Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČŠI a vlastní hodnocení školy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČŠI a vlastní hodnocení školy"— Transkript prezentace:

1 ČŠI a vlastní hodnocení školy
Přístup k vlastnímu hodnocení ze strany ČŠI

2 Základní vymezení ČŠI Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ČŠI - § 173 – 176

3 Vztah ČŠI k vlastnímu hodnocení školy
§ 12 odst. 1 - hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení školy a hodnocení Českou školní inspekcí § 12 odst. 2 – vlastní hodnocení je jedním z podkladů pro hodnocení Českou školní inspekcí; rámcovou strukturu, pravidla a termíny stanoví prováděcí předpis (ZMĚNA!)

4 Vztah ČŠI k hodnocení školy
§ 174 – při hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání vychází ČŠI ze zásad a cílů stanovených školským zákonem Základní kritérium hodnocení = účinnost podpory rozvoje osobnosti dítěte, žáka a studenta Kritéria hodnocení škol a školských zařízení schvaluje MŠMT

5 Vztah ČŠI k hodnocení školy
ČŠI zjišťuje a hodnotí stav škol z hlediska: Dodržování zákonnosti Ochrany žáků Kvality výchovy a vzdělávání Cílů vzdělávání ČŠI orientuje svou činnost především tak, aby napomáhala zvyšování kvality práce školy

6 Kritéria hodnocení pro školní rok 2009/2010 (vlastní hodnocení)
6. Strategie a plánování Management školy/školského zařízení průběžně hodnotí a inovuje strategie a plány pro realizaci ŠVP Přijímaná opatření vycházejí z vlastního hodnocení školy, ze zásad a cílů platného školského zákona a priorit DZ a DZK Na strategickém řízení a vlastním hodnocení se podílejí pedagogická rada (pokud se podle školského zákona zřizuje) a další pracovníci školy/školského zařízení

7 Typy činnosti ČŠI ve vztahu k vlastnímu hodnocení
Tematické zjišťování (§ 174 odst. 2 písm. a) Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání (§ 174 odst. 2 písm. b) Hodnocení souladu ŠVP s RVP (§ 174 odst. 2 písm. c) Státní kontrola dodržování právních předpisů – školský zákon, vyhlášky (§ 174 odst. 2 písm. d)

8 Závěry z inspekční činnosti ve vztahu k vlastnímu hodnocení
Inspekční tým srovnává svá zjištění se závěry vlastního hodnocení školy Při zjištění rozporu – diskuse závěr se vždy opírá o právní předpis nebo rámcový vzdělávací program

9 Zkušenosti ČŠI Od roku 2004 Výstup (hodnotící zpráva) je formální (jen výčet úspěchů či různých činností) Výstup se neliší od výroční zprávy Závěry se opírají o pocity a názory ředitele, bez exaktního zjišťování a vyhodnocování dat K tomu přispívají nefunkční pedagogické rady (jen shrnutí výsledků, bez zásadních opatření)

10 Problémy škol s vlastním hodnocením
Stanovení kritérií hodnocení – někdy účelová, náhodná – neplní funkci Interpretace získaných dat Více jsou hodnoceny podmínky než celkové výsledky školy

11 Děkuji za pozornost www.csicr.cz Zdenka.Spalova@csicr.cz
Karlovarský inspektorát, Karlovy Vary, Kollárova 15 Tel.:


Stáhnout ppt "ČŠI a vlastní hodnocení školy"

Podobné prezentace


Reklamy Google