Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt „Učíme digitálně“ Registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0026 Představení projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt „Učíme digitálně“ Registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0026 Představení projektu."— Transkript prezentace:

1 Projekt „Učíme digitálně“ Registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0026 Představení projektu

2 Obsah a program semináře ČasŘeditelé škol, koordinátořiICT správci 8:30Registrace účastníků / prezence 9:00 – 9:30Představení projektu – harmonogram, výstupy a správa 9:30 – 10:30Pravidla realizace a monitorování projektu 10:30 – 10:45Diskuze / dotazy 10:45 – 11:00Představení mentoringu/koučinku 11:00 – 11:15Přestávka – káva 11:15 – 12:45Obecná pravidla zadávání veřejných zakázek Technické aspekty projektu 12:45 – 13:45Přestávka – oběd 13:45 – 15:45Zadávání veřejných zakázek - workshop 15:45 – 16:00Přestávka – káva 16:00 – 17:00Profil škola 21 17:00Ukončení semináře

3 Představení společnosti

4 Pontech s.r.o.  Vznik 2007  Komplexní služby v oblasti ICT  Praha, Brno, Plzeň, Ostrava, London, Sofie, Bucureti

5 Produkty a řešení  Bezpečnostní systémy/CCTV  Systémy pro online komunikaci  Mobilní řešení  Geografické informační systémy  Projektový management  Podnikové informační systémy SAP  Správa, archivace a zálohování dat  Card Management  Content Management  Enterprise performance management

6 Služby  Strategické poradenství analýzy a služby  Dodávka realizace a školení  Technická podpora a servis  Školení projektového řízení

7 Reference a partneři  Ministerstvo: školství, financí, vnitra, zdravotnictví, dopravy, práce a sociálních věcí  Západočeská Univerzita v Plzni, VUT Brno, VŠB Ostrava, CESNET, z.s.p.o., Plzeňský kraj, Statutární město Liberec, Statutární město Plzeň, Město Kladno  Komerční Banka, a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s., Česká Pojišťovna, a.s., Česká národní banka, Státní tiskárna cenin, státní podnik, Karlovarské minerální vody Mattoni  Skupina ČEZ, Skupina RWE, NET4GAS

8 Představení projektu

9 Cíl projektu Podpora škol ve využívání moderních ICT technologií a podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníku středních a základních škol při využívání ICT ve výuce.

10 Přínos projektu  Zvýšení kompetence řídících pracovníků škol v řízení ICT prostředí školy.  Zvýšení kompetence učitelů při využívání moderních technologií ve vzdělávacím procesu - uživatelské dovednosti v ovládání zařízení, dovednosti zaměřené na didaktiku práce se třídou za pomoci mobilních zařízení

11 Konkrétní naplnění cíle Ředitelé škol  Pomoci ředitelům škol v plánování rozvoje školy pomocí nástroje pro autoevaluaci školy v oblasti ICT - Profil Škola21.  Poskytnout ředitelům informační podporu při rozhodování o dalším směru rozvoje školy v oblasti ICT.  Poskytnout ředitelům podporu při zprocesování výběrových řízení na dodávky technologií v rámci projektu. Učitelé a metodici ICT  Zvýšit kompetence učitelů při využívání mobilních zařízení v přípravě na výuku a zejména přímo ve výuce.  Zvýšit kompetence učitelů ve využití didaktických metod, které jsou vhodné při zapojení mobilních zařízení do výuky.  Zřídit roli školního metodika ICT

12 Klíčové aktivity  A - Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce  B – Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky  C - Evaluace

13 Klíčová aktivita A  A1: Vzdělávání ředitelů Příprava obsahu vzdělávání ředitelů a vzdělávacích materiálů, úvodní semináře pro ředitele, Výběrové řízení pro dodávku technologií na školách, průběžné konzultace s řediteli ve školách, závěrečné semináře pro ředitele  A2: Mentoring a podpora pedagogických pracovníků školy Příprava obsahu a doporučených postupů pro školní koordinátory a mentory, podpora a konzultace, průběžná činnost mentorů, online konzultantů a metodiků  A3: Metodik ICT ve škole Příprava obsahu vzdělávání, podpora, úvodní semináře, průběžné workshopy, závěrečné workshopy

14 Výstupy aktivity A  A1: Vzdělávání ředitelů Příručka pro ředitele o projektu Učíme digitálně Mobilní zařízení ve škole (uživatelská příručka pro ředitele)  A2: Mentoring a podpora pedagogických pracovníků školy Manuál pro mentora o projektu Učíme digitálně  A3: Metodik ICT ve škole Příručka pro ICT metodika k projektu Učíme digitálně Mobilní zařízení ve školní síti (uživatelská příručka pro ICT metodiky, zaměřená na školní infrastrukturu) Role ICT metodika na škole

15 Klíčová aktivita B  B1: ICT – „co už máme“ Výběrové řízení pro dodávku technologií příjemce Příprava obsahu vzdělávání pro učitele v rámci B1 a vzdělávacích materiálů Příprava doporučených postupů pro lektory a harmonogramu vzdělávání Realizace kurzů B1 pro učitele  B2: ICT – „co chceme“ Příprava obsahu vzdělávání pro učitele v rámci B2 a vzdělávacích materiálů Příprava doporučených postupů pro lektory a harmonogramu vzdělávání Realizace kurzů pro učitele  B3: ICT – „oborové didaktiky“ Příprava a realizace videotutoriály – zabývající se stručnými video postupy, návody, náměty a příklady dobré praxe Příprava a realizace webináře - lektorsky odborně vedené on-line kurzy

16 Výstupy aktivity B  B1: ICT – „co už máme“ „Učíme digitálně - Co už máme“ (uživatelská příručka pro pedagogy, zaměřená na obsah vzdělávání v jednotlivých školeních)  B2: ICT – „co chceme“ „Učíme digitálně - Kam chceme“ (uživatelská příručka pro pedagogy, zaměřená na obsah vzdělávání)  B3: ICT – „oborové didaktiky“ Sady metodických manuálů a materiálů pro aplikaci vzdělávacího obsahu do pedagogické praxe.

