Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání) CZ.1.07/1.3.00/14.0018 Zpracovala: Ing. Lenka Zábranská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání) CZ.1.07/1.3.00/14.0018 Zpracovala: Ing. Lenka Zábranská."— Transkript prezentace:

1 TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání) CZ.1.07/1.3.00/14.0018 Zpracovala: Ing. Lenka Zábranská Frenštát p.R. 28. 2. 2013

2 Projektový manažer: Ing. Martin Puškáč Odborný garant projektu: Mgr. Mária Borovská Partneři: Realizační týmy jednotlivých škol Realizace projektu:

3 Rozpočet: 14 899 203,92 Kč (85 % ESF, 15 % státní rozpočet ČR) Doba realizace: 1. 3. 2010 – 28. 2. 2013 Příjemce dotace: Moravskoslezský kraj Rozpočet HŠ Frenštát p. R.: 1 995 430,88 Základní informace o projektu

4 Partner projektu: Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm příspěvková organizace

5 9 podpořených osob – poskytovatelů služeb 120 podpořených osob – klientů služeb (PP) 56 úspěšně podpořených osob Vytvoření, pilotáž a realizace 3 VP odborně a profesně orientovaného DVPP Akreditace 3 VP Realizace odborně zaměřené exkurze Projektový den Den tvůrčích činností Materiálně technické vybavení pro realizaci DVPP Plánované výstupy a výsledky projektu:

6 vedoucí realizačního týmu finanční manažer konzultant organizátor (2) 2 x expert vývojář 7 x metodik (6) lektoři účetní mzdová účetní ICT pracovník Realizační tým školy

7 Školní realizační tým Pro každý VP 1 tým expert vývojář – odborný garant za VP metodici – tvůrci jednotlivých modů VP odborník z praxe – lektor sociální partneři oba týmy spolupracují při tvorbě VP se stážemi Tvorba vzdělávacích programů

8 Materiálně - technické zabezpečení DVPP přebudování učebny pro teoretické vyučování na odbornou učebnu – školící místnost specifikace a převzetí výpočetní a didaktické techniky, nábytku a gastronomického zařízení příprava, vyhlášení a vyhodnocení výběrového řízení na gastronomický inventář nákup gastronomického inventáře Projektové aktivity

9 Materiálně- technické zabezpečení DVPP Název prezentace Projektové aktivity

10 Materiálně- technické zabezpečení DVPP Název prezentace Projektové aktivity

11 návrh témat pro jednotlivé VP dotazníkové šetření na gastronomických školách MSK vyhodnocení dotazníků úprava VP podle výsledků dotazníkového šetření (výběr modulů, hodinová dotace) jednání se sociálními partnery a odborníky z praxe k posouzení VP zapracování připomínek do VP Tvorba vzdělávacích programů

12 Kaleidoskop moderní gastronomie (KMG) 7 tematicky zaměřených modulů Dotace 100 hodin 30 hodin teorie, 70 hodin praxe Certifikát: 80 % účast Realizace pilotáže: III. – XI. 2011 22 podpořených osob 9 úspěšně podpořených osob 6 externích lektorů Tvorba a pilotáž VP

13 Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí 10 tematicky zaměřených modulů Dotace 100 hodin 70 hodin teorie, 30 hodin praxe Certifikát: 80 % účast Realizace: III. – X. 2011 15 podpořených osob 8 úspěšně podpořených osob 2 externí lektoři Tvorba a pilotáž VP

14 Název prezentace Pilotáž vzdělávacích programů

15 Název prezentace Pilotáž vzdělávacích programů

16 Název prezentace Pilotáž vzdělávacích programů

17 Vyhodnocení zpětné vazby od účastníků Jednání se sociálními partnery a odborníky z praxe Konzultace s lektory vzdělávacích aktivit Úprava VP na základě připomínek účastníků a lektorů (4 VP – KMGI, KMGII, HATI, HAT II) Nastavení podmínek pro získání certifikátu Inovace vzdělávacích programů

18 Kaleidoskop moderní gastronomie I (KMG I) 3 tematicky zaměřené moduly Dotace 40 hodin 16 hodin teorie, 24 hodin praxe Certifikát: 65 % účast, závěrečná práce Realizace pilotáže: V. – VI. 2012 31 podpořených osob 18 úspěšně podpořených osob 2 externí lektoři Realizace DVPP

19 Kaleidoskop moderní gastronomie II (KMG II) 3 tematicky zaměřené moduly Dotace 40 hodin 16 hodin teorie, 24 hodin praxe Certifikát: 65 % účast, závěrečná práce Realizace pilotáže: V. – IX. 2012 19 podpořených osob 8 úspěšně podpořených osob 2 externí lektoři Realizace DVPP

20 Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I (HAT I) 3 tematicky zaměřené moduly Dotace 40 hodin 30 hodin teorie, 10 hodin praxe Certifikát: 65 % účast, závěrečná práce Realizace pilotáže: V. – IX. 2012 14 podpořených osob 9 úspěšně podpořených osob 2 externí lektoři Realizace DVPP

