Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVODNÍ WORKSHOP 23.10.2014 - Ostrava.  Cílem projektu je podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků základních škol s využíváním ICT ve výuce,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVODNÍ WORKSHOP 23.10.2014 - Ostrava.  Cílem projektu je podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků základních škol s využíváním ICT ve výuce,"— Transkript prezentace:

1 ÚVODNÍ WORKSHOP 23.10.2014 - Ostrava

2  Cílem projektu je podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků základních škol s využíváním ICT ve výuce, prostřednictvím školení a dalších vzdělávacích aktivit za pomoci moderních dotykových zařízení v období 2014-2015.  Projekt se skládá celkově ze sedmi klíčových aktivit.  Hlavní aktivity projektu jsou určeny především praktickým informacím a činnostem, se kterými budou pedagogové prostřednictvím školení a workshopů seznámeni.

3 OBLAST A: Mentoring a podpora pedagogických pracovníků při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce.  A1: Vzdělávání ředitelů.  A2: Mentoring a podpora pedagogických pracovníků školy.  A3: Metodik ICT ve škole.

4 OBLAST B: Vzdělávání pedagogických pracovníků a rozvoj jejich souvisejících kompetencí k integraci ICT do výuky.  4: Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky – co máme: ◦ 4.1: Rozšíření praktických zkušeností s interaktivní tabulí a jejím SW. ◦ 4.2: Rozšíření praktických zkušeností s MS Office (WORD, EXCEL, PowerPoint).  5: Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky – co chceme: ◦ Práce s tabletem a řešení běžných úloh.  6: Oborové didaktiky.  7: Evaluace.

5  Webový portál včetně sekce Vzdělávání: ◦ www.vyukastablety.cz  Hlavní zástupce – Věcný manažer: ◦ Ing. Jan Liška ◦ SHARP CENTRUM Olomouc s.r.o. ◦ Na Bystřičce 740/26 ◦ 772 00 Olomouc

6  Mentoring a podpora pedagogických pracovníků:  Podaktivity: ◦ Úvodní WORKSHOP. ◦ Osobní konzultace na školách. ◦ On-line konzultace. ◦ Závěrečný WORKSHOP.

7  Cíl aktivity: ◦ Praktická, metodická a technická pomoc s integrací ICT po celou dobu projektu. ◦ Kontinuální podpora a řešení problémů.  Forma aktivity: ◦ Osobní konzultace. ◦ On-line konzultace.  Sdílení metod, postupů a dalších informací svázaných s cílem aktivity.

8  Každá škola má možnost vyžádat si osobní konzultaci.  Lektor bude přímo na místě školy řešit záležitosti týkající se zejména: ◦ Školní SW (Výukové programy aj.) a zařízení. ◦ Oborové didaktiky.

9  Možnosti: ◦ Synchronní – chat s přihlášenými uživateli, pravidelně - min. 2 hod./týdně bude k dispozici lektor (emailové upozornění). ◦ Období: Listopad/Prosinec 2014 ◦ Asynchronní – komunikace v rámci sítě Vzdělávání na webovém portálu. ◦ Období: Prosinec 2014 až Červenec 2015

10  www.vyukastablety.cz  Každý účastník projektu si musí zřídit účet (registrovat se) a účastnit se povinných akcí, které budou vztaženy k jednotlivým klíčovým aktivitám.  Registrací bude uložen jeho email, na který budou chodit informace o termínech on-line školení!  Registrovaný uživatel získá přístup k síti Vzdělávání, možnost stahovat výukové materiály, klást dotazy, účastnit se diskuze.  Registrace: www.vyukastablety.cz/registrace/

11

12  V rámci registrace účastníka projektu na webovém portálu je nutný zadat jeden Přístup do skupiny.  Skupiny: PřístupSkupina Ředitel Metodik ICT Pedagog 1.stupeň ZŠ Pedagog 2.stupeň ZŠ – Přírodovědné předměty Pedagog 2.stupeň ZŠ – Humanitní předměty a jazyky Pedagog 2.stupeň ZŠ – Výchovné předměty Pedagog SŠ

13  Při registraci na projektový portál účastník zadává pouze jeden přístup.  Nastavení do dalších skupin provede na základě žádosti účastníka Administrátor: ◦ Např. pro pedagogy vyučující jak přírodovědné, tak humanitní předměty a jazyky. ◦ Koordinátoři projektu získají speciální práva – možnost nahlížet na aktivity všech účastníků z jejich školy.  Účastníci projektu se musí registrovat nejpozději do 31.10.2014!

