Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Celoživotní vzdělávání ve zdravotně-sociální oblasti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Celoživotní vzdělávání ve zdravotně-sociální oblasti"— Transkript prezentace:

1 Celoživotní vzdělávání ve zdravotně-sociální oblasti
Oblastní charita Červený Kostelec RNDr. Jan Mach

2 Legislativní rámec dalšího vzdělávání pracovníků činných v sociálních službách
Zákon č. 108/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. Zákon č. 206/2009 Sb. Vyhláška č. 239/2009 Sb.

3 Legislativní rámec dalšího vzdělávání pracovníků činných v sociálních službách
Okruh pracovníků: sociální pracovníci pracovníci v sociálních službách zdravotničtí pracovníci pedagogičtí pracovníci manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby

4 Fyzický stav celkem 4 720 (rok 2010)
Přepočtený počet pracovníků v sociálních službách v Královéhradeckém kraji Fyzický stav celkem (rok 2010)

5 Legislativní rámec dalšího vzdělávání pracovníků činných v sociálních službách
Formy dalšího vzdělávání: specializační vzdělávání (VŠ, VOŠ) účast v akreditovaných kurzech odborné stáže v zařízeních sociálních služeb účast na školících akcích

6 Legislativní rámec dalšího vzdělávání pracovníků činných v sociálních službách
Podmínky dalšího vzdělávání: rozsah minimálně 24 hod za kalendářní rok odbornou stáž nelze absolvovat u poskytovatele sociální služby, se kterým je stážista v pracovně právním vztahu do 24 hodin povinného dalšího vzdělávání je možné započítat maximálně 8 hodin odborných stáží do 24 hodin povinného dalšího vzdělávání je možné započítat maximálně 8 hodin školících akcí, jedna školící akce max. v rozsahu 4 hod

7 Preferované formy vzdělávání

8 Kvalifikační předpoklad pro výkon sociálního pracovníka
VOŠ v oborech vzdělávání zaměřených na sociální práci VŠ vzdělání zaměřené na sociální práci přechodné ustanovení – splnění kvalifikačního předpokladu ke dni , resp neplatí pro sociální pracovníky, kteří ke dni dovršili 50 let věku

9 Vzdělávání sociálních pracovníků v Královéhradeckém kraji
Univerzita Hradec Králové studijní obory: Sociální práce Sociální práce ve veřejné správě Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností Sociální a charitativní práce Slezská univerzita v Opavě studijní obor: Veřejná správa a regionální politika (Úpice)

10 5 5 1 3 128 23 Počet vzdělávacích programů
akreditovaných na MPSV v letech 5 5 1 3 128 23

11 Přehled vzdělávacích institucí
Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Oblastní charita Hradec Králové, Centrum andragogiky s.r.o., Mgr. Jana Fišerová, Bc. Zuzana Holanová, WCONT s.r.o., ZŠ a MŠ Prointepo, s.r.o., Občanské poradenské středisko o.p.s. Další města: Občanské sdružení JOB (Týniště nad Orlicí) Oblastní charita Červený Kostelec Novoměstské centrum zdravého životního stylu Most k životu o.p.s. (Trutnov) Bc. Marcela Hanke (Dvůr Králové nad Labem)

12 Počet hodin vzdělávání akreditovaných na MPSV v letech 2007 - 2011
585 220,5 8 144 5540 362,5

13 Úloha zaměstnavatele v dalším vzdělávání pracovníků činných v sociálních službách
§ 111 a § 116 zák. 108/2006 Sb. Zaměstnavatel je povinen zabezpečit pracovníku v sociálních službách další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok… Účast na dalším vzdělávání se považuje za prohlubování kvalifikace podle zvláštního právního předpisu § 230 zák. 262/2006 Sb. … Účast na školení za účelem prohlubování kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat. …Náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace hradí zaměstnavatel…

