Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Neziskové organizace a jejich financování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Neziskové organizace a jejich financování"— Transkript prezentace:

1 Neziskové organizace a jejich financování

2 Neziskové organizace (NO)
neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání, výše příjmu z něj stojí až na druhém místě neziskové organizace jsou právnické osoby, mají svého zřizovatele, zakládají se podle daných právních předpisů

3 Počet NO v ČR Procent z celkových NO Počet organizací
Občanská sdružení 60 850 89,28% Nadace 388 0,57% Nadační fondy 1 030 1,51% Obecně prospěšné společnosti 1 441 2,11% Církevní právnické osoby 4 447 6,52% Neziskové organizace celkem 68 156 100,00%

4

5 Zdroje financování aktivit neziskových organizací
1. Vnitřní zdroje, vlastní zdroje 2. Vnější zdroje Příspěvky od veřejné správy (stát, ÚSC, EU) Příspěvky od soukromého sektoru Příspěvky od jednotlivců

6 1. Vnitřní zdroje, vlastní zdroje
Členské příspěvky Příjmy z vlastní činnosti (přednášky, prodej vlastních výrobků apod.) Veřejné sbírky + Pravidelný příjem Příjem, který lze plánovat do budoucna Garance samostatnosti, autonomie - Nedostatečná kapacita z hlediska velkých projektů Záleží na typu organizace (svaz rybářů x DROP IN)

7 2. Vnější zdroje příspěvky od veřejné správy
EU, ministerstva, kraje, obce a města Přidělení příspěvků dle priorit jednotlivých institucí Hlavním motivem: servisní funkce + NO jako konzultant

8 2. Vnější zdroje příspěvky od veřejné správy
2 formy pomoci: přímá x nepřímá PŘÍMÁ POMOC Prostřednictvím grantů a dotačních titulů + Relativně stabilní příjem Dobrá finanční základna pro projekty NO - Sklon k byrokracii Nekonzistentnost financí (návaznost projektů) Sklon k přeceňování rozpočtu

9

10

11 2. Vnější zdroje příspěvky od veřejné správy
2 formy pomoci: přímá x nepřímá NEPŘÍMÁ POMOC Daňové výjimky a zvýhodnění Daňové asignace + Relativně stabilní příjem Motivace soukromého sektoru - Narušení pravidel tržního prostředí, znevýhodnění určitých firem

12 2. Vnější zdroje příspěvky soukromého sektoru
Sponzorské dary a příspěvky + Může být pravidelný příjem Může se jednat o velké částky - Propojení s mafií, korupce, nelegální aktivity U velkých firem – změna vedení (o2) Kontrola prostředků Motivy dárců

13 2. Vnější zdroje příspěvky od jednotlivců
Sponzorské dary a příspěvky + Může se jednat o menší částky ale pravidelné - Menší finanční kapacita místní organizace x velké organizace Motivy dárců

14 Fokus Vysočina

15 Podíl jednotlivých zdrojů na příjmech No v ČR

16 Porovnání financování ČR x EU
Zdroje PŘ ČR Průměr EU Veřejné zdroje 33.5% 42% Vlastní příjmy 35.1% 47% dárcovství 31.4% 11%

17 Zhodnocení Nejednoznačné koncepce a priority podpory NO
Mezirezortní spolupráce Jednoleté dotace Finanční kapacita regionálních a lokálních samospráv Komunikace a partnerství v území Nutnost hledání dalších zdrojů - fundraising

18 fundraising je pojem zahrnující různé metody a postupy, jak získat finanční a jiné prostředky na činnost neziskových organizací získávání zdrojů je velice obtížný a vzhledem k legislativním omezením namáhavý proces, který musí pro svou úspěšnost splňovat základní předpoklady: vlastní přesvědčení umění hledání podpory znalost důvodu dárcovství Fundraising

19 Vztahy mezi neziskovou organizací a veřejností
. Vztahy mezi neziskovou organizací a veřejností Dodavatel, resp. poskytovatel služby Donátor, Veřejný rozpočet, Daňový příjem Spotřebitel,klient, Návštěvník, Daňový odvod

20 Postup fundrasingu 1. Definovat stručně a jasně poslání organizace
2. Určit konkrétní a měřitelné cíle 3. Vybrat vhodné metody pro získávání finančních prostředků 4. Sestavit seznam zdrojů 5. Požádat o dar 6. spolupráce s dárci 8. Zpětné hodnocení fundraisingu


Stáhnout ppt "Neziskové organizace a jejich financování"

Podobné prezentace


Reklamy Google