Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní seminář k metodám evaluací aktivit v oblasti globálního rozvojového vzdělávání (GRV) Praha, 2010 Analýza monitoringu a evaluace globálního rozvojového.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní seminář k metodám evaluací aktivit v oblasti globálního rozvojového vzdělávání (GRV) Praha, 2010 Analýza monitoringu a evaluace globálního rozvojového."— Transkript prezentace:

1 Národní seminář k metodám evaluací aktivit v oblasti globálního rozvojového vzdělávání (GRV) Praha, 2010 Analýza monitoringu a evaluace globálního rozvojového vzdělávání v ČR 2008-2010

2 • Popis aktérů a jejich role v oblasti evaluace a monitoringu GRV v ČR • Hlavní trendy v oblasti evaluace GRV v ČR – „Co a jak měříme?“ • Hlavní překážky a dobrá praxe v oblasti evaluace GRV v ČR Zaměření analýzy

3 Monitoring a evaluace jsou spolu vzájemně propojené nástroje, které se však liší ve svém účelu a hloubce zkoumání. Monitoring • zaměřuje se na srovnávání probíhajících aktivit a výsledků s předem danými plány intervence • pomáhá udržovat projekt nebo program v žádoucím kurzu • je často prováděn realizátory projektu Evaluace • poskytuje informace o příčinách úspěchů či neúspěchů intervence • nezaměřuje se pouze na vyhodnocování předem daných cílů • identifikuje záměrné i nezáměrné výsledky intervence • často je prováděna externími evaluátory Monitoring nebo evaluace? - v čem spočívá rozdíl?

4 • Úroveň evaluace programů • Úroveň evaluace projektů • Úroveň cílových skupin a příjemců Evaluace GRV

5 Úroveň evaluace programů: MZV, ČRA, MŠMT, EC • Neexistoval společný referenční rámec k evaluaci programů GRV (cíle, akční plán) • Dosud neexistoval nástroj, jak evaluovat dotační program MZV jako celek • Východiskem může v budoucnu být připravovaná Národní strategie GRV • Dosud mělo v kompetenci evaluaci dotačního programu ČRA, přechází na ORS MZV • ČŠI kontroluje soulad ŠVP a RVP, jiné priority než průřezová témata • EC svůj dotační program evaluuje • Aktéři evaluace GRV: programová úroveň

6 Úroveň evaluace projektů: donoři, realizátoři (NNO), externí evaluátoři: • Ze strany donorů byly od roku 2004 provedeny 2 evaluace projektů GRV (nedostatek kapacit a zdrojů) • Realizátoři začínají postupně zařazovat evaluace do projektů (dobrovolně či jako požadavek donora) • Některé z těchto evaluací jsou prováděny externími konzultanty, firmami Aktéři evaluace GRV: projektová úroveň

7 Úroveň příjemců: učitelé, studenti, školy, multiplikátoři, veřejnost • Poskytují některé informace nutné k evaluaci projektů • Mohou se na evaluaci projektů sami podílet (participativní evaluace) • Jednotlivé školy realizují evaluaci průřezového tématu VMEGS Aktéři evaluace GRV: úroveň cílových skupin a příjemců

8 Průzkum indikátorů využívaných v projektech GRV v ČR: • Vychází z předpokladu, že měříme to, co musíme na základě daných indikátorů • Cílem bylo zjistit, zda se nějak vyvíjel typ informací, které chceme zjišťovat • 25 projektů GRV implementovaných mezi 2008 a 2010 zaměřených na formální vzdělávání Co měříme?

9 Typy indikátorů: • měřící změnu stavu konečného příjemce (studenti, žáci, veřejnost) • měřící změnu praxe multiplikátorů (učitel, školitel, škola) • měřící změnu stavu v systému • měřící pouze splnění projektové aktivity Co měříme indikátory?

10

11

12

13

14 Nejčastěji využívané nástroje: • dotazníky mezi účastníky školení bezprostředně po školení • dotazníky mezi mezi studenty nebo učiteli na školách, (pravidelně, na konci projektu, před a po projektu) • focus groups, rozhovory • náhodné získávání zpětné vazby Jak měříme?

15 • zjišťování znalostí a postojů studentů před a po projektu (s kontrolní skupinou) • při dlouhodobé práci s konkrétními učiteli pravidelně opakované zjišťování, jak jsou využívany materiály • kombinace dotazníkových kvantitativních šetření s kvalitativně zaměřenými focus groups • učitelé na škole si na začátku sami stanoví cíle, s časovým odstupem hodnotí, jak se jim podařilo jich dosáhnout • spolupráce s učiteli na metodologii, jak sledovat vývoj postojů žáků - Příklady dobré praxe

16 Co nám brání evaluovat? Nedostatečné kapacity: • v oblasti metodologie evaluace • finanční zdroje Časové omezení v případě jednoletých projektů Na systémové úrovní chybí jednoznačný referenční rámec

17 Na systémové úrovni: • Přijmout Národní strategii GRV jako základ pro evaluaci GRV • Vyčlenit odpovídající finanční zdroje na evaluaci programů GRV • Učinit kvalitní evaluaci součástí projektů v oblasti GRV • Podporovat víceleté projekty, programy v oblasti GRV Na úrovni realizátorů projektů: • Využívat existujících příležitostí pro systematickou evaluaci GRV • Zvyšovat své kapacity v oblasti monitoringu a evaluace GRV Doporučení

18 Otázky, nápady, nejasnosti…? Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Národní seminář k metodám evaluací aktivit v oblasti globálního rozvojového vzdělávání (GRV) Praha, 2010 Analýza monitoringu a evaluace globálního rozvojového."

Podobné prezentace


Reklamy Google