14  Po dokončení Registrace bude automaticky odeslán účastníkovi email obsahující jeho zvolené heslo.  Přihlášení do portálu lze provést na: www.vyukastablety.cz/login/

15  Nástěnka je úvodní stránka přihlášeného účastníka, obsahuje základní informace a možnost vstoupit do různých sekcí portálu:

16  V sekci Můj profil lze měnit např. heslo.  Důležitou součástí je rovněž pole Požadavky a hlášení, kterým lze kontaktovat administrátora, aby např. zařadil daného účastníka do další skupiny.  Registrovaný email měnit nelze!

17  Sekce Vzdělávání je určena asynchronní formě komunikace a vzdělávání.  Je členěna dle klíčových aktivit.  V každé aktivitě budou mentoři a lektoři zveřejňovat výukové materiály či úlohy.  Účastníci projektu se mohou k jednotlivým materiálům dotazovat a přikládat vlastní soubory.

18  Sekce Webináře je určena synchronní komunikaci (online chatu) mezi mentory/lektory a účastníky projektu.  Webináře budou k dispozici vždy jednorázově nebo průběžně, určené pro konkrétní skupiny účastníků. ◦ Cílem je pokládání otázek a řešení problémů v reálném čase.  Povinné / Nepovinné  Pozvané skupiny účastníků budou o termínu konání Webináře předem informovány emailem. ◦ Na webináře se bude nutno předem přihlásit – systém bude generovat „prezenční listinu“.

19  Sekce bude obsahovat soubory větší než 5MB, které nelze nahrát na portál klasickou cestou v sekci Vzdělávání.  Mohou zde být zveřejňovány rovněž doprovodné výukové materiály, manuály, instalační soubory atd.

20  Sekce Krátké zprávy je určena pro rychlé informace ve směru Mentor/Lektor => Účastníci.  Krátké zprávy mohou obsahovat informace týkající se: ◦ Termínů prezenčních školení. ◦ Termínů online školení. ◦ Upozornění na změny v projektu. ◦ Upozornění na technické výluky atd.

21  Helpdesk je určen dotazům účastníků projektu zejména z těchto oblastí: ◦ Obecné dotazy týkající se klíčových aktivit projektu. ◦ Technické potíže s dodaným zařízením (tablety). ◦ Technické potíže při práci s projektovým portálem.  Na dotazy budou odpovídat členové řešitelského týmu projektu. Odpověď bude tazateli rovněž zaslána na jeho email.

22  Tato sekce Portálu je nyní v přípravě.  Bude sloužit Koordinátorům projektu z daných škol.  Sekce bude obsahovat všechny registrované účastníky z dané školy a jejich související aktivity – především tedy aktivity týkající se Webinářů.  Sekce bude rovněž obsahovat průběžné dotazy na koordinátory projektu.

23

24  Mentor ICT 1: ◦ Michal Zámorský  Mentor ICT 2: ◦ Jan Kubrický  Tato prezentace bude zveřejněna na WWW portálu projektu ve volně dostupné sekci Klíčové aktivity – Aktivita A2. (nebude obsahovat přístupy do skupiny)  Příloha je k dispozici v sekci Soubory.


Stáhnout ppt "ÚVODNÍ WORKSHOP 23.10.2014 - Ostrava.  Cílem projektu je podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků základních škol s využíváním ICT ve výuce,"

Podobné prezentace


Reklamy Google