Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mládež v akci Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mládež v akci Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi."— Transkript prezentace:

1 Mládež v akci Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi

2 Obsah Představení loga programu MvA + GŘ VaK Cíle MvA Priority MvA Důležité rysy MvA Struktura MvA Spuštění MvA Regionální síť MvA

3 2.433.824

4 Loga MvA a GŘ VaK

5 Cíle programu MvA Aktivní a evropské občanství Solidarita a tolerance s cílem zvyšovat sociální soudržnost v EU Vzájemné porozumění mezi mladými lidmi Rozvoj podpůrných systémů v práci s mládeží a potenciálu organizací pracujících s mládeží Evropská spolupráce v oblasti mládeže

6 Stálé priority MvA Evropské občanství Účast mladých lidí ve veřejném životě společnosti Kulturní rozmanitost Integrace mladých lidí s omezenými příležitostmi

7 Priority pro rok 2007 2007 – Rok rovných příležitostí Zlepšování zdraví mladých lidí Strukturovaný dialog mezi mladými lidmi a politiky tématicky zaměřený na sociální integraci a kulturní rozmanitost

8 Implementace MvA Evropská komise Národní pověřené orgány Národní agentury Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovisuální oblast Zdrojová a školicí centra SALTO Eurodesk Partnerství mezi EK a Radou Evropy

9 Důležité rysy MvA Intenzivní podpora žadatelů ve všech fázích projektu od prvního kontaktu až po závěrečné vyhodnocení a návazné aktivity (integrace mladých lidí s omezenými příležitostmi) Školicí strategie (rozvoj podpůrných systémů a potenciálu organizací pracujících s mládeží)

10 Další důležité rysy MvA Neformální vzdělávání a jeho uznávání (Youthpass, Europass) Viditelnost MvA a jeho výstupů Šíření a zhodnocování výstupů Nediskriminační přístup Rovnost žen a mužů Ochrana dětí – prevence nehod, interkulturních problémů, sexuálního obtěžování atd. Multilingvalismus – podpora jazykové rozmanitosti

11 Struktura I – Srovnání M x MvA Výměny mládeže: Akce 1 ► A 1.1 Evropská dobrovolná služba: Akce 2 ► Akce 2 Iniciativy mládeže: Akce 3 ►Akce 1.2 Podpůrná opatření: Akce 5 ► Akce 4.3

12 Struktura II – Nové akce decentralizované Akce 1.3 Mládežnické demokratické projekty Akce 3.1 Mládež a svět – spolupráce se sousedními státy EU Akce 5.1 Setkání mladých lidí s politiky zodpovědnými za oblast mládeže – strukturovaný dialog

13 Struktura III – nové akce centralizované 4.1 Podpora organizací aktivních v oblasti mládeže na evropské úrovni (vyhlášena výzva pro podávání žádostí k 22.12.2006) 4.2 Podpora Evropského fóra mládeže 4.4 Podpora kvality a inovace 4.5 Informační služby pro mladé lidi a pracovníky s mládeží – Evropský portál pro mládež 4.6 Partnerství 4.7 Podpora struktur programu 4.8 Zvyšování kvality programu

14 Struktura IV – nové akce - centralizované 5.2 Podpora aktivit pro lepší znalost mládeže 5.3 Spolupráce s mezinárodními organizacemi (Rada Evropy, OSN ad.)

15 Rozšířený geografický záběr 27 členských zemí (včetně nových členů Bulharska a Rumunska) Norsko, Island, Lichtenštejnsko Turecko Sousední partnerské země (JV Evropa, Východní Evropa a Kavkaz, středomořské partnerské země) Ostatní partnerské země (podmínka: platná dohoda s EU v oblasti mládeže)

16 Věkové rozmezí (13-30) Výměny mládeže: 13-25 (výjimečně 26-30) Iniciativy mládeže: 18-30 (výjimečně 15-17) Mládežnické demokratické projekty: 13-30 Evropská dobrovolná služba: 18-30 (výjimečně 16-17) Podpůrná opatření: bez omezení Setkání mladých lidí s politiky: 15-30

17 Přípravy na spuštění MvA - EK Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1714/2006 z 15. listopadu Ustavení Programového výboru sestávajícího ze zástupců členských států Schválení pracovního plánu EK a rozpočtu na rok 2007 Zveřejnění Rozhodnutí v oficiálním věstníku Příprava programové příručky a formulářů žádostí a smluv

18 Přípravy na spuštění MvA – ČNA MLÁDEŽ Celostátní zahajovací konference: Praha, 26. 1. 2007 „MvA Tour“ – informační semináře v regionech: únor – květen 2007 Webové stránky www.youth.cz (sekce „Mládež v akci“) Webové stránky www.mladezvakci.cz (ve výstavbě)

19 Start MvA 1.2.2007

20 Regionální konzultanti MvA 11 konzultantů v 10 krajích ČR Kontakty na www.youth.cz (sekce „Regionální pobočky“) Poskytují konzultace projektových záměrů, prezentace programu, podílejí se na regionálních informačních, propagačních a školicích aktivitách ČNA MLÁDEŽ

21 Otázky? Mgr. Josef Boček Česká národní agentura MLÁDEŽ Národní institut dětí a mládeže MŠMT Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1 Tel./Fax: 224 872 280 E-mail: youth@youth.cz www.youth.cz


Stáhnout ppt "Mládež v akci Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi."

Podobné prezentace


Reklamy Google