Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13/ Cohesion Policy 2007-2013 Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13/ Cohesion Policy 2007-2013 Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj."— Transkript prezentace:

1 RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13/ Cohesion Policy 2007-2013 Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie

2 Harmonogram příprav/Programming Timetable –Únor/květen 2006: předložení návrhů NRP a NSRR vládě ČR/ February, May 2006: submission of the NDP and NSRF to the Government –NRP vzato na vědomí usnesením vlády č. 175/2006/ Government took note of the NDP –koordinace HSS schválena vládou usnesením č. 198/2006/ Government took note of the coordination body –NSRR vzat na vědomí usnesením vlády č. 684/2006/ Government took note of the NSRF –Červen 2006: předložení návrhů OP vládě ČR/ sumbmission of the OPs to the Government –Po prvním čtvrtletí 2006: konzultace NSRR a OP s EK/ Consultation with the EC - 2006

3 Struktura NSRR/ Structure of NSRF I.Analytická část/ Analysis II.SWOT analýza/ SWOT analysis III.Strategie, priority NSRR/ Strategy, priorities of NSRF IV.Operační programy/ Operational Programmes V.Řízení a koordinace politiky HSS 2007-2013/ Management and coordination of cohesion policy 2007-2013 VI.Systém finančních toků/ Financial management

4 Národní strategický referenční rámec/ National strategic reference framework Rámcová rozvojová strategie na úrovni státu, základ pro sektorové (tematické) a regionální programy/ strategic reference instrument for preparing the programming of the Funds navrhuje členský stát při použití principu partnerství/ drafted by the MS in close cooperation with relevant partners struktura dána všeobecným nařízením a dalšími doporučeními EK/ structure given by the general regulation and recommendation of the EC bude vyjednáván s Evropskou komisí, zatím neoficiálně/ negatioated with the EC, informally sofar (27.10.2005, 22.3.2006, 15.–16.5.2006) očekávané oficiální předložení EK – prosinec 2006/ expected official submission to the EC – December 2006

5 Řízení a koordinace politiky soudržnosti ČR v období 2007-2013/ Management and coordination of cohesion policy 2007-2013 Usnesení vlády č. 198/2006/ Government resolution 198/2006 I.Schválení harmonogramu přípravy programového období 2007 – 2013/ Adoption of the programming timetable II.Vytvoření Národního rámce politiky soudržnosti (NRPS)/ Creation of National framework for cohesion policy III.Schválení Informačního systému 2007+ (on-line)/ Adoption of the Information system 2007+ IV.Stanovení Platebního, Certifikačního a Auditního orgánu programového období 2007 – 2013/ Set up of the Paying, Certifying and Audit bodies for 2007-2013

6 Děkuji za pozornost/ Thank you for your attention Mgr. Arnošt Marks, PhD. Odbor Rámce podpory Společenství MMR Kontakt: info.rps@mmr.cz www.strukturalni-fondy.cz


Stáhnout ppt "RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13/ Cohesion Policy 2007-2013 Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google