Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální stav postgraduálního vzdělávání v gynekologii a porodnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální stav postgraduálního vzdělávání v gynekologii a porodnictví"— Transkript prezentace:

1 Aktuální stav postgraduálního vzdělávání v gynekologii a porodnictví
doc.MUDr.Jaroslav Feyereisl, CSc. MUDr. Petr Křepelka, Ph.D. Prof.MUDr.Pavel Ventruba,DrSc. Prof.MUDr.Aleš Roztočil,CSc. Akreditační komise Gyn.Por. MZ ČR MZ ČR

2 1 057+1 372 Gynekologové 2429 Lůžka Lékaři 811?? Ambulance Lékaři 1618
ÚZIS 2009

3 Základní chyba specializačního vzdělávání
Spojení akreditace a specializačního vzdělávání s existencí malých nemocnic.

4 Systém postgraduálního vzdělávání v ČR

5 ČLK MZCR ČLS JEP Zákon 220/1991 Sb.
Samosprávná nepolitická profesní organizace ČLS JEP dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob

6 ČLK MZCR ČLS JEP Zákon 220/1991 Sb.
Samosprávná nepolitická profesní organizace ČLS JEP dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob Zákon 95/2004 Sb. Nařízení vlády 184/09 Vyhláška 185, 186, 187, 188/2009 Zákon 189/2008 Sb. §2 odst.1, b) zaručují odbornost svých členů a potvrzují splnění podmínek k výkonu lékařského, stomatologického a lékárnického povolání podle zvláštních předpisů, ČLS JEP se podílí na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů v oblasti lékařských věd a příbuzných oborů a na šíření zdravotnické osvěty mezi občany.

7 ČLK MZCR ČLS JEP Postgraduální vzdělávání Celoživotní vzdělávání
Zákon 220/1991 Sb. Samosprávná nepolitická profesní organizace ČLS JEP dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob Zákon 95/2004 Sb. Nařízení vlády 184/09 Vyhláška 185, 186, 187, 188/2009 Zákon 189/2008 Sb. §2 odst.1, b) zaručují odbornost svých členů a potvrzují splnění podmínek k výkonu lékařského, stomatologického a lékárnického povolání podle zvláštních předpisů, ČLS JEP se podílí na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů v oblasti lékařských věd a příbuzných oborů a na šíření zdravotnické osvěty mezi občany. Postgraduální vzdělávání Celoživotní vzdělávání Zákon 95/2004 Sb. Vyhláška 321/2008 Stavovský předpis 16 ČLK Stavovský předpis 12 ČLK Odborná autorita

8 ČLK MZCR ČLS JEP Postgraduální vzdělávání Celoživotní vzdělávání
Zákon 220/1991 Sb. Samosprávná nepolitická profesní organizace ČLS JEP dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob Zákon 95/2004 Sb. Nařízení vlády 184/09 Vyhláška 185, 186, 187, 188/2009 Zákon 189/2008 Sb. §2 odst.1, b) zaručují odbornost svých členů a potvrzují splnění podmínek k výkonu lékařského, stomatologického a lékárnického povolání podle zvláštních předpisů, ČLS JEP se podílí na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů v oblasti lékařských věd a příbuzných oborů a na šíření zdravotnické osvěty mezi občany. Postgraduální vzdělávání Celoživotní vzdělávání Zákon 95/2004 Sb. Vyhláška 321/2008 Stavovský předpis 16 ČLK Stavovský předpis 12 ČLK Odborná autorita Akreditační komise Představenstvo ČLK nebo jím pověřený člen, Vědecká rada ČLK Odborné společnosti a sekce

