Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co se mají žáci ve škole naučit ? Doplňující pedagogické studium pro učitele Mgr. K. Starý.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co se mají žáci ve škole naučit ? Doplňující pedagogické studium pro učitele Mgr. K. Starý."— Transkript prezentace:

1 Co se mají žáci ve škole naučit ? Doplňující pedagogické studium pro učitele Mgr. K. Starý

2 Program  seznámení s cíli  pretest  základní pojmy: kurikulum a kompetence  klíčové kompetence  shrnutí metodou volného psaní

3 Cíl přednášky 1. Studenti porozumí základním kurikulárním pojmům a jejich vzájemným vztahům. 2. Studenti budou schopni zaujmout stanovisko a vyjádřit svůj názor na úvodní otázku.

4 Základní otázky učitele 1. CO budu učit? (silně ovlivňuje vzdělávací politika) 1. JAK to budu učit? (určuje převážně učitel)

5 Kdo určuje vzdělávací obsah?  Stát – Národní vzdělávací program rozpracován do rámcových vzdělávacích programů  Škola – Školní vzdělávací program  Učitel – Učební plán

6 Základní pojmy (podle Walterová, E a kol. Úloha školy v rozvoji vzdělanosti, Brno : Paido, 2004 )  KURIKULUM 1. vzdělávací program tj. plán, projekt – psaný dokument 2. veškerá zkušenost žáků (zamýšlené, prezentované, skryté, osvojené kurikulum)

7 Pojetí kurikula (podle Walterová, E a kol. Úloha školy v rozvoji vzdělanosti, Brno : Paido, 2004 ) 1. založené na vědeckých přístupech (pozitivistických). Účel k. je formulován jako zamýšlené učební výsledky – vědomosti, dovednosti a postoje žáka. 2. založené na postpozitivistických a postmoderních přístupech. Účelem je samotný proces učení. Obsahem se stávají zkušenosti žáka a význam kurikula pro žáka.

8 Čtyři pilíře učení (vzdělávání)  UČIT SE POZNÁVAT  UČIT SE JEDNAT  UČIT SE ŽÍT MEZI LIDMI  UČIT SE BÝT J.Delors: Učení je skryté bohatství (UNESCO 1996)

9 Terminologie - KOMPETENCE NE: rozsah působnosti n. činnosti, souhrn oprávnění a povinností svěřených právní normou urč. orgánu n. organizaci, příslušnost po odborné n. věcné stránce, funkční n. služební pravomoc (Akademický slovník cizích slov) NE: rozsah působnosti n. činnosti, souhrn oprávnění a povinností svěřených právní normou urč. orgánu n. organizaci, příslušnost po odborné n. věcné stránce, funkční n. služební pravomoc (Akademický slovník cizích slov)x ANO: ve významu schopnost aktivně jednat na rozdíl od pouhé demonstrace vědomostí

10 Základní pojmy  KOMPETENCE schopnost aktivně jednat na rozdíl od pouhé demonstrace vědomostí  KLÍČOVÉ KOMPETENCE součást strategických cílů tzv.Lisabonského procesu pro Evropu (základ vzdělávacích programů všech evropských zemí)

11 Klíčové kompetence dle RVP ZV 1. k. k učení 2. k. k řešení problémů 3. k. komunikativní 4. k. sociální a personální 5. k. občanské 6. k. pracovní

12 učitel jako zdroj učitel = vzdělávací obsah  učitel jako zdroj učitel = vzdělávací obsah    učitel jako facilitátor učitel ≠ vzdělávací obsah učitel ≠ vzdělávací obsah

13 Shrnutí Metoda „volné psaní“ (převzato z RWCT – Čtením a psaním ke kritickému myšlení) 1. piš 4 minuty bez přerušení, 2. piš vše co tě napadne k danému tématu 3. neohlížej se na pravopis, úpravu, nevracej se 4. piš pro sebe; bez tvého souhlasu to nikdo nebude číst.  Co se mají žáci ve škole naučit?


Stáhnout ppt "Co se mají žáci ve škole naučit ? Doplňující pedagogické studium pro učitele Mgr. K. Starý."

Podobné prezentace


Reklamy Google