Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Netradiční formy zaměstnávání  Způsoby a okolnosti uplatňování nových forem  Slaďování rodinného (soukromého) života se zaměstnáním  Účast žen na trhu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Netradiční formy zaměstnávání  Způsoby a okolnosti uplatňování nových forem  Slaďování rodinného (soukromého) života se zaměstnáním  Účast žen na trhu."— Transkript prezentace:

1 Netradiční formy zaměstnávání  Způsoby a okolnosti uplatňování nových forem  Slaďování rodinného (soukromého) života se zaměstnáním  Účast žen na trhu práce  Rovnost šancí mužů a žen  Skupiny ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností  Přístup zaměstnavatelů k zaměstnancům

2 Etapy projektu  Rešeršní studie stavu v ČR  Kvantitativní - sociologický průzkum  Kvalitativní průzkum – mnohopřípadová studie  Příklady dobré praxe  Příručka ekonomicko-legislativních aspektů  Mailing list a dotazníky pro zaměstnavatele - verifikace  Implementační část a diskusní fórum

3 Sociologický průzkum  Matky vracející se po mateřské dovolené na trh práce  Bariéry: omezená nabídka ze strany zaměstnavatelů, nedostatečná obeznámenost s netradičními formami  Trend k využívání alternativních forem nejčastěji práce na částečný úvazek, práce z domova a pružná pracovní doba  Alternativní metody jsou atraktivním doplňkem rodičovské dovolené  Jsou přínosem, protože návrat je postupný,  Nepociťují profesní propad a ztrátu dovednosti, více si důvěřují, což je přínosem také pro zaměstnavatele

4 Oslovení zaměstnavatelů  Celkem osloveno 750 organizací  Metoda: e-mail  Cíle: informovat, vytipovat partnery pro implementační fázi  Dotazník: získání zpětné vazby  Výstup: 20 organizací projevilo zájem  Bariéry: charakter práce, organizační náročnost, nízká obeznámenost

5 Implementační část  Vytipované organizace navštívit  Nabídnout konzultační služby při využití netradičních metod  Poskytnout informace o výsledcích projektu  Nabídnout komentář k příručce pro zaměstnavatele  Získat další informace a zpětnou vazbu  Prosadit konkrétní změny v konkrétní organizaci

6 Zaměstnanci  Ženy, které se vracejí na trh práce po mateřské dovolené  Zaměstnané matky a otcové, kteří pociťují nesoulad či nevyváženost práce a soukromí  Prarodiče, kteří často alternativně suplují rodiče  Pracovníci bez rodičovských povinnosti, kteří chtějí nastolit harmonii mezi osobním a pracovním životem  Absolventi středních a vysokých škol bez praxe

7 Zaměstnavatelé  Chápou zavedení nových forem zaměstnávání jako možnost kultivace vlastní firemní kultury, nástroj personální politiky a strategie  Mají takový předmět činnosti, který je pro uplatnění nových forem zaměstnání vhodný a dokonce žádoucí  Nemají dostatek informací a zkušeností s jejich pozitivními dopady.

8 Doporučení zaměstnavatelům  Porozumět lépe důvodům a motivům, proč zaměstnanci nové formy vyhledávají  Umět rozlišit formy práce, které je možné více uvolnit  Připravit se na nové způsoby řízení organizace či firmy, na nutnost změnit styl řízení při zaváděních nových forem

9 Doporučení zaměstnavatelům  Hledat shodu nejen ve formě, ale v obsahu - provést revizi pracovních míst  Zvážit, která pracovní místa lze více rozvolnit, časově i prostorově – posoudit možnosti  Klást důraz na rozvoj firemní kultury a motivaci zaměstnanců  Integrovat zaměstnance, kteří jsou dočasně mimo organizaci a neztratit s nimi kontakt

10 Doporučení všem  Obeznámit se s netradičními formami práce a také s jejich výhodami a riziky  Požadovat a aktivně je nabízet  Komunikovat o možnostech a pochopit stanoviska druhé strany  V budoucnu klesne počet těch, kteří budou vyhledávat práci na celý úvazek  Pro obě strany procesu bude zajímavé a žádoucí alternativní metody využívat

11 Jde to …ale je třeba  Provokovat a facilitovat proces komunikace mezi zaměstnanci a zaměstnavateli  Současně zvyšovat informovanost a zájem, cíleně působit na veřejnost a zaměstnavatele - kampaň  Vyrovnat deficit nabídky možností volby mezi profesní dráhou a rodičovstvím  Řešit netradičními metodami dlouhodobé a opakované nezaměstnanosti  Oslovit, motivovat a zapojit do procesu komunikace média  Vytvářet šance a příležitosti

12

13


Stáhnout ppt "Netradiční formy zaměstnávání  Způsoby a okolnosti uplatňování nových forem  Slaďování rodinného (soukromého) života se zaměstnáním  Účast žen na trhu."

Podobné prezentace


Reklamy Google