9 ČLK MZCR ČLS JEP Postgraduální vzdělávání Celoživotní vzdělávání
Zákon 220/1991 Sb. Samosprávná nepolitická profesní organizace ČLS JEP dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob Zákon 95/2004 Sb. Nařízení vlády 184/09 Vyhláška 185, 186, 187, 188/2009 Zákon 189/2008 Sb. §2 odst.1, b) zaručují odbornost svých členů a potvrzují splnění podmínek k výkonu lékařského, stomatologického a lékárnického povolání podle zvláštních předpisů, ČLS JEP se podílí na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů v oblasti lékařských věd a příbuzných oborů a na šíření zdravotnické osvěty mezi občany. Postgraduální vzdělávání Celoživotní vzdělávání Zákon 95/2004 Sb. Vyhláška 321/2008 Stavovský předpis 16 ČLK Stavovský předpis 12 ČLK Odborná autorita Akreditační komise Představenstvo ČLK nebo jím pověřený člen, Vědecká rada ČLK Odborné společnosti a sekce Podmínky vzdělávacího programu Atestační zkouška Diplom celoživotního vzdělávání 50 kreditů/5 let Spolupráce při vytváření legislativy a vzdělávacích programů, účast na atestacích

10 MZCR ČLK ČLS JEP Postgraduální vzdělávání Celoživotní vzdělávání
Zákon 220/1991 Sb. Samosprávná nepolitická profesní organizace ČLS JEP Dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob Zákon 95/2004 Sb. Nařízení vlády 184/09 Vyhláška 185, 186, 187, 188/2009 Zákon 189/2008 Sb. §2 odst.1, b) zaručují odbornost svých členů a potvrzují splnění podmínek k výkonu lékařského, stomatologického a lékárnického povolání podle zvláštních předpisů, ČLS JEP se podílí na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů v oblasti lékařských věd a příbuzných oborů a na šíření zdravotnické osvěty mezi občany. Postgraduální vzdělávání Celoživotní vzdělávání Zákon 95/2004 Sb. Vyhláška 321/2008 Stavovský předpis 16 ČLK Stavovský předpis 12 ČLK Odborná autorita Akreditační komise Představenstvo ČLK nebo jím pověřený člen Odborné společnosti a sekce Podmínky vzdělávacího programu Atestační zkouška Diplom celoživotního vzdělávání 50 kreditů/5 let Spolupráce při vytváření legislativy a vzdělávacích programů, účast na atestacích Specializovaná způsobilost Zvláštní specializovaná způsobilost Licence (vedoucí lékař, primář) Funkční licence (kolposkopická expertíza)

11 Legislativní aktuality
Nařízení vlády 184/2009 Úhrada za zkoušky Vyhláška 185/2009 , základní kmen 40+44 40 oborů specializačního vzdělávání Gynekologie 10 44 certifikovaných kurzů Onkogynekologie (33) Perinatologie a fetomaternální medicína (35) Reprodukční medicína (39) Urogynekologie (44)

12 Legislativní aktuality
Vyhláška 186/2009 Rezidenční místa Vyhláška 187/2009 Minimální požadavky na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a vzdělávací program všeobecné praktické lékařství Vyhláška 188/2009 Atestace, aprobace, závěrečná zkouška certifikovaného kurzu a ověření znalostí českého jazyka

13 Jak se stát gynekologem
PREGRADUÁLNÍ STUDIUM POSTGRADUÁLNÍ STUDIUM

14 Specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví
Jak se stát gynekologem PREGRADUÁLNÍ STUDIUM POSTGRADUÁLNÍ STUDIUM Specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví Lékař je oprávněn K samostatnému výkonu praxe K funkci vedoucího lékaře (primáře) K funkci školitele v programu vzdělávání

15 POSTGRADUÁLNÍ STUDIUM
Jak se stát gynekologem PREGRADUÁLNÍ STUDIUM POSTGRADUÁLNÍ STUDIUM Šestileté prezenční studium na LF v akreditovaném magisterském studijním programu všeobecného lékařství 1 2 3 4 5 6 Výkon lékařského povolání formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době 1 2 3 4 5

