Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Aktuální stav průběhu 1. kola Výzvy v rámci opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání v Karlovarském kraji.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Rozvoj lidských zdrojů Aktuální stav průběhu 1. kola Výzvy v rámci opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání v Karlovarském kraji."— Transkript prezentace:

1 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Aktuální stav průběhu 1. kola Výzvy v rámci opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání v Karlovarském kraji 14. června 2005 Konference „Partnerství pro budoucnost“

2 Operační program Rozvoj lidských zdrojů GRANTOVÉ SCHÉMA Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

3 Cíl opatření: rozvoj celoživotního učení prostřednictvím zvyšování kvality nabídky vzdělávání z hlediska potřeb znalostní společnosti a prostřednictvím rozšiřování účasti všech subjektů v procesu vzdělávání

4 Popis opatření: Toto opatření podpoří posílení nabídky dalšího profesního vzdělávání tím, že podpoří vývoj a dodání „měkké“(nehmotné) infrastruktury v rámci budování sítě vzdělávacích a výcvikových víceúčelových center pro dospělé v regionech včetně materiálního a personálního vybavení.

5 Zdůvodnění: V ČR stále chybí výcviková centra pro dospělé, poskytující obecně uznávanou kvalifikaci všem dospělým zájemcům, kteří ukončili školní docházku a z různých důvodů potřebují získat další nebo specializovanou kvalifikaci. Tato centra by měla nabízet široké spektrum kvalifikačních programů, založených na metodách a přístupech rozvoje kompetencí v přímé vazbě na potřeby trhu práce v regionu, a fungující s podporou státu.

6 Záměr grantového schématu: Umožnit vznik projektů, které zajistí fungování široké nabídky dalšího profesního vzdělávání na území Karlovarského kraje.

7 Specifické cíle: Rozvoj vzdělávací nabídky dalšího profesního vzdělávání (nové programy, distanční formy vzdělávání, e-learning, zdokonalení anticipace potřeb zaměstnavatelů).Rozvoj vzdělávací nabídky dalšího profesního vzdělávání (nové programy, distanční formy vzdělávání, e-learning, zdokonalení anticipace potřeb zaměstnavatelů). Zvýšit odborné a pedagogické způsobilosti lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících ve sféře dalšího profesního vzdělávání.Zvýšit odborné a pedagogické způsobilosti lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících ve sféře dalšího profesního vzdělávání. Zlepšit přístup k informacím, orientaci v nabídce a kvalitu služeb dalšího profesního vzdělávání, rozvoj výzkumu a vývoje metodologie vzdělávání dospělých včetně vybudování institucionální kapacity.Zlepšit přístup k informacím, orientaci v nabídce a kvalitu služeb dalšího profesního vzdělávání, rozvoj výzkumu a vývoje metodologie vzdělávání dospělých včetně vybudování institucionální kapacity.

8 Cílové skupiny: lektoři a konzultantilektoři a konzultanti učitelé, metodičtí a řídící pracovníci škol a institucí vzdělávání dospělýchučitelé, metodičtí a řídící pracovníci škol a institucí vzdělávání dospělých odborníci z výzkumných pracovišťodborníci z výzkumných pracovišť odborníci úřadů práceodborníci úřadů práce odborníci úřadů státní správy a samosprávyodborníci úřadů státní správy a samosprávy odborníci zaměstnavatelských a odborových svazůodborníci zaměstnavatelských a odborových svazů obce, profesní sdružení a vzdělávací a poradenské instituceobce, profesní sdružení a vzdělávací a poradenské instituce nestátní neziskové organizace poskytující další profesní vzdělávánínestátní neziskové organizace poskytující další profesní vzdělávání

9 Financování GS Celková výše alokace: 31 mil. Kč - Evropský sociální fond 75 % - státní rozpočet (MPSV) 25 %. Prostředky na financování grantových projektů jsou poskytovány zálohově. Výše podpory projektu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů může dosáhnout až 100% uznatelných nákladů projektu.

10 Způsob výběru regionálních projektů: Je na principu soutěže mezi předloženými projekty. Žádosti budou po splnění formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti předány k věcnému hodnocení. Po vyhodnocení projektů výběrová komise doporučí projekty k financování. Počet podpořených projektů bude limitován alokací prostředků na tuto výzvu. Konečný výběr projektů odsouhlasí Zastupitelstvo Karlovarského kraje.

11 První kolo Výzvy bylo vyhlášeno na 2 ze 3 programů podpory: Program podpory A: Rozvoj a zlepšení současné nabídky dalšího profesního vzdělávání včetně služeb s ním spojených. Program podpory B: Vzdělávání lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících v oblasti dalšího profesního vzdělávání.

12 1. kolo Výzvy bylo uzavřeno 31. května 2005: V prvním kole výzvy bylo přijato 13 žádostí o finanční podporu z ESF.V prvním kole výzvy bylo přijato 13 žádostí o finanční podporu z ESF. V současné době probíhá formální hodnocení a hodnocení přijatelností těchto žádostí.V současné době probíhá formální hodnocení a hodnocení přijatelností těchto žádostí. Do konce června 2005 budou žádosti předány k věcnému hodnocení.Do konce června 2005 budou žádosti předány k věcnému hodnocení. Předběžný termín vyhlášení projektů přijatých k financování je konec září 2005.Předběžný termín vyhlášení projektů přijatých k financování je konec září 2005.

13 NA CO DÁT POZOR? Dbát pokynů udaných v příručce pro žadatele.Dbát pokynů udaných v příručce pro žadatele. Pečlivě posoudit soulad s cíly GS a s programem podpory.Pečlivě posoudit soulad s cíly GS a s programem podpory. Posouzení projektu podle formálních náležitostí – kontrola všech administrativních dokladů.Posouzení projektu podle formálních náležitostí – kontrola všech administrativních dokladů. Posouzení projektu podle kriterií přijatelnosti.Posouzení projektu podle kriterií přijatelnosti. S objektivním náhledem na projekt posoudit, zda vyhovuje souboru kriterií a subkriterií určených k věcnému posouzení projektu.S objektivním náhledem na projekt posoudit, zda vyhovuje souboru kriterií a subkriterií určených k věcnému posouzení projektu. Uznatelné a neuznatelné náklady ve správné struktuře.Uznatelné a neuznatelné náklady ve správné struktuře.

14 Užitečné odkazy: www.kr-karlovarsky.cz www.esfcr.cz www.mpsv.cz www.mmr.cz www.mvcr.cz www.strukturalni-fondy.cz www.nvf.cz www.evropska-unie.cz

15 Děkuji vám za pozornost Kontakt GS „Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání“ Ing. Šárka Ištvánová,Ing. Šárka Ištvánová, sarka.istvanova@kr-karlovarsky.cz, 353 502 464 Bc. Jan Kvasnička,Bc. Jan Kvasnička, jan.kvasnicka@kr-karlovarsky.cz, 353 502 404


Stáhnout ppt "Operační program Rozvoj lidských zdrojů Aktuální stav průběhu 1. kola Výzvy v rámci opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání v Karlovarském kraji."

Podobné prezentace


Reklamy Google