21 Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II (HAT II) 3 tematicky zaměřené moduly Dotace 40 hodin 30 hodin teorie, 10 hodin praxe Certifikát: 65 % účast, závěrečná práce Realizace pilotáže: VI. – IX. 2012 15 podpořených osob 7 úspěšně podpořených osob 2 externí lektoři Realizace DVPP

22 Hotelnictví a gastronomie zblízka (40 h) VP se stážemi zahrnuje 2 části: společnou a individuální. Společná část: hygiena a sanitace bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana organizační členění hotelu exkurze Vzdělávací programy se stážemi

23 VP Hotelnictví a gastronomie zblízka (40 h) Individuální část: Zařazení účastníků do činností na jednotlivých úsecích podle svého zaměření nebo stínování: management hotelu a manažer ubytovací úsek úsek výroby úsek odbytu technicko-hospodářský úsek Vzdělávací programy se stážemi

24 Realizace VP – přípravná fáze Zpracování harmonogramu vzdělávacích aktivit (ve spolupráci s lektory) Oslovení gastronomických škol (motivační workshop, osobní jednání) Rozeslání přihlášek Zpracování přihlášek, prezenční listiny Materiální zabezpečení Projektové aktivity

25 Realizace VP Vzdělávání podle inovovaných vzdělávacích programů Semináře vedené zkušenými a renomovanými lektory Úspěšní účastníci obdrží certifikát o absolvování akreditovaného VP DVPP Kritérium úspěšnosti - účast 65 %, zpracování zadaného úkolu Projektové aktivity

26 Realizace stáží – přípravná fáze Jednání se zástupci hotelů Stanovení termínu stáží Podepsání smlouvy k realizaci Zpracování organizačního zajištění stáží Jednání se stážisty Proškolení stážistů Vybavení stážistů potřebnými pomůckami Projektové aktivity

27 Hotelnictví a gastronomie zblízka (Dotace 40 hodin, z toho 5 teorie, 35 praxe) Hotely Lanterna a Horal Velké Karlovice Termín realizace: 27.,29. 6., 1.-3. 7. 2012 20., 22., 25. – 28. 2. 2013 Zapojení stážistů do konkrétních činností Stínování Zpracování evaluační zprávy Úspěšně podpořeno 20 PP Projektové aktivity

28 Akreditace vzdělávacích programů Zpracování VP k akreditaci podle doporučeného vzoru Úprava studijních opor Příprava požadovaných dokumentů Vyplnění a odeslání žádosti o akreditaci 5 VP v květnu 2012 Zpráva o úspěšné akreditaci VP (srpen 2012) Projektové aktivity

29 Cesta za poznáním – řízená exkurze Exkurze v hotelu Internacional v Brně Výroba vína, vinohrad, školní sad a pěstitelská pálenice, řízená degustace (SOVS Valtice) Řízená exkurze ve vinných sklepech Víno Valtice Prohlídka Salónu vín ČR Prohlídka vinařství Sonberk 30. a 31. říjen 2012 Účast: 43 PP, 4 zástupci MSK Projektové aktivity

30 Cesta za poznáním II – řízená exkurze Exkurze v hotelích S.E.N. v Senohrabech, Clarion, Budha Bar a Park Holiday v Praze Pivovar a restaurace u Fleků Muzeum gastronomie Muzeum kávy Choco Story - muzeum čokolády 9. – 11. prosinec 2012 47 podpořených osob Projektové aktivity

31 GO + REGIONTOUR 2013 Brno Exkurze pro účastníky pilotáže vzdělávacího programu Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí - 18. leden 2013 Veletrh hotelnictví a cestovního ruchu Prezentace regionů a regionální turistiky Přehlídka regionálních potravin Nabídka programů pro turistické skupiny 10 podpořených osob Projektové aktivity

32 15 podpořených osob – poskytovatelé služeb 278 podpořených osob – klienti služeb (120) 79 úspěšně podpořených osob (56) Tvorba 4 VP pro DVPP (2) Pilotáž a realizace VP Vytvoření 1 VP se stážemi Realizace VP se stážemi Úspěšná akreditace 5 VP (2x) Realizace 3 odborných exkurzí (100) Dosažené výstupy a výsledky

33 Projektový den, 28. června 2010 (20) Den tvůrčích činností, 16. 11. 2012 (22) Vybavení odborné učebny a školící místnosti gastronomickým nábytkem a zařízením a audiovizuální technikou Účast na projektových aktivitách organizovaných MSK Dosažené výstupy a výsledky

34 Hotelová škola Frenštát jako ROC Zapojení v projektu Gastrocentra - vytvoření materiálně technických podmínek pro DVPP a celoživotní učení Realizace VP pro DVPP vytvořených v projektu TIME Nabídka kurzů vytvořených v projektu UNIV 2 – KRAJE Kurzy pro přípravu ke zkouškám z DK Zkoušky z profesních kvalifikací Vzdělávací aktivity pro sociální partnery, odbornou veřejnost i žáky školy Mimoškolní odborné aktivity žáků Gastronomické aktivity pro veřejnost Projektové aktivity

35 Děkuji za pozornost Ing. Lenka Zábranská


Stáhnout ppt "TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání) CZ.1.07/1.3.00/14.0018 Zpracovala: Ing. Lenka Zábranská."

Podobné prezentace


Reklamy Google