Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká asociace sester skupina PRO KVALITU PÉČE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká asociace sester skupina PRO KVALITU PÉČE"— Transkript prezentace:

1 Česká asociace sester skupina PRO KVALITU PÉČE
Mgr. Dita Svobodová

2 Česká asociace sester Počtem členů i rozsahem působnosti představuje nejvýznamnější odbornou organizaci zdravotnických pracovníků nelékařů v ČR V roce 2000 počet členů – 2 800 V roce 2006 počet členů – V roce 2007 od ledna do srpna – nových členů Počet odborných sekcí = 39 Počet regionů = 10

3 Česká asociace sester Novinky
Vznikající sekce Sekce pro seniory Sekce pro hepatologické sestry Sekce pro sestry v sociálních službách Sekce pro sestry v primární péči Pozastavena činnost Regionu Plzeň – téměř celá členská základna přešla pod Region Karlovy Vary (spolupracující buňka v Plzni) Publikace Jak šel ČAS – NCO NZO – Křest v Karlových Varech „Ošetřovatelský výkladový slovník“

4 Nová strategie ČAS Podporovat aktivity zaměřené na realizaci národních a mezinárodních programů Spolupracovat na změnách systému zdravotnických služeb v ČR Vytvářet účinné nástroje k zajištění bezpečně a kvalitně poskytovaných ošetřovatelských služeb Podporovat aktivity vedoucí ke zvyšování uznání nelékařských profesí ve společnosti

5 Vznik pracovních skupin
Pracovní skupina pro kvalitu péče ČAS Pracovní skupina pro legislativu Pracovní skupina pro dohodovací řízení Pracovní skupina pro vzdělávání Pracovní skupina poradců pro soudní znalce Pracovní skupina pro reorganizaci ČAS

6 Pracovní skupina pro kvalitu péče ČAS Pracovní skupina pro kvalitu
Vznikla na návrh ČAS Sekce a regiony navrhly členy ne všichni byli přijati V současné době – 14 členů První setkání 2. srpna 2007 Druhé setkání 13. prosince 2007

7 Cíl pracovní skupiny Systematicky pracovat na kvalitě péče v oblasti ČAS. Především koordinovat, zpracovávat a popisovat jednotlivé problematické (kritické) oblasti týkající se nelékařských zdravotnických pracovníků a zdravotní péče. Spravovat řízenou dokumentaci v rámci ČAS, prostřednictvím které se zformalizuje dokumentace. Standardizovat dokumentaci ČAS (přehlednost, jednotnost stylu a obsahu)

8 Další cíle Všechny rizikové procesy upraveny doporučenými standardy ČAS Všechny standardy budou implementovány mezi členy ČAS formou seminářů organizovaných na krajské úrovni Začátek sledování základních indikátorů na národní úrovni

9 Vedení pracovní skupiny
Vedoucí pracovní skupiny Přijímá podněty k práci skupiny (členská základna i jiné subjekty) Spolupracuje s představiteli prezidia ČAS, MZČR, NCO NZO, fakultními nemocnicemi atd…. Koordinuje přípravu, zodpovídá za vytváření, připomínkování a aktualizaci norem ČAS Připravuje zásadní materiály v oblasti kvality

10 Členství Je dobrovolné, na základě projeveného zájmu ze strany členek a členů ČAS Úkolem je navrhovat, zpracovávat aktuální témata a požadované podklady Připravovat podklady k připomínkovému řízení Dokumenty připomínkovat

11 Příjem a zpracování podkladů
Iniciovat vznik nového dokumentu může každý člen O potřebě a schvalování rozhoduje skupina pro kvalitu a předkládá ji prezidiu ČAS Dokument musí být zpravidla připomínkován (výjimku dovoluje prezidium ČAS) Po schváleném připomínkovém řízení je dokument předložen prezidiu ČAS a po schválení vyvěšen na (rovněž v listinné a parafované podobě uložen na sekretariátu ČAS) Viz ČAS/PP/2007/0001

12 Komunikace Elektronická komunikace Schůzky jsou realizovány 4x ročně
V případě potřeby Informace pro veřejnost – v současné době úprava stánek ČAS – do konce roku 2007

13 Co jsme již udělali Řády ČAS/RD/2007/0001 Řízená dokumentace Směrnice
ČAS/SM/2007/001 Uzavírání dohod o provedení práce a její zdaňování ČAS/SM/2007/002 Náhrady cestovného Pracovní postupy ČAS/PP/2007/001 Pracovní skupina pro kvalitu péče ČAS/PP/2007/002 Pracovní skupina pro legislativu ČAS/PP/2007/003 Prevence pádu a zranění u pacienta a jeho řešení ČAS/PP/2007/004 Výživa u hospitalizovaných pacientů

14 Na čem pracujeme Pracovní postupy
Používání omezovacích pomůcek u pacientů Sociální péče ve zdravotnických zařízeních Prevence pádu a zranění u pacienta a jeho řešení Příprava na národní standard Péče o pacienta s PEG Prevence a léčba chronických ran Personální obsazení zdravotnických zařízení Metodika výpočtu nelékařského personálu při poskytování ošetřovatelské péče

15 Na čem pracujeme Směrnice
Vydání souhlasného stanoviska Kreditní komise Korespondenční volby

16 Co očekáváme od členské základny
Podněty k novým problematických oblastem a návrhy pro zpracování Spolupráci, popřípadě aktivní členství Podněty a návrhy k připravovaným dokumentům

17 Kontakt Pracovní skupina Seznam členů pracovní skupiny je uveden na: Vedoucí skupiny Mgr. Dita Svobodová tel:

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Česká asociace sester skupina PRO KVALITU PÉČE"

Podobné prezentace


Reklamy Google