16 POSTGRADUÁLNÍ STUDIUM
Jak se stát gynekologem PREGRADUÁLNÍ STUDIUM POSTGRADUÁLNÍ STUDIUM 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

17 Jak se stát gynekologem
PREGRADUÁLNÍ STUDIUM POSTGRADUÁLNÍ STUDIUM 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ZÁKLADNÍ KMEN VLASTNÍ SPECIALIZOVANÝ VÝCVIK

18 Jak se stát gynekologem
PREGRADUÁLNÍ STUDIUM POSTGRADUÁLNÍ STUDIUM 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ZÁKLADNÍ KMEN VLASTNÍ SPECIALIZOVANÝ VÝCVIK SPOLEČNÝ KMEN POVINNÁ PRAXE V OBORU KMENE POVINNÁ PRAXE

19 KDE? Jak se stát gynekologem PREGRADUÁLNÍ STUDIUM
POSTGRADUÁLNÍ STUDIUM 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ZÁKLADNÍ KMEN VLASTNÍ SPECIALIZOVANÝ VÝCVIK SPOLEČNÝ KMEN POVINNÁ PRAXE V OBORU KMENE POVINNÁ PRAXE KDE?

20 Akreditovaná pracoviště
AP 1 >600 porodů/rok Školitel >10 let praxe Školitel/Školenec=1/1-2 AP 2 >1400 porodů/rok >200 hysterektomií/rok AP 3 MEZINÁRODNÍ AKREDITACE EBCOG

21 Akreditovaná pracoviště
AP 1 >600 porodů/rok Školitel >10 let praxe Školitel/Školenec=1/1-2 800? AP 2 >1400 porodů/rok >200 hysterektomií/rok AP 3 MEZINÁRODNÍ AKREDITACE EBCOG

22 Seznam akreditovaných pracovišť I.typu
• Nemocnice Kadaň s.r.o. • Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou • Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace • Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace • Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace • Nemocnice Slaný • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace • Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace • Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace • Oblastní nemocnice Kladno, a.s. nemocnice Středočeského kraje • Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace • Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace • Oblastní nemocnice Příbram, a.s. • Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace • Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s • Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví • Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace • Uherskohradišťská nemocnice, a.s. • Karlovarská krajská nemocnice, a.s. • Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. • Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje • Kroměřížská nemocnice, a.s. • Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace • Nemocnice Boskovice, s.r.o. • Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace • Masarykova městská nemocnice v Jilemnici • Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. • Středomoravská nemocniční, a.s. • Mělnická zdravotní, a.s. • Nemocnice Třinec, příspěvková organizace • Nemocnice Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace • Orlickoústecká nemocnice, a.s. • Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice SČK • NH Hospital, a.s. Hořovice • Svitavská nemocnice, a.s. • Vsetínská nemocnice, a.s. • Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace • Krajská nemocnice Liberec, a.s. • Nemocnice Tábor, a.s. • Nemocnice Písek, a.s. • Domažlická nemocnice, a.s. • Klatovská nemocnice, a.s. • Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace • Nemocnice Valašské Meziříčí, a.s. • Pardubická krajská nemocnice, a.s. • Oblastní nemocnice Náchod, a.s. • Ústřední vojenská nemocnice Praha • Mulačova nemocnice, s.r.o. • Nemocnice Prachatice, a.s. • Šumperská nemocnice, a.s. • Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. •Vítkovická nemocnice, a.s. • Oblastní nemocnice Jičín, a.s. • Nemocnice Hranice, a.s. • Městská nemocnice v Litoměřicích • Nemocnice Frýdlant, s.r.o. • Nemocnice Strakonice, a.s. • Městská nemocnice Čáslav • Krajská zdravotní, a.s. (odštěpný závod Nemocnice Chomutov) • PP Hospitals, s.r.o. (pracoviště Nemocnice Nymburk) • Stodská nemocnice, a.s. • Litomyšlská nemocnice, a.s. Akreditace na část vzdělávacího programu AP I.typu • Nemocnice Č.Krumlov • ON Rychnov n.Kněžnou, a.s. • Chrudimská nemocnice, a.s.

