Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt „Učíme digitálně“ Registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt „Učíme digitálně“ Registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/"— Transkript prezentace:

1 Projekt „Učíme digitálně“ Registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0026
Představení projektu

2 Obsah a program semináře
Čas Ředitelé škol, koordinátoři ICT správci 8:30 Registrace účastníků / prezence 9:00 – 9:30 Představení projektu – harmonogram, výstupy a správa Představení projektu – harmonogram, výstupy a správa 9:30 – 10:30 Pravidla realizace a monitorování projektu 10:30 – 10:45 Diskuze / dotazy 10:45 – 11:00 Představení mentoringu/koučinku 11:00 – 11:15 Přestávka – káva 11:15 – 12:45 Obecná pravidla zadávání veřejných zakázek Technické aspekty projektu 12:45 – 13:45 Přestávka – oběd 13:45 – 15:45 Zadávání veřejných zakázek - workshop 15:45 – 16:00 16:00 – 17:00 Profil škola 21 17:00 Ukončení semináře

3 Představení společnosti

4 Pontech s.r.o. Vznik 2007 Komplexní služby v oblasti ICT
Praha, Brno, Plzeň, Ostrava, London, Sofie, București

5 Produkty a řešení Bezpečnostní systémy/CCTV
Systémy pro online komunikaci Mobilní řešení Geografické informační systémy Projektový management Podnikové informační systémy SAP Správa, archivace a zálohování dat Card Management Content Management Enterprise performance management

6 Služby Strategické poradenství analýzy a služby
Dodávka realizace a školení Technická podpora a servis Školení projektového řízení

7 Reference a partneři Ministerstvo: školství, financí, vnitra, zdravotnictví, dopravy, práce a sociálních věcí Západočeská Univerzita v Plzni, VUT Brno, VŠB Ostrava, CESNET, z.s.p.o., Plzeňský kraj, Statutární město Liberec, Statutární město Plzeň, Město Kladno Komerční Banka, a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s., Česká Pojišťovna, a.s., Česká národní banka, Státní tiskárna cenin, státní podnik, Karlovarské minerální vody Mattoni Skupina ČEZ, Skupina RWE, NET4GAS

8 Představení projektu

9 Cíl projektu Podpora škol ve využívání moderních ICT technologií a podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníku středních a základních škol při využívání ICT ve výuce.

10 Přínos projektu Zvýšení kompetence řídících pracovníků škol v řízení ICT prostředí školy. Zvýšení kompetence učitelů při využívání moderních technologií ve vzdělávacím procesu - uživatelské dovednosti v ovládání zařízení, dovednosti zaměřené na didaktiku práce se třídou za pomoci mobilních zařízení

11 Konkrétní naplnění cíle
Ředitelé škol Pomoci ředitelům škol v plánování rozvoje školy pomocí nástroje pro autoevaluaci školy v oblasti ICT - Profil Škola21. Poskytnout ředitelům informační podporu při rozhodování o dalším směru rozvoje školy v oblasti ICT. Poskytnout ředitelům podporu při zprocesování výběrových řízení na dodávky technologií v rámci projektu. Učitelé a metodici ICT Zvýšit kompetence učitelů při využívání mobilních zařízení v přípravě na výuku a zejména přímo ve výuce. Zvýšit kompetence učitelů ve využití didaktických metod, které jsou vhodné při zapojení mobilních zařízení do výuky. Zřídit roli školního metodika ICT

12 Klíčové aktivity A - Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce B – Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky C - Evaluace

13 Klíčová aktivita A A1: Vzdělávání ředitelů
Příprava obsahu vzdělávání ředitelů a vzdělávacích materiálů, úvodní semináře pro ředitele, Výběrové řízení pro dodávku technologií na školách, průběžné konzultace s řediteli ve školách, závěrečné semináře pro ředitele A2: Mentoring a podpora pedagogických pracovníků školy Příprava obsahu a doporučených postupů pro školní koordinátory a mentory, podpora a konzultace, průběžná činnost mentorů, online konzultantů a metodiků A3: Metodik ICT ve škole Příprava obsahu vzdělávání, podpora, úvodní semináře, průběžné workshopy, závěrečné workshopy

14 Výstupy aktivity A A1: Vzdělávání ředitelů
Příručka pro ředitele o projektu Učíme digitálně Mobilní zařízení ve škole (uživatelská příručka pro ředitele) A2: Mentoring a podpora pedagogických pracovníků školy Manuál pro mentora o projektu Učíme digitálně A3: Metodik ICT ve škole Příručka pro ICT metodika k projektu Učíme digitálně Mobilní zařízení ve školní síti (uživatelská příručka pro ICT metodiky, zaměřená na školní infrastrukturu) Role ICT metodika na škole