14 Legislativní rámec dalšího vzdělávání pracovníků činných ve zdravotnictví
Zákony: č. 220/1991 Sb., č. 95/2004., č. 96/2004 Sb., Nařízení vlády: č. 184/2009 Sb., č. 31/2010 Sb., Vyhlášky: č. 185/2009 Sb., č. 186/2009 Sb., č. 187/2009 Sb., č. 188/2009 Sb., č. 423/2004 Sb., č. 39/2005 Sb., č. 189/2009 Sb., č. 55/2011 Sb., č. 393/2004 Sb., č. 413/2006 Sb. Sdělení ministerstva: č. 275/2007 Sb.,

15 Legislativní rámec dalšího vzdělávání pracovníků činných ve zdravotnictví
Zákon č. 96/2004 Sb., č. 105/2011 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických pracovnících

16 Okruh nelékařských zdravotnických pracovníků
všeobecná sestra - porodní asistentka - ergoterapeut - radiologický asistent - zdravotní laborant - zdravotně-sociální pracovník - optometrista - ortoptista - asistent ochrany a podpory veřejného zdraví - ortotik-protetik - nutriční terapeut - zubní technik - dentální hygienista - zdravotní záchranář - farmaceutický asistent - biomedicínský technik - biotechnický asistent - radiologický technik - adiktolog - psycholog ve zdravotnictví - klinický logoped - fyzioterapeut - radiologický fyzik - odborný pracovník v laboratorních metodách - biomedicínský inženýr - odborný pracovník v ochraně a podpoře zdraví - zdravotnický asistent - laboratorní asistent - ortoticko-protetický technik - nutriční asistent - asistent zubního technika - dezinfektor - řidič vozidla zdravotnické záchranné služby - ošetřovatel – masér - nevidomý a slabozraký masér - laboratorní pracovník - zubní instrumentář - řidič dopravy nemocných a raněných - autoptický laborant - sanitář

17 Okruh nelékařských zdravotnických pracovníků
zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením

18 Výše přepočtených úvazků nelékařských zdravotnických pracovníků v Královéhradeckém kraji

19 Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků
akreditovaný kvalifikační kurz získává se odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání celoživotní vzdělávání

20 Celoživotní vzdělávání
formy vzdělávání: specializační vzdělávání získává se specializovaná způsobilost k výkonu specializovaných činností příslušného zdravotnického povolání certifikovaný kurz získává se zvláštní odborná způsobilost pro úzce vymezené zdravotnické činnosti odborné stáže v akreditovaných zařízeních školící akce, konference, kongresy, sympozia publikační, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost e-learningový kurz samostatné studium odborné literatury

21 Legislativní rámec celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků
Podmínky dalšího vzdělávání: je povinné pro všechny zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky plnění povinností celoživotního vzdělávání se prokazuje na základě kreditního systému získání stanoveného počtu kreditů je podmínkou pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (pro přihlášení se k atestační zkoušce) zák. č. 105/2011 Sb. – platnost osvědčení 10 let

22 Název vzdělávací akce Počet kreditů dle vyhl. č. 4/2010 Sb. Inovační kurz, školicí akce, odborný kurz 4 kr/den – nejvíce 12/akce, nejde-li o pedagogickou činnost E-learningový kurz 2 kr/min. 15 stran textu 3 kr/min. 30 stran textu Seminář 1 kredit/akce, Odborná stáž 3 kr/den – nejvíce 15/stáž Kongres, konference, pracovní den, sjezd, sympozium 4 kr/den – nejvíce 12/akce 10 kr/vlastní přednáška, autorství posteru, aktivní účast na soutěžích 5 kr – spoluautorství nebo přednesení cizí přednášky Mezinárodní kongres 5 kr/den – nejvíce 15/akce Publikační činnost autor 15 kr/odborný článek Pedagogická činnost 2 kr/vyučovací hodina, nebo přednesení odborného sdělení, nejvíce 20 kr/reg. období Vědecko-výzkumná činnost 25 kreditů Vypracování metodiky 20 kreditů

23 Okruh nelékařských zdravotnických pracovníků
zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením

24 Okruh nelékařských zdravotnických pracovníků
zdravotnický asistent - laboratorní asistent - ortoticko-protetický technik - nutriční asistent - asistent zubního technika - dezinfektor - řidič vozidla zdravotnické záchranné služby - ošetřovatel – masér - nevidomý a slabozraký masér - laboratorní pracovník - zubní instrumentář - řidič dopravy nemocných a raněných - autoptický laborant - sanitář

