Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Mgr.Dana Jurásková,PhD.,MBA Ing.Bc.Irena Kouřilová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Mgr.Dana Jurásková,PhD.,MBA Ing.Bc.Irena Kouřilová."— Transkript prezentace:

1 Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Mgr.Dana Jurásková,PhD.,MBA Ing.Bc.Irena Kouřilová

2 Analýza ČAS – identifikace zásadních problémů 4/2009 •Špatné finanční ohodnocení; •Chybné zařazení v platových třídách; •Práce nelékařů není zohledněna v Seznamu výkonů při platbách pojišťoven; •Znevýhodnění platby za nemocenskou, nepřetržitý provoz; •Nedostatečné kompentence; •Zatížení poplatky za registraci; •Nevyhovuje systém specializací; •Dvoukolejný systém vzdělávání (VOŠ, VŠ); •Nejasné postavení zdravotnického asistenta; •Obtížný návrat po mateřské dovolené….

3 Aktivity ČAS •Zahájení jednání s ministrem zdravotnictví •Nastavena těsná spolupráce odborné společnosti s MZ •Kontinuita této spolupráce při tvorbě legislativních kroků •Spolupráce s pracovní skupinou pro legislativu ČAS

4 Duben 2009 – září 2010  Finanční ohodnocení –navýšení tarifních platů pro zdravotnické pracovníky –změna definice profesí sester a porodních asistentek v katalogu prací (8-11/ 9-12) –Sestra nositelka výkonu – Sazebník výkonů platný k 1.1.2010 – posílení prestiže nelékařů

5 Duben 2009 – září 2010  Dlouhé a duplicitní vzdělávání –změna systému vzdělávání sester (VOŠ) –zkrácení specializačního vzdělávání –financování specializačního a celoživotního vzdělávání – prostředky ze SR a EU –snazší celoživotní vzdělávání –snížení poplatku za registraci

6 Duben 2009 – září 2010  Postavení, kompetence, pracovní podmínky –posílení kompetencí (všeobecných sester) – úprava vyhlášky o činnostech – MZ –odstranění znevýhodnění sester ve směnném provozu při PN – upraveno ve spolupráci s MPSV –vytvoření podmínek pro návrat z mateřské dovolené – podpora firemních školek ze strany MZ

7 Sestra nositelka výkonu Sestry (nelékaři):  Lokální ošetření – rány  Provedení cévkování močového měchýře u muže  Sestavení nutričního plánu pacienta/klienta  Edukace psychiatrickou sestrou  Edukace kardiologického pacienta s diagnózami: AIM, ICHS, plicní embolie, srdeční selhání Sazebník výkonů platný od 1.1.2010

8 Finanční ohodnocení od 1.1.10 Navýšení tarifních platů od 1. 6. 2009 pro sestry rozpočtových a příspěvkových organizacích Navýšení tarifních platů od 1. 7. 2009, plošné navýšení pro všechny zdravotnické pracovníky Katalog prací - posun v platových třídách pro všeobecnou sestru a porodní asistentku od 1. 7. 2009 Celkem Ø 3,5 % 7,5 % 15 %

9 Anketa členek ČAS ukázala, že finanční prostředky určené sestrám byly použity až u 30% ZZ jiným způsobem Ze zdravotních pojišťoven 1,2 mld. /2009

10 Financování vzdělávání – projekty ESF a SR •Specializační vzdělávání – 170 mil. Kč •Celoživotní vzdělávání – 170 mil. Kč

11 Novela Zákona č.96/2004Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání …..

12 Činnosti nelékařů •§4 •Návrh umožňuje ve vyhlášce stanovit nelékařům podobně jako lékařům výkon některých činností ještě před získáním specializované způsobilosti •Zásadní pro poskytování zdravotní péče –Např. provádí defibrilaci srdce elektrickým výbojem, provádí výplach žaludku, pečuje o dýchací cesty pacientů se zajištěnými dýchacími cestami i při umělé plicní ventilaci

13 Všeobecná sestra •§5 •Vzdělávání všeobecných sester na vyšších odborných zdravotnických školách je ponecháno. •Provedená analýza ukázala, že na VŠ nejsou připraveny kapacity na převzetí 3000 studentů VOŠ.

14 Zdravotnický záchranář •§18 •Návrh novely zákona umožňuje záchranářům pracovat nejen u zdravotnické záchranné služby, na akutním příjmu, ale také v lůžkové části anesteziologicko-resuscitačních oddělení, na úseku neodkladné péče a diagnostiky. •Záchranáři mají pro tuto činnost vzdělání, zajímají se o práci na ARO. Největší nedostatek – všeobecné sestry s atestací v intenzivní péči, řešíme tím jejich nedostatek – celkem chybí cca 300 sester specialistek IP. •Náklady na specializační vzdělání sestry s IP cca 90 tis. Kč

15 Sanitář •§42 •Zrušení 6 povolání sanitáře a ponechání pouze všeobecného sanitáře •Úspora finančních prostředků i času, mobilita sanitářů po zapracování mezi jednotlivými pracovišti. Nejvíce fluktuující kategorie zdravotnického pracovníka. •(sanitář pro operační sál, pro laboratoř a transfuzní oddělení, pro zařízené lékárenské péče, pro lázně a léčebnou rehabilitaci a pro autoptické oddělení nebo sanitář pro pitevnu)

16 Certifikovaný kurz •§61 •Upřesnění definice kurz tak, aby byly realizovány výhradně takové kurzy, které jsou nutné pro přímé poskytování zdravotní péče. •Důležité pro žadatele o akreditaci certifikovaných kurzů. Úspora finančních prostředků. Snaha akreditovat např. jazykové kurzy, výpočetní techniky apod.

