Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR"— Transkript prezentace:

1 Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR
Mgr.Dana Jurásková,PhD.,MBA Ing.Bc.Irena Kouřilová

2 Analýza ČAS – identifikace zásadních problémů 4/2009
Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách; Práce nelékařů není zohledněna v Seznamu výkonů při platbách pojišťoven; Znevýhodnění platby za nemocenskou, nepřetržitý provoz; Nedostatečné kompentence; Zatížení poplatky za registraci; Nevyhovuje systém specializací; Dvoukolejný systém vzdělávání (VOŠ, VŠ); Nejasné postavení zdravotnického asistenta; Obtížný návrat po mateřské dovolené….

3 Aktivity ČAS Zahájení jednání s ministrem zdravotnictví
Nastavena těsná spolupráce odborné společnosti s MZ Kontinuita této spolupráce při tvorbě legislativních kroků Spolupráce s pracovní skupinou pro legislativu ČAS

4 Duben 2009 – září 2010 Finanční ohodnocení
navýšení tarifních platů pro zdravotnické pracovníky změna definice profesí sester a porodních asistentek v katalogu prací (8-11/ 9-12) Sestra nositelka výkonu – Sazebník výkonů platný k – posílení prestiže nelékařů

5 Duben 2009 – září 2010 Dlouhé a duplicitní vzdělávání
změna systému vzdělávání sester (VOŠ) zkrácení specializačního vzdělávání financování specializačního a celoživotního vzdělávání – prostředky ze SR a EU snazší celoživotní vzdělávání snížení poplatku za registraci

6 Duben 2009 – září 2010 Postavení, kompetence, pracovní podmínky
posílení kompetencí (všeobecných sester) – úprava vyhlášky o činnostech – MZ odstranění znevýhodnění sester ve směnném provozu při PN – upraveno ve spolupráci s MPSV vytvoření podmínek pro návrat z mateřské dovolené – podpora firemních školek ze strany MZ

7 Sestra nositelka výkonu
Sestry (nelékaři): Lokální ošetření – rány Provedení cévkování močového měchýře u muže Sestavení nutričního plánu pacienta/klienta Edukace psychiatrickou sestrou Edukace kardiologického pacienta s diagnózami: AIM, ICHS, plicní embolie, srdeční selhání Sazebník výkonů platný od

8 Finanční ohodnocení od 1.1.10
3,5 % Navýšení tarifních platů od pro sestry rozpočtových a příspěvkových organizacích 3,5 % Navýšení tarifních platů od , plošné navýšení pro všechny zdravotnické pracovníky 7,5 % Katalog prací - posun v platových třídách pro všeobecnou sestru a porodní asistentku od V současné době jsme se zaměřujeme na opatření, která mají zlepšit mzdové ohodnocení sester i ostatních nelékařů. Pokud má být sestra nositelkou výkonu, je nutné přepracovat …..kalkulačních listů a promítnout zde změnu související nejen s kvalifikací, ale i popisem výkonu a to musí zpracovat zástupci odborné společnosti. Tento proces probíhá a v současné době je připraveno …..výkonů na projednání v Pracovní skupině MZ. MZ podalo podnět na MPSV a požadovalo zohlednění práce sester v nepřetržitém provozu, nyní probíhá jednání o tzv. „karenční době“, která by měla být pro všechny zaměstnance stejná bez ohledu na délku směny (12 nebo 8 hod). V oblasti vzdělávání budeme nadále jednat s MŠMT a upozorňovat na neefektivitu vzdělávacího systému sester (je to dlouhé a drahé!) a je potřeba urychleně najít řešení bez ohledu na proces terciární reformy. Budeme podporovat dálkovou formu studia zdravotnických asistentů a budeme využívat prostředků, které máme na rozvoj vzdělávání abychom dostali asistenty do praxe. Budeme také odporovat zkrácenou formu studia absolventek VOŠ formou dotace. V současné době revidujeme vzdělávací programy, porovnáváme kvalifikační a specializační programy s cílem zkrátit základní o odborné moduly specializačního vzdělávání a v širší míře chceme podporovat certifikované kurzy. 15 % Celkem Ø

9 Ze zdravotních pojišťoven 1,2 mld. /2009
Anketa členek ČAS ukázala, že finanční prostředky určené sestrám byly použity až u 30% ZZ jiným způsobem Ze zdravotních pojišťoven 1,2 mld. /2009

10 Financování vzdělávání – projekty ESF a SR
Specializační vzdělávání – 170 mil. Kč Celoživotní vzdělávání – 170 mil. Kč

11 Novela Zákona č.96/2004Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání …..

12 Činnosti nelékařů §4 Návrh umožňuje ve vyhlášce stanovit nelékařům podobně jako lékařům výkon některých činností ještě před získáním specializované způsobilosti Zásadní pro poskytování zdravotní péče Např. provádí defibrilaci srdce elektrickým výbojem, provádí výplach žaludku, pečuje o dýchací cesty pacientů se zajištěnými dýchacími cestami i při umělé plicní ventilaci

13 Všeobecná sestra §5 Vzdělávání všeobecných sester na vyšších odborných zdravotnických školách je ponecháno. Provedená analýza ukázala, že na VŠ nejsou připraveny kapacity na převzetí 3000 studentů VOŠ.