23 Seznam akreditovaných pracovišť II.typu
• Fakultní nemocnice Plzeň • Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava • Fakultní nemocnice Hradec Králové • Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace • Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace • Krajská nemocnice T. Bati, a.s.,Zlín • Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem • Nemocnice České Budějovice, a.s.

24 Seznam akreditovaných pracovišť III.typu
• Fakultní nemocnice Brno • Fakultní nemocnice Na Bulovce • Ústav pro péči o matku a dítě • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze • Fakultní nemocnice v Motole • Fakultní nemocnice Olomouc

25 Akreditovaná pracoviště II. a III.

26 Jak se stát gynekologem
PREGRADUÁLNÍ STUDIUM POSTGRADUÁLNÍ STUDIUM 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ZÁKLADNÍ KMEN VLASTNÍ SPECIALIZOVANÝ VÝCVIK SPOLEČNÝ KMEN POVINNÁ PRAXE V OBORU KMENE POVINNÁ PRAXE GYN/POR GYN/POR GA CHIR 3 12 33 3 INT 3 ARO GYN/POR DL 2 2 2 1 2 3 27+3+3 30+3 33

27 Jak se stát gynekologem?
PREGRADUÁLNÍ STUDIUM POSTGRADUÁLNÍ STUDIUM 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ZÁKLADNÍ KMEN VLASTNÍ SPECIALIZOVANÝ VÝCVIK SPOLEČNÝ KMEN POVINNÁ PRAXE V OBORU KMENE POVINNÁ PRAXE GYN/POR GYN/POR GA CHIR 3 12 33 3 INT 3 ARO GYN/POR DL 2 2 2 1 2 3 27+3+3 30+3 33

28 Povinné kurzy 5 2 10 1 1 3 22 Lékařská první pomoc
Základy gynekologie a porodnictví 3 5 Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy Předatestační kurz gynekologie a porodnictví 2 10 Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí 1 Radiační ochrana 22 1

29 Další specializace v oboru gynekologie a porodnictví
Onkogynekologie Urogynekologie Reprodukční medicína Perinatologie a fetomaternální medicína Zvláštní odborná způsobilost

30 Jak se stát specializovaným gynekologem
ONKOGYNEKOLOGIE UROGYNEKOLOGIE REPRODUKČNÍ MEDICÍNA PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNA 1 2 1 1 2 1 2 21+3 9+3 18+6 24 Doporučená praxe radiační onkologie 2 měs chirurgie 2 měs Doporučená praxe urologie 3 měs. AP 1 AP/EBCOG AP 1 AP/EBCOG AP 1 AP 1 AP = perinatologické centrum

31 Další možnosti Projekt - prohlubování vzdělávání nelékařů
Možnost financování vzdělávacích aktivit

32 Převod na lékařské fakulty
Záležitost zkoumá ÚOHS K byla připravena k podpisu smlouva o převodu specializačního vzdělávání S Ostravou 8 lékařských fakult v ČR Převod zatím nebyl jasně stanoven, doba nebyla stanovena, garant stejné úrovně výuky a zkoušek nebyl stanoven Organizace specializovaného vzdělávání minimálně do června pod IPVZ

33 Decentralizace specializačního vzdělávání
O teoretickou část specializačního vzdělávání mohou žádat i jiná akreditovaná pracoviště než IPVZ (vyhláška 185)

34 Námitky ze strany školenců
Systém nepřátelský Systém drahý Systém nutící opustit mateřské (základní ) pracoviště na příliš dlouhou dobu Zbytečně dlouhý společný kmen Nízké mzdy při specializačním vzdělávání ( konečně i po jeho úspěšném ukončení )

