Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vykazování věcných aktivit v rámci MZ Datum: 30. 1. 2014 Zpracovala: Mgr. Mária Borovská „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vykazování věcných aktivit v rámci MZ Datum: 30. 1. 2014 Zpracovala: Mgr. Mária Borovská „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském."— Transkript prezentace:

1 Vykazování věcných aktivit v rámci MZ Datum: 30. 1. 2014 Zpracovala: Mgr. Mária Borovská „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008

2 Vzhledem k dosavadnímu vývoji projektu a požadavkům na usnadnění administrativy s ním spojené, byly podniknuty kroky ke sjednocení, zjednodušení a zpřesnění vámi poskytovaných údajů a informací

3 Údaje a informace, se kterými v součinnosti s vámi pracujeme, by měly být jasné a srozumitelné Popisy KA, VZ uvádět a dokládat formou stručných a přehledných záznamů – základní fakta Upozornění: Postupovat dle Metodického pokynu č. 2 – Monitorování realizace projektu.

4 Průběžné měsíční monitorovací zprávy realizace KA: Věcně související popis a záznam průběhu KA uvádět v příslušném souboru dokumentů k monitorovací zprávě (Excel – jednotlivé listy KA, harmonogram, MI a Word – VZ) a doložit související dokumentaci k výstupům (např. záznamové archy, prezenční listiny, výkazy práce, dokumentaci k VZ apod.)

5 KA prochází 3 fázemi, každou fázi nutné zaznamenat v MZ: V listu příslušné KA „Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosažených výstupů“ uvádět informace, ze kterých lze vyhodnotit následující fakta:

6 1. Fáze přípravy (např. příprava náplně kroužků, příprava studijních materiálů, příprava VZ, jednání s partnerskými školami, apod.) Bude nás zajímat především: Co se v daném období připravovalo? Ve kterém monitorovacím období se aktivita připravovala? Pro koho je aktivita připravována (např. pro žáky ZŠ, žáky SŠ, pro pedagogické pracovníky) ?

7 2. Fáze realizace (zajišťování realizace kroužků v pravidelných termínech, realizace doprovodných akcí, např. exkurzí apod.) Zajímat nás bude: Co se v daném období konalo? Kdy se jednotlivé činnosti konaly? Pro koho se daná akce konala (žáci ZŠ, žáci SŠ, pedagogičtí pracovníci)? Kolik bylo účastníků (žáků ZŠ, žáků SŠ, pedagogických pracovníků)?

8 3. Fáze evaluace (vyplnění a vyhodnocení dotazníků účastníků, popis přínosů a zkušeností) Pro potřeby tvorby MZ, závěrečné MZ a „Příručky dobré praxe“ nás bude zejména zajímat: Jaký byl přínos aktivity pro cílovou skupinu? Co bylo největším přínosem pro školu? Jak lze využít příklady dobré praxe? Co na aktivitě nejvíce zaujalo? Jak lze využít získané zkušenosti, poznámky, postřehy pro další projekty? Jak budou výstupy nadále využity?

9 Příklad struktury informací, např. aktivita A-2-3 (u kroužků): Název akce: Chemický kroužek (v případě změny – stručné zdůvodnění změny oproti harmonogramu) Termín(y): 20.1., 27.1.2014 přesné termíny kroužků musí souhlasit se záznamovými archy nebo prezenčními listinami doprovodné akce, s výkazy práce osob, s fakturami za související služby (doprava, občerstvení apod.) u pravidelné aktivity, např. 1x týdně ve ST, zdůvodnit změny (př. z technických důvodu se kroužek dne 15.1.2014 nekonal) Účastníci: 15 žáků SŠ (1nový) tzn. – docházelo14 žáků, v daném období jeden přistoupil

10 Příklad popisu realizace klíčové aktivity (list KA A-2-3) Po skončení každé aktivity je důležité zajistit její evaluaci. V „Metodickém pokynu_evaluace“ je u každé aktivity uvedeno, kdy se evaluace provádí.

11 Děkuji za pozornost Kontaktní údaje: Mgr. Mária Borovská věcný manažer projektu NatTech tel.: 595 622 821 mobil: 730 811 562 e-mail: maria.borovska@kr-moravskoslezsky.czmaria.borovska@kr-moravskoslezsky.cz


Stáhnout ppt "Vykazování věcných aktivit v rámci MZ Datum: 30. 1. 2014 Zpracovala: Mgr. Mária Borovská „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském."

Podobné prezentace


Reklamy Google