jako důkazní prostředky Monitorovací návštěvy Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

15 15 Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Shrnutí závěrečných výsledků „Cesta do práce v Jihočeském kraji“ Druh sledovaného indikátoru Požadovaný výstup Dosažený výstup Osoby zařazené v projektu 12861300 Osoby zařazení ve Vstupním programu 1286 Osoby zařazené v Základním programu 12201286 Osoby zařazené do rekvalifikací 1030805 Počet nových pracovních míst 611 Počet vyhrazených pracovních míst 5064

16 16 Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Shrnutí závěrečných výsledků „Cesta do práce v Jihočeském kraji“

17 17 Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Shrnutí závěrečných výsledků „Cesta do práce v Jihočeském kraji“

18 18 Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Shrnutí závěrečných výsledků „Cesta do práce v Jihočeském kraji“

19 19 Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Shrnutí závěrečných výsledků „Cesta do práce v Jihočeském kraji“

20 20 Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Shrnutí závěrečných výsledků „Cesta do práce v Jihočeském kraji“

21 21 Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Shrnutí závěrečných výsledků „Cesta do práce v Jihočeském kraji“

22 22 Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Shrnutí závěrečných výsledků „Cesta do práce v Jihočeském kraji“

23 23 Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Shrnutí závěrečných výsledků „Cesta do práce v Jihočeském kraji“

24 24 Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Shrnutí závěrečných výsledků „Dobrá práce v Jihočeském kraji“ Druh sledovaného indikátoru Požadovaný výstup Dosažený výstup Osoby zařazené v projektu 610692 Osoby zařazení ve Vstupním programu 610687 Osoby zařazené v Základním programu 610668 Osoby zařazené do rekvalifikací 500516 Počet nových pracovních míst 66 Počet vyhrazených pracovních míst 5068

25 25 Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Shrnutí závěrečných výsledků „Dobrá práce v Jihočeském kraji“

26 26 Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Shrnutí závěrečných výsledků „Dobrá práce v Jihočeském kraji“

27 27 Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Shrnutí závěrečných výsledků „Dobrá práce v Jihočeském kraji“

28 28 Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Shrnutí závěrečných výsledků „Dobrá práce v Jihočeském kraji“

29 29 Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Shrnutí závěrečných výsledků „Dobrá práce v Jihočeském kraji“

30 30 Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Shrnutí závěrečných výsledků „Dobrá práce v Jihočeském kraji“

31 Děkujeme za pozornost http://portal.mpsv.cz/sz/local/cb_info/esf/ Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Tato prezentace bude k dispozici ke stažení na webových stránkách ÚP České Budějovice:


Stáhnout ppt "Závěrečná konference k regionálním individuálním projektům (RIP) „Dobrá práce v Jihočeském kraji“ reg.č.: CZ.1.04/2.1.00/13.00001 a „Cesta do práce v Jihočeském."

Podobné prezentace


Reklamy Google