Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Období 2007-2013 Strukturální fondy: cca 510 mld. Kč (17,87 mld.€) Fond soudržnosti: cca 250 mld. Kč (8,82 mld. €) (celkem 752,7 mld. Kč tj. 26,69 mld.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Období 2007-2013 Strukturální fondy: cca 510 mld. Kč (17,87 mld.€) Fond soudržnosti: cca 250 mld. Kč (8,82 mld. €) (celkem 752,7 mld. Kč tj. 26,69 mld."— Transkript prezentace:

1 Období 2007-2013 Strukturální fondy: cca 510 mld. Kč (17,87 mld.€) Fond soudržnosti: cca 250 mld. Kč (8,82 mld. €) (celkem 752,7 mld. Kč tj. 26,69 mld. Euro na celé období bez domácího spolufinancování) míra spolufinancování z fondů 85 % spolufinancování z národních zdrojů 15 %

2 Cíl Konvergence (ČR mimo hl. m. Praha) OP Doprava (MD)5 759,1 Infrastruktura OP Životní prostředí (MŽP)4 917,9 OP Podnikání a inovace (MPO)3 041,3 Podnikání OP Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT)2 070,7 OP Lidské zdroje a zaměstnanost (MPSV)1 837,4 Lidské zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT)1 828,7 7 x regionální OP (RR)4 659,0 Regionální intervence Integrovaný OP (MMR)1 553,0 OP Technická pomoc (MMR)263,0 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (Hl. m. Praha) OP Praha Konkurenceschopnost (Hl.m. Praha)264,01 OP Praha Adaptabilita (Hl.m. Praha)108,3 Cíl Evropská územní spolupráce (vybrané regiony ČR) 5 x OP Přeshraniční spolupráce + OP Meziregionální spolupráce + OP Nadnárodní spolupráce (MMR) 389

3 CBC5 CBC2 Přeshraniční spolupráce 1 Konvergence (Cíl1) Evropská územ. spolupráce (Cíl 3) OP ŽP (MŽP) OP Doprava (MD) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT) OP LZ a zaměstnanost (MPSV) OP Podnikání a inovace (MPO) OP Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT) ROP7 ROP2 ROP1 (RR) IOP (MMR) OP TP (MMR) Region. konkurencesch. a zaměstnanost (Cíl 2) OP Konkurenceschopnost (Hl.m.Praha) OP Adaptabilita (Hl.m.Praha) Meziregionální spolupráce Nadnárodní spolupráce MF (Platební a certifikační orgán) Evropská komiseMMR (koordinátor NRPS) Implementace OP v ČR v letech 2007-13

4 aktuálně.cz 9.10.2007 Kdo se umí v Bruselu domluvit ? Schválené programy/plánované programy Malta2/2 Maďarsko15/15 Litva3/4 Rumunsko5/7 Slovinsko2/3 Polsko12/21 Kypr1/2 Slovensko4/11 Estonsko1/3 Lotyšsko1/3 Bulharsko1/7 Česko0/17

5 STRUKTURA IOP Prioritní osa P 1 Modernizace veřejné správy P 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě P 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb P 4 Národní podpora rozvoje CR P 5 Národní podpora územního rozvoje P 4 Technická asistence Celkem

6 Řídicí orgán Ministerstva, Regionální rady (Úřady RR), Hl.m. Praha Zprostředkující subjekt Veřejný nebo soukromý subjekt (kompetence dle dohody s řídicím orgánem), partner pro žadatele Platební a certifikační orgán MF (odbor Národního fondu): Metodika finančních toků proplácení prostřednictvím platební jednotky, certifikace splnění požadavků evropské legislativy Auditní orgán MF (Centrální harmonizační jednotka) Provádění auditů, předkládání strategie EK, zprávy EK, uzavření programu Implementační struktura OP

7 Kroky k úspěšnému projektu Mít dobrý nápad Hlavní motivace by neměla být zisk dotace, ale rozvojový záměr Přejít od nápadu k projektovému záměru Určit si „CO“ chci projektem řešit a „AKTIVITY“, které to naplní Prostudovat relevantní webové stránky, zda je nápad podporovatelný z fondů EU nebo využít dalších komunikačních nástrojů www.strukturalni-fondy.czwww.strukturalni-fondy.cz (info@strukturalni-fondy.cz )info@strukturalni-fondy.cz Najít vhodný zdroj financování Kontaktovat tzv. zprostředkující subjekt a projekt konzultovat

8 KALENDÁŘ www.srukturalni-fondy.cz

9 Realizované projekty na www Evropská škola obnovy venkova Obsahem projektu je prezentace ukázek starého způsobu hospodaření, Dny medu, Velkomoravské kuchyně, slunovratu, Svátek brambor, řezbářská a kovářská sympozia. DETAILY PROJEKTU Oficiální název projektu: Evropská škola obnovy venkova Zařazení / priorita: Fond mikroprojektů (Opatření 1.3) Žadatel: Obec ModráObec Modrá Celkový rozpočet projektu: 585 000 Kč Výše dotace z EU: 438 750 Kč OPERAČNÍ PROGRAM Interreg IIIA ČR-Slovensko REALIZACE PROJEKTU Společným cílem je upevňování vztahů příhraničních oblastí prostřednictvím spolupráce v oblasti rozvoje venkova, obnově tradic a zvyků prostřednictvím představení společné historie oblasti Moravského Slovácka a slovenského Pováží z doby Velké Moravy.