25 Úloha zaměstnavatele v celoživotním vzdělávání zdravotnických pracovníků
§ 54 zák. 96/2004 Sb. Účast na celoživotním vzdělávání … se považuje za prohlubování kvalifikace podle zvláštního právního předpisu. § 230 zák. 262/2006 Sb. … Účast na školení za účelem prohlubování kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat. …Náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace hradí zaměstnavatel…

26 Nemocnice č. 1 Hradí vaše zdravotnické zařízení náklady (mzdové náklady, cestovní náhrady, kurzovné) spojené s celoživotním vzděláváním všeobecných sester? rozlišujeme aktivní a pasivní účast – hradíme mzdu, jízdné a kurzovné v rozsahu jednoho dne a v maximální výši 100,- Kč za jeden kredit, dále máme projekt podpořený EU na měkké dovednosti, účastní se část sester, pak hradíme vše Hradí vaše zdravotnické zařízení náklady (mzdové náklady, cestovní náhrady, kurzovné) spojené s celoživotním vzděláváním ošetřovatelů? pouze výjimečně a v odůvodněných případech

27 Nemocnice č. 2 Hradí vaše zdravotnické zařízení náklady (mzdové náklady, cestovní náhrady, kurzovné) spojené s celoživotním vzděláváním všeobecných sester? mzdové náklady, cestovní náhrady, kurzovné z ESF OPLZZ za rok ,- + celoživotní vzdělávání ,- Hradí vaše zdravotnické zařízení náklady (mzdové náklady, cestovní náhrady, kurzovné) spojené s celoživotním vzděláváním ošetřovatelů? ošetřovatele vzděláváme v rámci našich vyškolených interních lektorů

28 Nemocnice č. 3 Hradí vaše zdravotnické zařízení náklady (mzdové náklady, cestovní náhrady, kurzovné) spojené s celoživotním vzděláváním všeobecných sester? ano Hradí vaše zdravotnické zařízení náklady (mzdové náklady, cestovní náhrady, kurzovné) spojené s celoživotním vzděláváním ošetřovatelů?

29 Nemocnice č. 4 Hradí vaše zdravotnické zařízení náklady (mzdové náklady, cestovní náhrady, kurzovné) spojené s celoživotním vzděláváním všeobecných sester? Hradíme nejen všeobecným sestrám veškeré náklady spojené s celoživotním vzděláváním (mzdové, cestovní i kurzovné). Hradí vaše zdravotnické zařízení náklady (mzdové náklady, cestovní náhrady, kurzovné) spojené s celoživotním vzděláváním ošetřovatelů? nezaměstnáváme

30 Nemocnice č. 5 Hradí vaše zdravotnické zařízení náklady (mzdové náklady, cestovní náhrady, kurzovné) spojené s celoživotním vzděláváním všeobecných sester? Hradíme všeobecným sestrám (a dalším nelékařům) specializační vzdělávání v plné výši. Konference a semináře omezeně. Hradí vaše zdravotnické zařízení náklady (mzdové náklady, cestovní náhrady, kurzovné) spojené s celoživotním vzděláváním ošetřovatelů? nezaměstnáváme

31 Podpora celoživotního vzdělávání všeobecných sester ze strany zaměstnavatele

32 Zařízení poskytující vzdělávání
1 Akreditovaný kvalifikační kurz Certifikovaný kurz Specializační vzdělávání 8 6 4 1 1

33 Poskytovatelé celoživotního vzdělávání v Královéhradeckém kraji
Specializační vzdělávání FN Hradec Králové Mgr. Lucie Hornová – Rychnov nad Kněžnou Certifikované kurzy Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové MUDr. M. Kučera – Rychnov nad Kněžnou Centrum andragogiky, s.r.o. – Hradec Králové Akreditované kvalifikační kurzy Oblastní charita Hradec Králové Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Fakulta vojenského zdraví Univerzity obrany

34 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Celoživotní vzdělávání ve zdravotně-sociální oblasti"

Podobné prezentace


Reklamy Google