Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Aktuální stav průběhu 1. kola Výzvy v rámci opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání v Karlovarském kraji.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Rozvoj lidských zdrojů Aktuální stav průběhu 1. kola Výzvy v rámci opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání v Karlovarském kraji."— Transkript prezentace:

1 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Aktuální stav průběhu 1. kola Výzvy v rámci opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání v Karlovarském kraji 14. června 2005 Konference „Partnerství pro budoucnost“

2 Operační program Rozvoj lidských zdrojů GRANTOVÉ SCHÉMA Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

3 Cíl opatření: rozvoj celoživotního učení prostřednictvím zvyšování kvality nabídky vzdělávání z hlediska potřeb znalostní společnosti a prostřednictvím rozšiřování účasti všech subjektů v procesu vzdělávání

4 Popis opatření: Toto opatření podpoří posílení nabídky dalšího profesního vzdělávání tím, že podpoří vývoj a dodání „měkké“(nehmotné) infrastruktury v rámci budování sítě vzdělávacích a výcvikových víceúčelových center pro dospělé v regionech včetně materiálního a personálního vybavení.

5 Zdůvodnění: V ČR stále chybí výcviková centra pro dospělé, poskytující obecně uznávanou kvalifikaci všem dospělým zájemcům, kteří ukončili školní docházku a z různých důvodů potřebují získat další nebo specializovanou kvalifikaci. Tato centra by měla nabízet široké spektrum kvalifikačních programů, založených na metodách a přístupech rozvoje kompetencí v přímé vazbě na potřeby trhu práce v regionu, a fungující s podporou státu.

6 Záměr grantového schématu: Umožnit vznik projektů, které zajistí fungování široké nabídky dalšího profesního vzdělávání na území Karlovarského kraje.

7 Specifické cíle: Rozvoj vzdělávací nabídky dalšího profesního vzdělávání (nové programy, distanční formy vzdělávání, e-learning, zdokonalení anticipace potřeb zaměstnavatelů).Rozvoj vzdělávací nabídky dalšího profesního vzdělávání (nové programy, distanční formy vzdělávání, e-learning, zdokonalení anticipace potřeb zaměstnavatelů). Zvýšit odborné a pedagogické způsobilosti lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících ve sféře dalšího profesního vzdělávání.Zvýšit odborné a pedagogické způsobilosti lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících ve sféře dalšího profesního vzdělávání. Zlepšit přístup k informacím, orientaci v nabídce a kvalitu služeb dalšího profesního vzdělávání, rozvoj výzkumu a vývoje metodologie vzdělávání dospělých včetně vybudování institucionální kapacity.Zlepšit přístup k informacím, orientaci v nabídce a kvalitu služeb dalšího profesního vzdělávání, rozvoj výzkumu a vývoje metodologie vzdělávání dospělých včetně vybudování institucionální kapacity.

8 Cílové skupiny: lektoři a konzultantilektoři a konzultanti učitelé, metodičtí a řídící pracovníci škol a institucí vzdělávání dospělýchučitelé, metodičtí a řídící pracovníci škol a institucí vzdělávání dospělých odborníci z výzkumných pracovišťodborníci z výzkumných pracovišť odborníci úřadů práceodborníci úřadů práce odborníci úřadů státní správy a samosprávyodborníci úřadů státní správy a samosprávy odborníci zaměstnavatelských a odborových svazůodborníci zaměstnavatelských a odborových svazů obce, profesní sdružení a vzdělávací a poradenské instituceobce, profesní sdružení a vzdělávací a poradenské instituce nestátní neziskové organizace poskytující další profesní vzdělávánínestátní neziskové organizace poskytující další profesní vzdělávání

9 Financování GS Celková výše alokace: 31 mil. Kč - Evropský sociální fond 75 % - státní rozpočet (MPSV) 25 %. Prostředky na financování grantových projektů jsou poskytovány zálohově. Výše podpory projektu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů může dosáhnout až 100% uznatelných nákladů projektu.

10 Způsob výběru regionálních projektů: Je na principu soutěže mezi předloženými projekty. Žádosti budou po splnění formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti předány k věcnému hodnocení. Po vyhodnocení projektů výběrová komise doporučí projekty k financování. Počet podpořených projektů bude limitován alokací prostředků na tuto výzvu. Konečný výběr projektů odsouhlasí Zastupitelstvo Karlovarského kraje.

11 První kolo Výzvy bylo vyhlášeno na 2 ze 3 programů podpory: Program podpory A: Rozvoj a zlepšení současné nabídky dalšího profesního vzdělávání včetně služeb s ním spojených. Program podpory B: Vzdělávání lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících v oblasti dalšího profesního vzdělávání.

12 1. kolo Výzvy bylo uzavřeno 31. května 2005: V prvním kole výzvy bylo přijato 13 žádostí o finanční podporu z ESF.V prvním kole výzvy bylo přijato 13 žádostí o finanční podporu z ESF. V současné době probíhá formální hodnocení a hodnocení přijatelností těchto žádostí.V současné době probíhá formální hodnocení a hodnocení přijatelností těchto žádostí. Do konce června 2005 budou žádosti předány k věcnému hodnocení.Do konce června 2005 budou žádosti předány k věcnému hodnocení. Předběžný termín vyhlášení projektů přijatých k financování je konec září 2005.Předběžný termín vyhlášení projektů přijatých k financování je konec září 2005.

13 NA CO DÁT POZOR? Dbát pokynů udaných v příručce pro žadatele.Dbát pokynů udaných v příručce pro žadatele. Pečlivě posoudit soulad s cíly GS a s programem podpory.Pečlivě posoudit soulad s cíly GS a s programem podpory. Posouzení projektu podle formálních náležitostí – kontrola všech administrativních dokladů.Posouzení projektu podle formálních náležitostí – kontrola všech administrativních dokladů. Posouzení projektu podle kriterií přijatelnosti.Posouzení projektu podle kriterií přijatelnosti. S objektivním náhledem na projekt posoudit, zda vyhovuje souboru kriterií a subkriterií určených k věcnému posouzení projektu.S objektivním náhledem na projekt posoudit, zda vyhovuje souboru kriterií a subkriterií určených k věcnému posouzení projektu. Uznatelné a neuznatelné náklady ve správné struktuře.Uznatelné a neuznatelné náklady ve správné struktuře.

14 Užitečné odkazy:

15 Děkuji vám za pozornost Kontakt GS „Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání“ Ing. Šárka Ištvánová,Ing. Šárka Ištvánová, Bc. Jan Kvasnička,Bc. Jan Kvasnička,


Stáhnout ppt "Operační program Rozvoj lidských zdrojů Aktuální stav průběhu 1. kola Výzvy v rámci opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání v Karlovarském kraji."

Podobné prezentace


Reklamy Google