Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RVP ZUV: VZDĚLÁVACÍ OBSAH UM. OBORŮ Luboš Lisner 17. a 18.12. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RVP ZUV: VZDĚLÁVACÍ OBSAH UM. OBORŮ Luboš Lisner 17. a 18.12. 2009."— Transkript prezentace:

1 RVP ZUV: VZDĚLÁVACÍ OBSAH UM. OBORŮ Luboš Lisner 17. a 18.12. 2009

2 ZÁKLADNÍ KATEGORIE V RVP ZUV Pro školu: Klíčové kompetence  jak učit Pro umělecký obor: Očekávané výstupy  co učit Rámcový učební plán  minimální časová dotace

3 SPOLEČNÁ BÁZE UMĚLECKÝCH OBORŮ Umění je specifický druh KOMUNIKACE Jde o (vy)tvoření uměleckého díla se záměrem vyvolat estetický prožitek Pro jakýkoliv druh komunikace je nezbytné ovládat daný jazyk, tj. – používat jej – rozumět mu NA POLI UMĚNÍ TO ZNAMENÁ – uměleckou produkci (interpretaci a tvorbu, užívání jazyka umění) – orientaci v umění (recepci a reflexi, pronikání do jazyka umění)

4

5 VZDĚLÁVACÍ OBLASTI Umění má dvě složky – produktivní a receptivní

6 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Požadované vědomosti a dovednosti absolventa ZUŠ v jednotlivých oborech, a to na konci I. a II. stupně základního studia Co má žák umět? = konkrétní základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech Formulovány ve 3. osobě č. j., tedy z pohledu žáka

7 SKUPINOVÁ PRÁCE Dohodněte se, co by měl žák umět na konci 1. ročníku. Buďte konkrétní. RVP ZUV nechte stranou. DUR Prezentace Jaká je souvislost mezi výsledky předchozí práce a očekávanými výstupy v RVP ZUV?

8 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY VĚCNĚ ZAŘAZENÉ POD VZDĚL. OBLASTI

9 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - specifikum hudebního oboru V hudebním oboru jsou očekávané výstupy vzdělávací oblasti Hudební interpretace a tvorba dále členěny podle tzv. vzdělávacích zaměření (klávesové nástroje, smyčcové nástroje, strunné nástroje atd.). Důvodem jsou podstatné rozdíly ve způsobu tvoření tónu u různých nástrojových skupin nebo zpěvu, což logicky zakládá požadavek na specifické varianty požadovaných dovedností – očekávaných výstupů.

10 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ vznikají v ŠVP na základě vzdělávacího obsahu definovaného v RVP ZUV pro jednotlivé obory, tedy na základě očekávaných výstupů obou vzdělávacích oblastí. Studijní zaměření v ŠVP se skládají z vyučovacích předmětů, které mají své učební osnovy, tvořené školními výstupy specifickými právě pro tyto předměty a rozčleněnými do jednotlivých ročníků. Na úrovni ŠVP jde tedy o výstupy, které škola transformuje z RVP do učebních osnov svých předmětů. Učební osnovy mohou zahrnovat i učivo - to se však v takovém případě stává povinným pro všechny učitele realizující výuku v rámci daného studijního zaměření.

11 STRUKTURA ŠVP (VZDĚLÁVACÍ OBSAH UM. OBORŮ) Název studijního zaměření – více studijních zaměření = specifický název, vzdělávací obsah, učební plán Tabulace učebního plánu s uvedením názvu příslušných vyučovacích předmětů Učební osnovy vyučovacích předmětů – rozpracované očekávané výstupy

12 JAK VYTVOŘIT STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ ??? Definujte studijní zaměření Zanalyzujte příslušné očekávané výstupy Stanovte předměty Rozpracujte očekávané výstupy do jednotlivých ročníků těchto předmětů (CO MÁ ŽÁK UMĚT / VĚDĚT?) Určete časové dotace potřebné pro výuku předmětů Konfrontujte osnovy a učební plán s RVP ZUV

13 STRUKTURA ŠVP - doporučení OBOR  Studijní zaměření  Tabulace učebního plánu s uvedením názvu vyučovacích předmětů  Učební osnovy vyučovacích předmětů - Vyučovací předmět  Studijní zaměření  Tabulace učebního plánu s uvedením názvu vyučovacích předmětů  Učební osnovy vyučovacích předmětů - Vyučovací předmět OBOR  Studijní zaměření  Tabulace učebního plánu s uvedením názvu vyučovacích předmětů  Učební osnovy vyučovacích předmětů - Vyučovací předmět

14 ŠVP = ZÁVAZEK DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "RVP ZUV: VZDĚLÁVACÍ OBSAH UM. OBORŮ Luboš Lisner 17. a 18.12. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google