17 Klíčová aktivita C  C – Evaluace Hlavním cílem evaluace je pracovat s procesy - měřit vstupy, výstupy a nastavovat procesy s cílem dosáhnout co nejvyšší efektivity učení s dopadem na změnu podmínek učení.  Aktivity 1.sestavení postupů v oblasti ICT plánování na základě analýzy dat z Profilu21 2.konfigurace ICT plánu dané školy ve vazbě na práci ICT metodika 3.sestavení souboru analytických nástrojů pro evaluaci vzdělávání na škole 4.sestavení evaluačních nástrojů vzdělávání ICT metodiků 5.evaluace školení ICT metodiků 6.sestavení evaluačních nástrojů na dané škole 7.evaluace školení pedagogů /co už máme/ 8.evaluace školení pedagogů /kam chceme/ 9.evaluace školení pedagogů /oborové didaktiky/ 10.evaluace vzdělávacích výstupů - školení pedagogů /oborové didaktiky/

18 Výstupy aktivity C 1.evaluační nástroj zacílený na efektivitu vzdělávání ICT metodiků- formulář s dotazy, metodika 2.realizace evaluace dotazníkovou metodou, analýza dat a návrhy opatření => soubor nasbíraných dat, zpráva o jejich analýze, stanovení návrhů opatření 3.analýza výchozího stavu “kde se nacházíme” a jeho záznam do prostředí Profil 21 => tištěný výstup 4.upravený ICT plán školy ve vazbě na analyzovaný stav Profilem 21 => inovovaný ICT plán školy 5.standardizovaný evaluační nástroj zacílený na efektivitu vzdělávání pedagogů v oblastech “co už máme” a “kam chceme” => odborně sestavený formulář s dotazy, metodika pro vyhodnocení dat a stanovení návrhů opatření 6.realizace evaluace dotazníkovou metodou, analýza dat a návrhy opatření => soubor nasbíraných dat, zpráva o jejich analýze, stanovení návrhů opatření 7.realizace evaluace dotazníkovou metodou, analýza dat a návrhy opatření => soubor nasbíraných dat, zpráva o jejich analýze, stanovení návrhů opatření 8.evaluační nástroj zacílený na efektivitu vzdělávání pedagogů v oblasti “oborové didaktiky” => sestavený formulář s dotazy, metodika pro vyhodnocení dat a stanovení návrhů opatření 9.realizace evaluace dotazníkovou metodou, analýza dat a návrhy opatření => soubor nasbíraných dat, zpráva o jejich analýze, stanovení návrhů opatření 10.realizace evaluace dotazníkovou metodou, analýza dat a návrhy opatření zacílené na dovednosti pedagogů didakticky pracovat s výstupy vzdělávání => soubor nasbíraných dat, zpráva o jejich analýze, stanovení návrhů opatření

19 Harmonogram projektu AktivitaZačátekKonec A1 – Zvýšení kompetencí ředitelů1.10.201415.7.2015 A2 – Funkční podpora škol1.10.201430.7. 2015 A3 – Podpora ICT metodiků1.10.201430.7. 2015 B1 – Kurzy „Co už máme“1.11.201415.1.2015 B2 – Proškolení „Kam chceme“1.11.201415.3.2015 B3 – Školení oborových témat1.11.201430.5. 2015 C – Evaluace1.10.201430.7.2015

20 Harmonogram projektu 2014 101112 1 2015 234567 2015 Today A1 – Zvýšení kompetencí ředitelů 1/10/2014 - 15/7/2015 A2 – Funkční podpora škol 1/10/2014 - 30/7/2015 A3 – Podpora ICT metodiků 1/10/2014 - 30/7/2015 B1 – Kurzy „Co už máme“ 1/11/2014 - 15/1/2015 B2 – Proškolení „Kam chceme“ 1/11/2014 - 15/3/2015 B3 – Školení oborových témat 1/11/2014 - 30/5/2015 C- Evaluace 1/10/2014 - 30/7/2015

21 Geografické pokrytí

22 Projektový tým  Z pohledu partnera uplatněn princip „Single Point of Contact“  Primární kontakt pro podporu – Jakub Janeček Jakub.janecek@pontech.cz +420 601 329 391  Primární kontakt pro ekonomické a administrační záležitosti – Ing. Radka Halodová radka.halodova@pontech.cz +420 724 268 267  Manažer projektu – Ing. Michal Beránek Michal.beranek@pontech.cz +420 724 169 234

23 Nejbližší následující aktivity  Vytištění a distribuce příruček  Podpora při výběrových řízeních  Výběrové řízení a dodání wi-fi zařízení

24


Stáhnout ppt "Projekt „Učíme digitálně“ Registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0026 Představení projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google