15 Klíčová aktivita B B1: ICT – „co už máme“ B2: ICT – „co chceme“
Výběrové řízení pro dodávku technologií příjemce Příprava obsahu vzdělávání pro učitele v rámci B1 a vzdělávacích materiálů Příprava doporučených postupů pro lektory a harmonogramu vzdělávání Realizace kurzů B1 pro učitele B2: ICT – „co chceme“ Příprava obsahu vzdělávání pro učitele v rámci B2 a vzdělávacích materiálů Realizace kurzů pro učitele B3: ICT – „oborové didaktiky“ Příprava a realizace videotutoriály – zabývající se stručnými video postupy, návody, náměty a příklady dobré praxe Příprava a realizace webináře - lektorsky odborně vedené on-line kurzy

16 Výstupy aktivity B B1: ICT – „co už máme“ B2: ICT – „co chceme“
„Učíme digitálně - Co už máme“ (uživatelská příručka pro pedagogy, zaměřená na obsah vzdělávání v jednotlivých školeních) B2: ICT – „co chceme“ „Učíme digitálně - Kam chceme“ (uživatelská příručka pro pedagogy, zaměřená na obsah vzdělávání) B3: ICT – „oborové didaktiky“ Sady metodických manuálů a materiálů pro aplikaci vzdělávacího obsahu do pedagogické praxe.

17 Klíčová aktivita C C – Evaluace Aktivity
Hlavním cílem evaluace je pracovat s procesy - měřit vstupy, výstupy a nastavovat procesy s cílem dosáhnout co nejvyšší efektivity učení s dopadem na změnu podmínek učení. Aktivity sestavení postupů v oblasti ICT plánování na základě analýzy dat z Profilu21 konfigurace ICT plánu dané školy ve vazbě na práci ICT metodika sestavení souboru analytických nástrojů pro evaluaci vzdělávání na škole sestavení evaluačních nástrojů vzdělávání ICT metodiků evaluace školení  ICT metodiků sestavení evaluačních nástrojů na dané škole evaluace školení pedagogů /co už máme/ evaluace školení pedagogů /kam chceme/ evaluace školení pedagogů /oborové didaktiky/ evaluace vzdělávacích výstupů - školení pedagogů /oborové didaktiky/

18 Výstupy aktivity C evaluační nástroj zacílený na efektivitu vzdělávání ICT metodiků- formulář s dotazy, metodika realizace evaluace dotazníkovou metodou, analýza dat a návrhy opatření => soubor nasbíraných dat, zpráva o jejich analýze,  stanovení návrhů opatření analýza výchozího stavu “kde se nacházíme” a jeho záznam do prostředí Profil 21 => tištěný výstup upravený ICT plán školy ve vazbě na analyzovaný stav Profilem 21 => inovovaný ICT plán školy standardizovaný evaluační nástroj zacílený na efektivitu vzdělávání pedagogů v oblastech “co už máme” a  “kam chceme” => odborně sestavený formulář s dotazy, metodika pro vyhodnocení dat a stanovení návrhů  opatření     evaluační nástroj zacílený na efektivitu vzdělávání pedagogů v oblasti “oborové didaktiky” => sestavený formulář s dotazy, metodika pro vyhodnocení dat a stanovení návrhů opatření realizace evaluace dotazníkovou metodou, analýza dat a návrhy opatření zacílené na dovednosti pedagogů didakticky pracovat s výstupy vzdělávání => soubor nasbíraných dat, zpráva o jejich analýze,  stanovení návrhů opatření

19 Harmonogram projektu Aktivita Začátek Konec
A1 – Zvýšení kompetencí ředitelů A2 – Funkční podpora škol A3 – Podpora ICT metodiků B1 – Kurzy „Co už máme“ B2 – Proškolení „Kam chceme“ B3 – Školení oborových témat C – Evaluace

20 Harmonogram projektu 2014 2015 10 11 12 2015 2 3 4 5 6 7 Today
A1 – Zvýšení kompetencí ředitelů 1/10/ /7/2015 A2 – Funkční podpora škol 1/10/ /7/2015 A3 – Podpora ICT metodiků 1/10/ /7/2015 B1 – Kurzy „Co už máme“ 1/11/ /1/2015 B2 – Proškolení „Kam chceme“ 1/11/ /3/2015 B3 – Školení oborových témat 1/11/ /5/2015 C- Evaluace 1/10/ /7/2015

21 Geografické pokrytí

22 Projektový tým Z pohledu partnera uplatněn princip „Single Point of Contact“ Primární kontakt pro podporu – Jakub Janeček Primární kontakt pro ekonomické a administrační záležitosti – Ing. Radka Halodová Manažer projektu – Ing. Michal Beránek

23 Nejbližší následující aktivity
Vytištění a distribuce příruček Podpora při výběrových řízeních Výběrové řízení a dodání wi-fi zařízení

24


Stáhnout ppt "Projekt „Učíme digitálně“ Registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/"

Podobné prezentace


Reklamy Google