35 Připravovaná „malá“ novela zákona č.95
Zrušení stabilizační doložky Zkrácení pobytu mimo základní pracoviště v době základního kmene na 2 měsíce na chirurgii, 2 měsíce na interně a 2 měsíce na ARO Cena stáží max. 350 Kč denně za měsíc ne víc než 5 000Kč měsíčně. Ceny nepovinných kurzů jsou VOLNÉ

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Certifikované kurzy (nástavbové atestace)
Perinatologie a fetomaternální medicína (10 míst) Onkogynekologie (7 míst) Reprodukční medicína (O míst – bez podpory MZ) Urogynekologie (14 míst) Neonatologie (28 míst)

46 Zařazení do certifikovaného kurzu (nástavbového oboru)
Podle vyhlášky 85/2005 se hlásí uchazeč u vybraného akreditovaného pracoviště do certifikovaného kurzu.

47 Postup při získání Ověření
Zařazení do oboru Posouzení praxe Zkoušky a diplom.

48

49

50

51 Podporovaná místa MZ Od 1.1. 2011 do 31.12. 2013
Finanční podpora Kč /hlava/rok Finanční podpora Kč pro náhradního lékaře zaměstnavateli vysílajícího školence Pro urogynekologii 14 míst Pro perinatologii a fetomaternální medicínu 10 míst Pro onkogynekologii 7 míst Pro reprodukční medicínu 0 míst (bez podpory )

52 Specializační vzdělávání nemůže celé probíhat na základních pracovištích (omezená struktura i počty diagnostických a léčebných výkonů) Pobyt na základním pracovišti zkrátit maximálně na jeden rok (v Německu 3 měsíce) Omezit vliv jednotlivých segmentů poskytovatelů péče v gyn.por. (vliv lobistů na opakované změny složení AK) Určit jednoho garanta (fakulty,ČGPS, ČLK, IPVZ)

53 Závěr II Cílem je vzdělaný specialista se znalostmi a dovednostmi na úrovni, která umožňuje samostatný výkon povolání Hledisko odbornosti je zcela zásadní

54 …děkuji za pozornost Feyereisl@upmd.cz

55 2 měsíce gynekologie a porodnictví, 2 měsíce dětské lékařství)
Struktura VP gyn. –por. Společný kmen 3 měsíce všeobecné chirurgie,  3 měsíce vnitřní lékařství, 2 měsíce anesteziologie a resuscitace, 2 měsíce gynekologie a porodnictví, 2 měsíce dětské lékařství) 12 m.

56 Struktura VP gyn. –por. Společný kmen Gynekologie a porodnictví 12 m.
3 měsíce všeobecné chirurgie,  3 měsíce vnitřní lékařství, 2 měsíce anesteziologie a resuscitace, 2 měsíce gynekologie a porodnictví, 2 měsíce dětské lékařství) 12 m. Gynekologie a porodnictví 12 m.

57 Struktura VP gyn. –por. Společný kmen Gynekologie a porodnictví 12 m.
3 měsíce všeobecné chirurgie,  3 měsíce vnitřní lékařství, 2 měsíce anesteziologie a resuscitace, 2 měsíce gynekologie a porodnictví, 2 měsíce dětské lékařství) 12 m. Gynekologie a porodnictví 12 m. Základní kmen gynekologie a porodnictví 24 m.

58 Školenec zaměstnán na AP 1
Akreditace pro obor gynekologie a porodnictví typ 1 27 m. 9m. Specializovaný výcvik 36 m.

59 Školenec zaměstnán na AP 1
Akreditace pro obor gynekologie a porodnictví typ 1 27 m. 9 m. Akreditace pro obor gynekologie a porodnictví typ 2 Minimálně 3 m. Akreditace pro obor gynekologie a porodnictví typ 3 Minimálně 3 m. Akreditace ambulantního gynekologa 3 m. Specializovaný výcvik 36 m.


Stáhnout ppt "Aktuální stav postgraduálního vzdělávání v gynekologii a porodnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google