Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednání 26.9.2013 MZ ČR JUDr. Mgr. Marek Hodulík ZÁKON O UN.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednání 26.9.2013 MZ ČR JUDr. Mgr. Marek Hodulík ZÁKON O UN."— Transkript prezentace:

1 jednání 26.9.2013 MZ ČR JUDr. Mgr. Marek Hodulík ZÁKON O UN

2 HLAVNÍ ZMĚNY: Povinnost zdravotních pojišťoven uzavřít s univerzitní nemocnicí smlouvu o poskytování a úhradě zdravotních služeb § 36 Zdravotní pojišťovny jsou povinny uzavřít s univerzitní nemocnicí smlouvu o poskytování a úhradě zdravotních služeb v rozsahu zdravotních služeb podle § 51 odst. 5, pokud o to univerzitní nemocnice požádá.

3 HLAVNÍ ZMĚNY Možnost užití názvu univerzitní klinika, univerzitní ústav a univerzitní lékárna volně pro vysokou školu § 68 … (2) Označení „univerzitní klinika“, „univerzitní ústav“ a „univerzitní lékárna“, překlad těchto označení nebo označení od nich odvozené je oprávněna užívat v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb pouze univerzitní nemocnice pro společná pracoviště podle tohoto zákona. Jiné osoby nesmějí ve svém názvu, v názvu své organizační části nebo v názvu zdravotnického zařízení nebo jeho části tato označení, překlad těchto označení nebo označení od nich odvozené v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb používat. (3)Ustanovení podle odst.2) se nevztahuje na spolupracující vysokou školu.

4 HLAVNÍ ZMĚNY Zachování pracovních pozic přednostů společných pracovišť a vnitřních předpisů při přechodu fakultních nemocnic na univerzitní nemocnice § 69 odst. 3 Orgány univerzitní nemocnice musí být ustanoveny do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do ustavení orgánů univerzitní nemocnice vykonává v nezbytném rozsahu jejich osoba pověřená ministerstvem. Funkční období prvních členů správní rady je tříleté. Do jmenování přednosty společného pracoviště podle tohoto zákona stojí v čele tohoto pracoviště dosavadní přednosta společného pracoviště. Do přijetí vnitřních předpisů univerzitní nemocnice se univerzitní nemocnice přiměřeně řídí vnitřními předpisy fakultní nemocnice, pokud jsou v souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy.

5 HLAVNÍ ZMĚNY Řešení přechodu současných smluv – prostor pro sjednání smlouvy o spolupráci § 69 odst. 12 Dosavadní smlouvy za účelem zajištění klinické a praktické výuky a výzkumné a vývojové činnosti uzavřené mezi fakultními nemocnicemi a vysokými školami se považují za smlouvy uzavřené podle tohoto zákona.

6 HLAVNÍ ZMĚNY Začlenění FN U sv. Anny mezi univerzitní nemocnice Příloha 1 Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno, IČO 00159816, se sídlem Pekařská 53, Brno, která se stává Univerzitní nemocnicí U sv. Anny Brno, se sídlem v Brně,

7

8 NEPODAŘILO SE • § 5 odst. 3 – příliš široká mlčenlivost i vůči vysílající instituci. Navrhujeme doplnit: Povinnost uvedená v předchozí větě se nevztahuje na ministra zdravotnictví, rektora spolupracující vysoké školy dle §51 a hejtmana příslušného kraje. • § 7 odst. 6 – zařazení orgánu – ředitele mezi zaměstnance UN výrazně snižuje jeho odpovědnost za škody, zejména za ty neúmyslné, kdy tato odpovědnost bude limitována zákoníkem práce. • § 17 odst. 4 … jednání správní rady by se měli mít právo účastnit s hlasem poradním i členové dozorčí rady • § 22 odst. 5 – vypustit ředitele z těch, kteří mohou navrhovat jmenování nebo odvolání členů dozorčí rady. Kontrolovaný přece nebude odvolávat kontrolujícího! • § 25 odst. 3 – vypustit nesmyslnou informační povinnost dozorčí rady vůči Ministerstvu financí. Stát má jiné nástroje pro kontrolu. Opravdu si přeje MF být informováno o nedostatku toaletního papíru ve 3. patře budovy interny (i to je jiný nedostatek dle dikce ustanovení tohoto paragrafu…) navíc upraveno již §50! • § 53 – 10ti leté časové ohraničení smlouvy o spolupráci nahradit dobou neurčitou s 10ti letou výpovědní dobou • Explicitní vyjádření, že VŠ neodpovídá za závazky UN

9 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Jednání 26.9.2013 MZ ČR JUDr. Mgr. Marek Hodulík ZÁKON O UN."

Podobné prezentace


Reklamy Google