Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kompetenční modely - Využití dat Národní soustavy povolání 19. 5. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kompetenční modely - Využití dat Národní soustavy povolání 19. 5. 2011."— Transkript prezentace:

1 Kompetenční modely - Využití dat Národní soustavy povolání 19. 5. 2011

2 Kdo jsme? ●jsme poradenská firma zabývající se problematikou lidských zdrojů, ●sídlíme ve Zlíně a v Praze. Čím se zabýváme? ●naše poradenské aktivity se zaměřují na oblast: –personálního poradenství, –tvorby mzdových a motivačních systémů, –procesního řízení, –průmyslové inženýrství, ●realizujeme statistické šetření monitorující výdělky zaměstnanců v ČR a v jednotlivých krajích, ●podílíme se na tvorbě národních informačních systémů v oblasti lidských zdrojů ve spolupráci s ministerstvy ČR, ●vytváříme software na klíč.

3 Co to kompetence a kompetenční model je?

4 Kompetence „Kompetence“ v češtině [1] Kompetence buď jako A. souhrn pravomocí a odpovědností svěřených určitému pracovnímu místu či orgánu nebo jako B. schopnost vykonávat určitou funkci nebo soubor funkcí a dosahovat při tom určité úrovně výkonnosti. Takto chápanou kompetencí je i ochota přijímat rozhodovací riziko, osobní iniciativa, volní vlastnosti, motivovanost atp. [1] Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku, NVF 2002

5 Efektivnost využívání LZ mohu garantovat tehdy, pokud maximálně využívám „kompetentnost“ zaměstnance pro výkon určitého pracovního místa. Východisko Tuto „kompetentnost ovlivňují tři faktory: ●UMÍM - každý zaměstnanec získá prostřednictvím svých předpokladů, vzděláním a praxí soubor měkkých kompetencí, odborných znalostí a dovedností. Úkolem auditu je zmapovat aktuální stav kompetencí jednotlivých zaměstnanců a zmapovat jejich vzdělávací potřeby. ●CHCI - výraznou měrou ovlivňuje využívání kompetencí skutečnost, jaká je aktuální motivovanost zaměstnance. ●MOHU - pro to, aby mohl zaměstnanec své znalosti a dovednosti řádně využít, musí být činnosti efektivně řízeny a musí být delegovány příslušné pravomoci a odpovědnosti.

6 Kompetence Kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot umožňující pracovní uplatnění a osobní rozvoj jednotlivce. Vyjadřují předpoklady k výkonu určitého souboru činností. VÚ kompetenční model SZ Jednotlivé kompetence musí splňovat následující podmínky: ● musí být sledovatelné ● musí být měřitelné / hodnotitelné ● musí být trénovatelné / přístupné změně a rozvoji

7 Kompetenční modely Kompetenční model popisuje konkrétní kombinaci vědomostí, dovedností a dalších charakteristik osobnosti, které jsou potřebné k efektivnímu plnění úkolů v organizaci. Kubeš, Spillerová, Kurnický 2004 Kompetenční model je nástroj, který umožňuje strukturovaně popsat soubor požadovaných kompetencí pro výkon práce nebo strukturovaně popsat soubor kompetencí konkrétního člověka. VÚ Kompetenční model SZ

8 Proč kompetenční model? Turbulence na trhu – jediná jistota je změna Trend – Snížení váhy FORMÁLNÍ KVALIFIKACE Neformální kvalifikace – Požadované seskupení znalostí, dovedností a „správného“ chování, tzn. kompetence

9 Kde všude kompetenční model využiji?

10 Kompetenční model Odborné kompetence obecné Odborné kompetence specifické Měkké kompetence

11 Zaměstnavateli vyžadované měkké kompetence zdroj: RPIC VIP

12 Postup tvorby kompetenčního modelu ● nadefinování struktury kompetenčního modelu, ● analýza podnikových a personálních plánů, ● identifikace „Core competence“, ● identifikace požadovaných kompetencí jednotlivých PM, ● vytvoření tzv. „vzorů chování“ jednotlivých kompetencí, ● následně se kompetence stávají součástí popisu pracovních míst.

13 Využití dat Národní soustavy povolání

14 Národní soustava povolání Národní soustava povolání (NSP) prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje požadavky na výkon jednotlivých povolání na trhu práce. Představuje tak otevřenou, všeobecně dostupnou databázi povolání, která reálně odráží situaci na trhu práce.

15 Sektorové rady v ČR Sektorová rada je dobrovolné profesní sdružení, složené z reprezentantů významných zástupců zaměstnavatelů, střešních profesních sdružení a významných odborníků na lidské zdroje v daném odvětví. Jejím cílem je reprezentovat v oblasti rozvoje lidských zdrojů zájmy daného odvětví ve vztahu ke státní správě, vzdělavatelům, občanům a dalším partnerům. Sektorové rady se podílí na: ●popisu světa práce v podobě tvorby katalogu Národní soustava povolání ●identifikaci kvalifikačních potřeb v jednotlivých sektorech národního hospodářství ●tvorbě dílčích kvalifikací v Národní soustavě kvalifikací ●ovlivňování rozvoje lidských zdrojů v ČR prostřednictvím tzv. sektorových dohod

16 Ukázka popisu jednotky práce

17 Propojení s daty Národní soustavy povolání přinese uživatelům produktů firmy KS program následující výhody: Propojení produktů KS program s daty NSP ●usnadní tvorbu popisů pracovních míst (metodika i obsah) ●umožní přístup k nejnovějším informacím mapujících trh práce v jednotlivých oborech činností ●implementaci moderní metodiky kompetenčního modelu ●zpřístupní data o průměrných výdělcích pro danou pozici v rámci ČR a regionu.

18 Děkuji za pozornost. Ing. Radek Svoboda Koordinátor personálního a mzdového poradenství TREXIMA, spol. s r.o. Tř. T. Bati 299, 764 21 Zlín-Louky Tel.. +420 577 601 245, Fax: +420 659 682 365 Mobil: +420 602 517 265, E-mail: svoboda@trexima.cz


Stáhnout ppt "Kompetenční modely - Využití dat Národní soustavy povolání 19. 5. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google