Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fondy EU: Programovací období 2007-13 v České republice Programovací období 2007-13 z pohledu podnikatele Olomouc, 22.6. 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fondy EU: Programovací období 2007-13 v České republice Programovací období 2007-13 z pohledu podnikatele Olomouc, 22.6. 2007."— Transkript prezentace:

1 Fondy EU: Programovací období v České republice Programovací období z pohledu podnikatele Olomouc,

2 Finanční prostředky SF a FS pro ČR na období Strukturální fondy: cca 510 mld. Kč (17,87 mld.€) Fond soudržnosti: cca 250 mld. Kč (8,82 mld. €) (celkem 752,7 mld. Kč tj. 26,69 mld. Euro na celé období bez domácího spolufinancování) míra spolufinancování z fondů 85 % spolufinancování z národních zdrojů 15 %

3 Programové dokumenty ČR Národní strategický referenční rámec (NSRR) –národní strategie realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti, určující dokument pro nastavení operačních programů – : schválen vládou ČR usnesením č. 1477/2006 – : oficiální předložení EK, zahájení negociací (1. kolo: ) – – 2. kolo – NSRR, IOP, ROPy, OP PK –Očekávané schválení NSRR – do konce června 2007 Operační programy –tématicky vymezené (tzv. sektorové programy) –regionálně vymezené (ROP) –operační programy pro Prahu –operační programy evropské územní spolupráce –v současné době všechny schváleny vládou ČR a oficiálně předloženy EK (březen 2007)

4 Zaměření operačních programů + alokace v mil. € Cíl Konvergence (ČR mimo hl. m. Praha) OP Doprava (MD)5 759,1 Infrastruktura OP Životní prostředí (MŽP)4 917,9 OP Podnikání a inovace (MPO)3 041,3 Podnikání OP Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT)2 070,7 OP Lidské zdroje a zaměstnanost (MPSV)1 837,4 Lidské zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT)1 828,7 7 x regionální OP (RR)4 659,0 Regionální intervence Integrovaný OP (MMR)1 553,0 OP Technická pomoc (MMR)263,0 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (Hl. m. Praha) OP Praha Konkurenceschopnost (Hl.m. Praha)264,01 OP Praha Adaptabilita (Hl.m. Praha)108,3 Cíl Evropská územní spolupráce (vybrané regiony ČR) 5 x OP Přeshraniční spolupráce + OP Meziregionální spolupráce + OP Nadnárodní spolupráce (MMR) 389

5 NSRR  strategický cíl Konkurenceschopná česká ekonomika –Priorita Konkurenceschopný podnikatelský sektor OP  MSP příjemce pomoci –Operační program Podnikání a inovace –OP Výzkum a vývoj pro inovace –OP Lidské zdroje a zaměstnanost –OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (vzdělávání) –ROPy (cestovní ruch) – ROP Střední Morava –OP Praha Adaptabilita, Konkurenceschopnost Podpora MSP v programech fondů EU

6 Řídicí orgán –Ministerstva, Regionální rady (Úřady RR), Hl.m. Praha Zprostředkující subjekt –Veřejný nebo soukromý subjekt (kompetence dle dohody s řídicím orgánem), partner pro žadatele Platební a certifikační orgán –MF (odbor Národního fondu): Metodika finančních toků –proplácení prostřednictvím platební jednotky, certifikace splnění požadavků evropské legislativy Auditní orgán –MF (Centrální harmonizační jednotka) –Provádění auditů, předkládání strategie EK, zprávy EK, uzavření programu Implementační struktura OP

7 CBC5 CBC2 Přeshraniční spolupráce 1 Konvergence (Cíl1) Evropská územ. spolupráce (Cíl 3) OP ŽP (MŽP) OP Doprava (MD) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT) OP LZ a zaměstnanost (MPSV) OP Podnikání a inovace (MPO) OP Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT) ROP7 ROP2 ROP1 (RR) IOP (MMR) OP TP (MMR) Region. konkurencesch. a zaměstnanost (Cíl 2) OP Konkurenceschopnost (Hl.m.Praha) OP Adaptabilita (Hl.m.Praha) Meziregionální spolupráce Nadnárodní spolupráce MF (Platební a certifikační orgán) Evropská komiseMMR (koordinátor NRPS) Implementace OP v ČR v letech

8 Implementace OP PI Řídící orgán –Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR podnikani/http://www.mpo.cz/cz/podpora- podnikani/ Zprostředkující subjekty –Agentura CzechInvest, CzechTrade, ČMZRB, ČEA Kontakty: - Czechinvest - Czechtrade - Česká energetická agentura - Českomoravská záruční a rozvojová banka

9 Implementace ROPů Řídící orgány –Regionální rady regionů soudržnosti NUTS II Výkonné subjekty –Úřady regionálních rad regionů soudržnosti NUTS II Kontakty: –ROP NUTS II Jihovýchod – –ROP NUTS II Jihozápad – –ROP NUTS II Moravskoslezsko – –ROP NUTS II Severovýchod – –ROP NUTS II Severozápad – –ROP NUTS II Střední Čechy – –ROP NUTS II Střední Morava –

10 Kroky k úspěšnému projektu – fáze 1 Mít dobrý nápad –Hlavní motivace by neměla být zisk dotace, ale rozvojový záměr Přejít od nápadu k projektovému záměru –Určit si „CO“ chci projektem řešit a „AKTIVITY“, které to naplní Prostudovat relevantní webové stránky, zda je nápad podporovatelný z fondů EU nebo využít dalších komunikačních nástrojů –www.strukturalni-fondy.cz –www.czechinvest.org –Bezplatná informační linka (pokládejte dotazy na fondy EU) –Bezplatná informační linka (dotazy na programy pro podnikatele) Najít vhodný zdroj financování Kontaktovat tzv. zprostředkující subjekt a projekt konzultovat

11 Kroky k úspěšnému projektu – fáze 2 Zjistit si všechny podmínky související s projektovou žádostí –Zprostředkující subjekt vydává Příručku pro žadatele a Text Výzvy Zpracovat projektovou žádost Předložit žádost k posouzení v určeném termínu Uskutečnit projekt Administrovat a vyhodnotit projekt Proplacení dotace

12 Harmonogram dalších kroků –Březen 2007 – oficiální předložení NSRR a OP Evropské komisi – čtvrtletí 2007 – negociace NSRR a OP –3. – 4. čtvrtletí – předpokládané schválení OP Zahájení realizace programů –1. čtvrtletí 2007 – první výzvy: OP PI (1.3. a ) –2. čtvrtletí 2007 – výzvy v dílčích opatření ve vybraných OP –2. pololetí 2007 – hromadné zahájení ostatních OP –Počátek 2008 – zahájení vybraných ROP

13 Doporučené kontakty → Programy

14 Děkuji za pozornost Ing. Jana Římská Odbor řízení evropských programů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR


Stáhnout ppt "Fondy EU: Programovací období 2007-13 v České republice Programovací období 2007-13 z pohledu podnikatele Olomouc, 22.6. 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google