17 Registrace •§67 - 68 •Návrh prodlužuje registrační období nelékařů z 6 na 10 let •Registrace je časově i finančně náročná, registrační podmínky jsou velmi přísné. Navíc je tím řešena kritická situace v Registru. •Jen na správních poplatcích je to aktuálně úspora 3,5 mil. Kč z kapes nelékařů

18 Registrace •§69 •Zdravotnický pracovník při žádosti o prodloužení předkládá zaměstnavatelem potvrzený přehled absolvovaného celoživotního vzdělávání a doklad o výkonu povolání, navíc je považován za způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu, pokud se v řízení o jeho žádosti neprokáže opak. •Významné zjednodušení celého procesu registrace, snížení rizika provozních problémů při poskytování zdravotní péče.

19 Informace •§91 •Seznam akreditovaných zdravotnických magisterských a bakalářských studijních programů a vzdělávací programy vyšších odborných škol je zveřejňován způsobem umožňujícím dálkový přístup. •Rychlý zdroj aktuálních informací, v současné době zveřejnění ve Věstníku MZ ČR.

20 Správní poplatek •ČÁST DRUHÁ: Změna zákona o správních poplatcích •Navrhuje se snížení správního poplatku u žádostí o vydání i u žádostí o prodloužení z 500,- na 100,- Kč •Úspora finančních prostředků pro nelékaře

21 Novela řeší zásadní a finančně náročné oblasti vzdělávání a výkonů praxe sester a dalších nelékařů

22 •*Nejčastější dotazy • # *1) * •Mají se nelékaři raději registrovat nyní nebo vyčkat až na schválení zákona? Odpověď: •Podstatné je, ke kterému datu jim registrace končí. Pokud již v tuto chvíli nebo počátkem roku, je nutné se registrovat, protože musíme postupovat podle platného zákona. Novela by mohla být platná již od února, ale legislativně se jedná o poměrně dlouhý proces s nejistým výsledkem. Jaká bude výše registračního poplatku? Odpověď: •V novele je návrh na snížení poplatku z 500,- na 100,- Kč Jak bude po přijetí novely probíhat prodloužení platnosti registrace sester? Odpověď: Automaticky bude prodloužena platnost již vydaných osvědčení o 4 roky. Proces prodloužení i vydávání může doznat změn, ale musí vyjít jako dokument ministerstva, resp. Pravděpodobně vyhláška MZ. Změní se nějak vzdělávání zdravotnických asistentů? Pokud máte na mysli obsah studia oboru zdravotnický asistent na zdravotnické škole, ten se může změnit vydáním vyhlášky MZ o minimálních studijních požadavcích, to se změnou zákona úplně nesouvisí.

23 •Chtěl bych se zeptat na postavení absolventů VOŠ. V zaměstnání mi nechtějí zvýšit třídu (avšak práci dle katalogu prací v dané třídě vykonávám) z důvodu VOŠ vzdělání a absence PSS vzdělání. Vždy nám bylo sdělováno, že VOŠ škola již PSS obsahuje a není nutné ho studovat, nebylo ani možné se na PSS s VOŠ vzděláním přihlásit. Praxi v oboru mám 6 let a nyní studuji Bc. Je postup zaměstnavatele správný podmiňovat třídu PSS kurzem? Bude nový zákon nějak řešit problematiku VOŠ absolventů celkově? Odpověď: •Je neuvěřitelné, co musí vše zdravotník vystudovat, aby mohl dělat svojí práci. Novela ponechává studium všeobecných sester a ostatních mlékařů na VOŠ tak jak bylo původně. Co se týče Vašeho zařazení do odpovídající platové třídy postupovat Váš zaměstnavatel podle toho co píše pravděpodobně správně. Studium všeobecné sestry na VOŠ ani na VŠ neobsahuje žádnou specializaci. Při posuzování Vašeho zařízení se posuzuje jednak výkon práce, jednak vzdělání. Pro zařazení do vyšší platové třídy musíte splňovat obě podmínky. V tiskové zprávě na webu http://www.cnna.cz/docs/aktuality/tiskova_konference_prezentace_2010_1_doc.pdf se píše, že novela má umožnit pracovníkům provádět některé dílčí výkony před získáním specializované způsobilosti. Počítá se změnou vyhlášky 424/2004 Sb., nebo budou tyto činnosti vyjmenovány přímo v zákoně? http://www.cnna.cz/docs/aktuality/tiskova_konference_prezentace_2010_1_doc.pdf Odpověď: Novela skutečně počítá se změnou vyhlášky 424/2004 Sb., na té se v tuto chvíli pracuje.

24 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Mgr.Dana Jurásková,PhD.,MBA Ing.Bc.Irena Kouřilová."

Podobné prezentace


Reklamy Google