14 Zdravotnický záchranář
§18 Návrh novely zákona umožňuje záchranářům pracovat nejen u zdravotnické záchranné služby, na akutním příjmu, ale také v lůžkové části anesteziologicko-resuscitačních oddělení, na úseku neodkladné péče a diagnostiky. Záchranáři mají pro tuto činnost vzdělání, zajímají se o práci na ARO. Největší nedostatek – všeobecné sestry s atestací v intenzivní péči , řešíme tím jejich nedostatek – celkem chybí cca 300 sester specialistek IP. Náklady na specializační vzdělání sestry s IP cca 90 tis. Kč

15 Sanitář §42 Zrušení 6 povolání sanitáře a ponechání pouze všeobecného sanitáře Úspora finančních prostředků i času, mobilita sanitářů po zapracování mezi jednotlivými pracovišti. Nejvíce fluktuující kategorie zdravotnického pracovníka. (sanitář pro operační sál, pro laboratoř a transfuzní oddělení, pro zařízené lékárenské péče, pro lázně a léčebnou rehabilitaci a pro autoptické oddělení nebo sanitář pro pitevnu)

16 Certifikovaný kurz §61 Upřesnění definice kurz tak, aby byly realizovány výhradně takové kurzy, které jsou nutné pro přímé poskytování zdravotní péče. Důležité pro žadatele o akreditaci certifikovaných kurzů. Úspora finančních prostředků. Snaha akreditovat např. jazykové kurzy, výpočetní techniky apod.

17 Registrace § Návrh prodlužuje registrační období nelékařů z 6 na 10 let Registrace je časově i finančně náročná, registrační podmínky jsou velmi přísné. Navíc je tím řešena kritická situace v Registru. Jen na správních poplatcích je to aktuálně úspora 3,5 mil. Kč z kapes nelékařů

18 Registrace §69 Zdravotnický pracovník při žádosti o prodloužení předkládá zaměstnavatelem potvrzený přehled absolvovaného celoživotního vzdělávání a doklad o výkonu povolání, navíc je považován za způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu, pokud se v řízení o jeho žádosti neprokáže opak. Významné zjednodušení celého procesu registrace, snížení rizika provozních problémů při poskytování zdravotní péče.

19 Informace §91 Seznam akreditovaných zdravotnických magisterských a bakalářských studijních programů a vzdělávací programy vyšších odborných škol je zveřejňován způsobem umožňujícím dálkový přístup. Rychlý zdroj aktuálních informací, v současné době zveřejnění ve Věstníku MZ ČR.

20 Správní poplatek ČÁST DRUHÁ: Změna zákona o správních poplatcích
Navrhuje se snížení správního poplatku u žádostí o vydání i u žádostí o prodloužení z 500,- na 100,- Kč Úspora finančních prostředků pro nelékaře

21 Novela řeší zásadní a finančně náročné oblasti vzdělávání a výkonů praxe sester a dalších nelékařů

22 *Nejčastější dotazy # *1) *
Mají se nelékaři raději registrovat nyní nebo vyčkat až na schválení zákona? Odpověď: Podstatné je, ke kterému datu jim registrace končí. Pokud již v tuto chvíli nebo počátkem roku, je nutné se registrovat, protože musíme postupovat podle platného zákona. Novela by mohla být platná již od února, ale legislativně se jedná o poměrně dlouhý proces s nejistým výsledkem. Jaká bude výše registračního poplatku? V novele je návrh na snížení poplatku z 500,- na 100,- Kč Jak bude po přijetí novely probíhat prodloužení platnosti registrace sester? Odpověď: Automaticky bude prodloužena platnost již vydaných osvědčení o 4 roky. Proces prodloužení i vydávání může doznat změn, ale musí vyjít jako dokument ministerstva, resp. Pravděpodobně vyhláška MZ. Změní se nějak vzdělávání zdravotnických asistentů? Pokud máte na mysli obsah studia oboru zdravotnický asistent na zdravotnické škole, ten se může změnit vydáním vyhlášky MZ o minimálních studijních požadavcích, to se změnou zákona úplně nesouvisí.

23 Chtěl bych se zeptat na postavení absolventů VOŠ
Chtěl bych se zeptat na postavení absolventů VOŠ. V zaměstnání mi nechtějí zvýšit třídu (avšak práci dle katalogu prací v dané třídě vykonávám) z důvodu VOŠ vzdělání a absence PSS vzdělání. Vždy nám bylo sdělováno, že VOŠ škola již PSS obsahuje a není nutné ho studovat, nebylo ani možné se na PSS s VOŠ vzděláním přihlásit. Praxi v oboru mám 6 let a nyní studuji Bc. Je postup zaměstnavatele správný podmiňovat třídu PSS kurzem? Bude nový zákon nějak řešit problematiku VOŠ absolventů celkově? Odpověď: Je neuvěřitelné, co musí vše zdravotník vystudovat, aby mohl dělat svojí práci. Novela ponechává studium všeobecných sester a ostatních mlékařů na VOŠ tak jak bylo původně. Co se týče Vašeho zařazení do odpovídající platové třídy postupovat Váš zaměstnavatel podle toho co píše pravděpodobně správně. Studium všeobecné sestry na VOŠ ani na VŠ neobsahuje žádnou specializaci. Při posuzování Vašeho zařízení se posuzuje jednak výkon práce, jednak vzdělání. Pro zařazení do vyšší platové třídy musíte splňovat obě podmínky. V tiskové zprávě na webu se píše, že novela má umožnit pracovníkům provádět některé dílčí výkony před získáním specializované způsobilosti. Počítá se změnou vyhlášky 424/2004 Sb., nebo budou tyto činnosti vyjmenovány přímo v zákoně? Odpověď: Novela skutečně počítá se změnou vyhlášky 424/2004 Sb., na té se v tuto chvíli pracuje.

24 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google