Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dalším profesním vzděláváním k rozvoji Písecka – Tvorba a pilotní realizace modulárních vzdělávacích programů CZ.04.1.03./3.3.03.3 Tento projekt je spolufinancován.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dalším profesním vzděláváním k rozvoji Písecka – Tvorba a pilotní realizace modulárních vzdělávacích programů CZ.04.1.03./3.3.03.3 Tento projekt je spolufinancován."— Transkript prezentace:

1

2 Dalším profesním vzděláváním k rozvoji Písecka – Tvorba a pilotní realizace modulárních vzdělávacích programů CZ.04.1.03./3.3.03.3 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

3 Identifikace projektu Program podpory: Operační program Rozvoj lidských zdrojů Priorita: 3.3 – Rozvoj celoživotního učení Opatření:3.3.3 – Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Program podpory: 0.3.A – Rozvoj a zlepšení současné nabídky dalšího profesního vzdělávání včetně služeb s ním spojených Číslo výzvy: 3 Realizátor projektu: Střední zemědělská škola Písek Vyhlašovatel: Jihočeský kraj Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

4 Partneři projektu Nadační fond při SZEŠ Písek Regionální agrární komora Jihočeského kraje České Budějovice Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

5 Cíle projektu Obecným cílem projektu je rozvoj dalšího profesního vzdělávání školskými zařízeními tzv. místními centry celoživotního vzdělávání:  rozšířením počtu poskytovatelů dalšího profesního vzdělávání (využitím stávající sítě Světa vzdělávání),  rozšířením nabídky programů dalšího profesního vzdělávání (přípravou nových programů) za účelem zvýšení konkurenceschopnosti jihočeského venkova a zvýšení jeho absorpční kapacity ve vztahu k období 2007 – 2013. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

6 Cíle projektu Dílčí cíle byly definovány následovně:  vytvořit metodiky pro modulovou strukturu programů dalšího profesního vzdělávání,  vybrat spolehlivé partnerské školy a další vzdělávací či poradenské instituce, které rozšíří síť poskytovatelů DPV v dalších lokalitách,  provést průvodní proškolení lektorů a učitelů v této metodice a v projektování vzdělávacích programů, Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

7 Cíle projektu Dílčí cíle byly definovány následovně:  analyzovat a vyhodnotit situaci mezi cílovými skupinami za účelem získání dokonalého přehledu o jejich potřebách,  rozpracovat vzdělávací program a moduly do jednotlivých učebních osnov a tématických plánů tak, aby forma a obsah co nejvíce korespondovala se zjištěnými potřebami,  vytvořit informační a poradenský portál o dalším profesním vzdělávání a o jednotlivých modulech v rámci sítě Internet, Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

8 Cíle projektu Dílčí cíle byly definovány následovně:  vytvořit a dále rozvíjet systém spolupráce se sociálními partnery,  zajistit materiálně technické vybavení multimediální učebny pro distanční a e-learningové formy programů dalšího profesního vzdělávání,  realizovat pilotní odzkoušení programů. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

9 Cílová skupina  Lektoři a konzultanti, učitelé  Odborníci úřadů práce  Odborníci úřadů státní správy a samosprávy  Vzdělávací a poradenské instituce  Učitelé, metodičtí a řídící pracovníci škol a institucí vzdělávání dospělých  Zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců  Obce, svazky obcí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

10 Klíčové aktivity  Analýza potřeb cílových skupin  Příprava na tvorbu programů profesního vzdělávání  Vytvoření spolupráce se sociálními partnery  Vytvoření šesti programů dalšího profesního vzdělávání  Materiálně technické vybavení  Vytvoření informačního systému o nabídce programů dalšího profesního vzdělávání a jednotlivých modulech  Management a průběžné monitorování projektu  Informační a publikační aktivity Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

11 Časový harmonogram Zahájení projektu: 1. červen 2006 Ukončení projektu: 31. květen 2008 Délka trvání: 24 měsíců Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

12 Zdroje financování Celková výše podpory: Kč 5 948 300,- Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

13 Kontakty Střední zemědělská škola Písek Čelakovského 200 379 01 Písek IČ: 60869054 www.szespisek.cz Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

14 Kontakty – partneři projektu Nadační fond při SZEŠ Písek Čelakovského 200 379 01 Písek IČ: 60869721 www.szespisek.cz/skola/nadace.htm Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

15 Kontakty – partneři projektu Regionální agrární komora Jihočeského kraje Rudolfovská 8O 370 01 České Budějovice IČ: 26037041 www.agrocr.cz/oak.php Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

16 Manažeři projektu  Manažer projektu: Alena Hlaváčová, tel.: 382 771 256, SZEŠ Písek, Čelakovského 200, 379 01 Písek, ahlavac@szespisek.czahlavac@szespisek.cz  Zástupce manažera: JUDr. Milan Hudek, tel.: 382 771 256, mhudek@szespisek.czmhudek@szespisek.cz  Manažer pro lektorskou činnost: Mgr. Michal Jarolímek  Finanční manažer: Ing. Zdeňka Hůrská  Manažer pro IS, ICT: Jaroslav Wailguny Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

17 Odkazy Informace o ESF: www.esfcr.czwww.esfcr.cz WWW Konečného příjemce:http://www.kraj-jihocesky.czhttp://www.kraj-jihocesky.cz Informace o strukturálních fondech:www.strukturalni-fondy.czwww.strukturalni-fondy.cz Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

18 „ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha a rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.


Stáhnout ppt "Dalším profesním vzděláváním k rozvoji Písecka – Tvorba a pilotní realizace modulárních vzdělávacích programů CZ.04.1.03./3.3.03.3 Tento projekt je spolufinancován."

Podobné prezentace


Reklamy Google