Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrace mikrobiologických laboratoří Eva Žampachová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrace mikrobiologických laboratoří Eva Žampachová."— Transkript prezentace:

1 Registrace mikrobiologických laboratoří Eva Žampachová

2 Program zvyšování kvality •Registrace laboratoří (NASKL) –registrace –1. Audit –2. Audit •Certifikace, akreditace (ČIA a jiné akreditační orgány)

3 Zásady registrace •Registrace je dobrovolná, je to přihlášení se k programu zvyšování kvality •Každá odbornost se registruje zvlášť •Samostatná registrace oboru není nutná jen pokud laboratoř jiné odbornosti provádí POUZE sdílené výkony

4 Registrace mikrobiologie (802) •Pod tímto číslem se registrují všechny subspecializace (802, 804, 805, 822) •Pro registraci je nutné vyplnit dotazník NASKL a neveřejný dotazník mikrobiologických společností

5 Neveřejný dotazník •Má za úkol ověřit, zda jde opravdu o mikrobiologickou laboratoř (hlavně v multioborových laboratořích) •Kontroluje zda laboratoř splňuje základní požadavky na personální obsazení

6 Personální obsazení •Pouze pro ambulantní zařízení bez ATB střediska •Mikrobiolog s nejvyšší atestací nebo specializovanou způsobilostí s úvazkem min. 0,8 a denní přítomností na pracovišti v pracovní době laboratoře po celý rozsah úvazku •Další pracovní alespoň ve specializační přípravě a denní přítomností na pracovišti v pracovní době laboratoře po celý rozsah úvazku •Minimální součet úvazků 1,8

7 Personální obsazení •Pro lůžková a ambulantní oddělení s ATB střediskem •Mikrobiolog s nejvyšší atestací v oboru a úvazkem 0,8 (pokud je současně vedoucím, úvazek 1,0) a denní přítomností na pracovišti v pracovní době laboratoře po celý rozsah úvazku •Další pracovník alespoň ve specializační přípravě a denní přítomností na pracovišti v pracovní době laboratoře po celý rozsah úvazku •Minimální součet úvazků 2,0

8 Konziliární a konzultační činnost •Konzultaci a interpretaci výsledků může vykonávat samostatně mikrobiolog s atestací v oboru (lékař i nelékař) •Konziliární činnost s forenzní odpovědností (zápisem do chorobopisu) může vykonávat pouze lékař

9 Výjimky z personálního obsazení •Výjimky z minimálního personálního obsazení může vydat odborná společnost •Účelem je umožnit laboratořím vyřešit personální situaci •Výjimka platí rok

10 Proč trvají společnosti na personálním obsazení •Měl by být zachován komplexní přístup k diagnostice (kultivační, serologické, mol. genetické metody by se měly hodnotit souběžně) •Interpretace výsledku se dělá v průběžných krocích, nelze jen zkontrolovat finální výsledek

11 Nepodkročitelné meze přístrojového vybavení •Zahrnují: •Bezpečnost práce, sterilita, uchovávání materiálu •Kultivační metody •Serologické metody •Molekulárně genetické metody

12 Přístrojové vybavení •Je voleno tak aby umožňovalo –základní bezpečnost jak pracovníků, tak zabezpečení vzorků –správné provedení nutného spektra vyšetření (včetně hemokultur) –vybavení pro specializované laboratoře (virologie, mykologie, TBC) nemusí mít laboratoř, poskytující základní vyšetření

13 Externí hodnocení kvality •Laboratoř se musí povinně účastnit všech okruhů vyšetření EHK, které jsou v ČR k dispozici a která laboratoř nabízí. •Zahraniční EHK jsou doporučené, nejsou povinné. •Pro registraci stačí účast v EHK •Při auditu se již bude hodnotit úspěšnost laboratoře v EHK

14 Audit I •Má logicky navazovat na registraci laboratoře •Kontroluje jen splnění formálních požadavků. Auditor musí být odborník pověřený odbornými společnostmi, nemusí být (hlavně pro multioborové laboratoře) přímo z oboru, který kontroluje.

15 Audit I - oblasti auditu •Pracovníci •Přístrojové vybavení •Preanalytická fáze •Vyšetřovací postupy •Zajištění jakosti vyšetřovacích postupů •Postanalytická fáze

16 Přesnější údaje k auditu I •Lze je najít na stránkách NASKL •Jsou vypracovány pokyny k auditu pro obor lékařská mikrobiologie, které doplňují nebo upřesňují základní plán auditu I.

17 Audit II •Měl by být dalším krokem na cestě k akreditaci •Měl by mít obecnou část, platnou pro všechny laboratoře •Měl by postihovat specifika jednotlivých oborů •Auditor již musí být odborník v oboru, který posuzuje

18 Audit II pro multioborové laboratoře (stanovisko SLM) •Je nutné provádět audit pro každou odbornost zvlášť (mikrobiologie se posuzuje jako celek pod odb. 802) •Není proveditelná „konsolidace“ odborné části bez ztráty kvality •Jako neexistuje obor laboratorní medicína, neexistuje laboratoř bez oborové příslušnosti

19 Certifikace a akreditace •NASKL nebude provádět akreditace •Některé laboratoře již mají certifikaci podle ISO 9001 - nejde o akreditaci odborné práce, ale řízení •Zdravotnické laboratoře se zatím akreditují především podle ISO 15189 •Akreditaci nabízí především ČIA

20 Národní standardy •Nejsou (a nebudou) celoevropské standardy kvality ve zdravotnictví •Národní standardy vycházejí z ISO 15189 a dalších dokumentů •Zda, kdy a jakém rozsahu se přistoupí k akreditacím záleží na MZD

21 Závěry •Plátci budou požadovat nějakou záruku, že smluvní partner dosahuje potřebné kvality práce •Získání akreditace je pracné a drahé •Registrace a audity jsou dílčím průkazem snahy o zvyšování kvality a jsou jedním ze způsobů, jak prokázat, že laboratoř na kvalitě pracuje

22 Zlaté pravidlo věd a umění: Kdo má zlato, určuje pravidla


Stáhnout ppt "Registrace mikrobiologických laboratoří Eva Žampachová."

Podobné prezentace


Reklamy Google