Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Neziskové organizace a jejich financování. Neziskové organizace (NO) 2 neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Neziskové organizace a jejich financování. Neziskové organizace (NO) 2 neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání."— Transkript prezentace:

1 Neziskové organizace a jejich financování

2 Neziskové organizace (NO) 2 neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání, výše příjmu z něj stojí až na druhém místě neziskové organizace jsou právnické osoby, mají svého zřizovatele, zakládají se podle daných právních předpisů

3 3 Počet organizací Procent z celkových NO Občanská sdružení60 85089,28% Nadace3880,57% Nadační fondy1 0301,51% Obecně prospěšné společnosti1 4412,11% Církevní právnické osoby4 4476,52% Neziskové organizace celkem68 156100,00% Počet NO v ČR

4 4

5 Zdroje financování aktivit neziskových organizací 1. Vnitřní zdroje, vlastní zdroje 2. Vnější zdroje - Příspěvky od veřejné správy (stát, ÚSC, EU) - Příspěvky od soukromého sektoru - Příspěvky od jednotlivců

6 1. Vnitřní zdroje, vlastní zdroje Členské příspěvky Příjmy z vlastní činnosti (přednášky, prodej vlastních výrobků apod.) Veřejné sbírky + Pravidelný příjem Příjem, který lze plánovat do budoucna Garance samostatnosti, autonomie - Nedostatečná kapacita z hlediska velkých projektů Záleží na typu organizace (svaz rybářů x DROP IN)

7 2. Vnější zdroje příspěvky od veřejné správy EU, ministerstva, kraje, obce a města Přidělení příspěvků dle priorit jednotlivých institucí Hlavním motivem: servisní funkce + NO jako konzultant

8 2. Vnější zdroje příspěvky od veřejné správy 2 formy pomoci: přímá x nepřímá PŘÍMÁ POMOC - Prostřednictvím grantů a dotačních titulů + - Relativně stabilní příjem - Dobrá finanční základna pro projekty NO - Sklon k byrokracii Nekonzistentnost financí (návaznost projektů) Sklon k přeceňování rozpočtu

9

10

11 2. Vnější zdroje příspěvky od veřejné správy 2 formy pomoci: přímá x nepřímá NEPŘÍMÁ POMOC - Daňové výjimky a zvýhodnění - Daňové asignace + - Relativně stabilní příjem - Motivace soukromého sektoru - Narušení pravidel tržního prostředí, znevýhodnění určitých firem

12 2. Vnější zdroje příspěvky soukromého sektoru Sponzorské dary a příspěvky + - Může být pravidelný příjem - Může se jednat o velké částky - Propojení s mafií, korupce, nelegální aktivity U velkých firem – změna vedení (o2) Kontrola prostředků Motivy dárců

13 2. Vnější zdroje příspěvky od jednotlivců Sponzorské dary a příspěvky + Může se jednat o menší částky ale pravidelné - Menší finanční kapacita místní organizace x velké organizace Motivy dárců

14 Fokus Vysočina

15 Podíl jednotlivých zdrojů na příjmech No v ČR

16 Porovnání financování ČR x EU Zdroje PŘČRPrůměr EU Veřejné zdroje33.5%42% Vlastní příjmy35.1%47% dárcovství31.4%11%

17 Zhodnocení Nejednoznačné koncepce a priority podpory NO Mezirezortní spolupráce Jednoleté dotace Finanční kapacita regionálních a lokálních samospráv Komunikace a partnerství v území Nutnost hledání dalších zdrojů - fundraising

18 Fundraising 18 fundraising je pojem zahrnující různé metody a postupy, jak získat finanční a jiné prostředky na činnost neziskových organizací získávání zdrojů je velice obtížný a vzhledem k legislativním omezením namáhavý proces, který musí pro svou úspěšnost splňovat základní předpoklady: vlastní přesvědčení umění hledání podpory znalost důvodu dárcovství

19 19 Vztahy mezi neziskovou organizací a veřejností. Dodavatel, resp. poskytovatel služby Donátor, Veřejný rozpočet, Daňový příjem Spotřebitel,klient, Návštěvník, Daňový odvod

20 Postup fundrasingu 20 1. Definovat stručně a jasně poslání organizace 2. Určit konkrétní a měřitelné cíle 3. Vybrat vhodné metody pro získávání finančních prostředků 4. Sestavit seznam zdrojů 5. Požádat o dar 6. spolupráce s dárci 8. Zpětné hodnocení fundraisingu


Stáhnout ppt "Neziskové organizace a jejich financování. Neziskové organizace (NO) 2 neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání."

Podobné prezentace


Reklamy Google