10 Dům pro matky s dětmi v Zábřehu Dům pro matky s dětmi původně disponoval 7 lůžky. Za posledních pět let v něm bylo přijato 59 matek a 98 dětí. Zapotřebí však byla kapacita minimálně dvojnásobná. DETAILY PROJEKTU Název projektu: Rekonstrukce Domu pro matky s dětmi pro služby krizové intervence Zábřeh Zařazení projektu: Priorita 3 - Rozvoj lidských zdrojů (CZ.04.1.05/3.1.00.2/0407) Žadatel: město Zábřehměsto Zábřeh Náklady projektu: Evropská unie podpořila tento projekt 3,3 miliony korun. REALIZACE Zařízení je uzpůsobeno k celoročnímu pobytu žen a matek s dětmi s celoročním provozem a rozšířil tak kapacitu stávajícího Domu pro matky s dětmi na 11 míst pro matky s dětmi. Dům pro matky s dětmi zajistil zlepšení stávající sítě sociálních služeb v regionu a umožní tak matkám s dětmi v tíživé sociální situaci a potřebným ženám chráněné bydlení a jejich sociální začlenění. Sociálně handicapovaným matkám a jejich dětem jsou v nově vybudovaných prostorech poskytovány poradenské a další odborné služby, které jim pomohou při řešení životních situací a jejich předcházení.

11 Střední školy se staly centrem vzdělávacího, kulturního a společenského života v kraji Úkolem komunitních škol je stát se centrem vzdělávacího, kulturního a společenského života, které bude sloužit studentům i široké veřejnosti. V Moravskoslezském kraji bylo vytvořeno na úrovni středních škol osm takových center. Nacházejí se v Orlové, Bruntále, Rýmařově, Krnově, Odrách, Opavě, Vítkově a Novém Jičíně. DETAILY PROJEKTU Oficiální název projektu: Podpora rozvoje komunitních škol Žadatel: Moravskoslezský krajMoravskoslezský kraj Celkový rozpočet projektu: 42 054 120 Kč Výše dotace z EU: 37 007 625 Kč Web s dalšími informacemi: http://www.kr-moravskoslezsky.czhttp://www.kr-moravskoslezsky.cz OPERAČNÍ PROGRAM SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (SROP)

12 REALIZACE PROJEKTU Komunitní školy byly vybaveny novou moderní výpočetní technikou, didaktickými a multimediálními pomůckami, které umožní poskytování jak kvalitního vzdělávání, tak naplňování volnočasových aktivit široké veřejnosti, absolventům škol, rodičům, zdravotně handicapovaným, seniorům, nezaměstnaným, matkám s dětmi, zaměstnancům úřadů, podniků i národnostním menšinám. "Cílem v Česku zatím ojedinělého projektu bylo zpřístupnit naše školy nejširší veřejnosti, proměnit je v centra vzdělávání, společenského i kulturního života pro obyvatele v okolí. Znamená to nejen rozšíření vzdělávacích příležitostí ve školách, ale také propojení prvotního a dalšího vzdělávání. Školy nabídnou více vzdělávacích množností, jejich pedagogové rozšiřují své aktivity např. v sociálních nebo kulturních oblastech pro všechny občany v příslušném městě. Vzniklá komunitní centra přispějí k celoživotnímu vzdělávání, ale také pomohou začlenění sociálně ohrožených skupin obyvatel. Škola je v každé obci přirozeným centrem vzdělávání - z toho projekt vycházel," řekla náměstkyně hejtmana kraje pro oblast školství Jaroslava Wenigerová.

13 Ing. Jana Římská regionální pracoviště MMR NUTS II Střední Morava Jeremenkova 40 B 16.patro jana.rimska@mmr.cz jana.rimska@mmr.cz tel. 587 334 400 731 628 165 605 713 016


Stáhnout ppt "Období 2007-2013 Strukturální fondy: cca 510 mld. Kč (17,87 mld.€) Fond soudržnosti: cca 250 mld. Kč (8,82 mld. €) (celkem 752,7 mld. Kč tj. 26,69 mld."

Podobné prezentace


Reklamy Google