Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyjednání Národního strategického referenčního rámce a operačních programů na období 2007 – 2013 Jiří Čunek 1. místopředseda vlády a ministr pro místní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyjednání Národního strategického referenčního rámce a operačních programů na období 2007 – 2013 Jiří Čunek 1. místopředseda vlády a ministr pro místní."— Transkript prezentace:

1 Vyjednání Národního strategického referenčního rámce a operačních programů na období 2007 – 2013 Jiří Čunek 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj

2 2 Východiska pro zvolení strategie a realizace postupu 1.Silný koordinátor 2.Osobnosti zapojené do vyjednávání s garancí odbornosti, schopnosti řídit a komunikovat na politické i expertní úrovni 3.Systém řízení a komunikace

3 3 Faktory působící rizika Dědictví minulosti:  devalvace v myšlení o cílech strukturální politiky u politiků, odborných pracovníků – nepochopení podstaty a významu strukturální politiky jako „střednědobého programového dokumentu“  nutnost přijímat rozhodnutí za omezeného času  úroveň programových dokumentů  neadekvátní reflektování a reakce na „pozice EK“ vůči NSRR zejména v kontextu cílů a významu strukturální politiky v podmínkách EU a ČR  nedostatky v úrovni a stavu řízení NSRR a programových dokumentů  stav a úroveň připravenosti realizace (monitorovací systém, stabilita pracovníků, koncepční řízení atd.)

4 4 Vyjednávací roviny NSRR a OP Tři roviny pro vyjednávání  Vládní - vládní výbor pro vyjednávání: předsednictvo složené z 1. mpř. vlády a ministra pro místní rozvoj, mpř. vlády pro evropské záležitosti a ministr financí, členové: statutární zástupci ŘO  MMR - vyjednávací tým složený z generálních sekretářů pro cíle NSRR  Týmy pro vyjednávání operačních programů předseda – zástupce jmenovaný ŘO OP, členové jmenovaní ŘO OP, NM MMR pro vyjednávání, generální sekretář, zástupce NF

5 5 Vládní výbor pro vyjednávání  projednává zásadní rozhodování spojené s NSRR a koordinací řídicích orgánů  projednává závěry a pozice spojené s jednáním o NSRR s EK, včetně upřesnění věcných záměrů operačních programů a prioritních, včetně organizačního zajištění  koordinuje a dohlíží na výsledky jednání operačních programů s EK a podle potřeb zapojení se do těchto jednání  věnuje pozornost přípravě vyjednávání operačních programů,  koordinuje systémová opatření týkající se realizace NSRR (monitorovací a informační systém, institucionální struktury, finanční kontrola apod.),  zajišťuje provázanost návrhů prioritních os s NSRR jako celku

6 6 Tým pro vyjednání NSRR  zodpovídá za projednání NSRR s EK  koordinuje vyjednávání s týmy operačních programů  spolupracuje podle potřeb s vládním týmem  informuje vládní tým o výsledcích jednání a přijímaných opatření k odstranění nedostatků vyplývajících z pozic EK  předkládá k projednání vládnímu týmu resp. Vládě ČR návrhy změn spojených s promítnutím vyjednaných pozic nad rámec znění operačních programů schválených

7 7 Tým pro vyjednání operačního programu s EK  zodpovídá za projednání operačního programu s EK  vyjednává s EK operační program  informuje vládní tým o výsledcích jednání a přijímaných opatření k odstranění nedostatků vyplývajících z pozic EK koordinuje systémová opatření týkající se realizace NSRR (monitorovací a informační systém, institucionální struktury, finanční kontrola apod.),  zajišťuje provázanost návrhů prioritních os s NSRR jako celku,  koordinuje systémová opatření týkající se realizace operačních programů s odbornými útvary ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva financí

8 8 Vyjednávací tým NSRR složení a působnost  generální sekretáři  zpracování pozice ČR pro vyjednávání za  cíle NSRR (koordinace a komunikace s ŘO OP)  projednávání pozice s „vládním výborem pro vyjednávání“  vyjednávání NSRR s EK  zástupce Národního fondu (Ministerstvo financí)  alokace a spolufinancování  zmocněnec regionálních rad  spolupracuje s generálními sekretáři na přípravě pozic s ohledem na zohlednění specifik ROP

9 9 Organizační zajištění na MMR

10 10 Schéma vztahů a vazeb vyjednání NSRR

11 11 Procesy vyjednávání NSRR- I. Fáze

12 12 Procesy vyjednání NSRR - II. fáze

13 13 SEZNAM ZKRATEK NSRR – Národní strategický referenční rámec OP – operační program EK – Evropská komise ŘO OP – Řídicí orgán operačního programu RR – regionální rada ROP – regionální operační program NF – Národní fond


Stáhnout ppt "Vyjednání Národního strategického referenčního rámce a operačních programů na období 2007 – 2013 Jiří Čunek 1. místopředseda vlády a ministr pro místní."

Podobné prezentace


Reklamy Google