Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Mládež v akci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Mládež v akci."— Transkript prezentace:

1 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Mládež v akci

2 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Program Mládež v akci - byl spuštěn k 1. 1. 2007 a nahradil program "Mládež". Programové období: Program byl spuštěn v roce 2007 a skončí 2013, jeho celkový rozpočet na celé období je 885 miliónů Euro. Cíl programu: Cílem programu je podpora a rozvoj neformálního vzdělávání. Program propaguje myšlenku sjednocené Evropy.

3 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Obecné cíle: Podpora aktivního občanství mladých lidí obecně, a jejich evropského občanství zvlášť Rozvoj solidarity a podpora tolerance mezi mladými lidmi, zejména za účelem posílení sociální soudržnosti EU Podpora vzájemného porozumění mezi mladými lidmi v různých zemích Přispění k rozvoji kvality systémů podporujících aktivity mládeže a k rozvoji schopností nevládních neziskových organizací působících v oblasti mládeže Podpora evropské spolupráce v oblasti práce s mládeží

4 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Žadatelé: neformální skupina mladých lidí registrovaná NNO obecně prospěšná společnost orgán veřejné správy a ostatní organizace Projekt musí mít vždy neziskový charakter.

5 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Komu je program určen: mladým lidem ve věku 13 - 30 let s důrazem na věkovou skupinu 15 - 28 let. Další důležitou cílovou skupinou programu jsou pracovníci s mládeží. Program je otevřený všem mladým lidem bez ohledu na jejich vzdělání, nebo sociální a kulturní původ.

6 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Struktura programu: Akce 1 – Mládež pro Evropu Akce 2 – Evropská dobrovolná služba Akce 3 – Mládež ve světě Akce 4 – Systémy na podporu mládeže Akce 5 – Podpora evropské spolupráce v oblasti mládeže

7 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Věkové rozvržení účastníků Nejnižší věkový limit Nejvyšší věkový limit Výjimky Akce 1: Mládež pro Evropu 1.1Výměny mládeže132526 – 30 1.2Iniciativy mládeže183016 – 17 1.3Projekty particip. demokracie1330žádné Akce 2: Evropská dobrovolná služba183016 – 17 Akce 3: Mládež ve světě Podle vybrané aktivity, stejná pravidla jako u Akce 1 a 4 Akce 4: Systémy na podporu mládeže Žádná věková omezení Akce 5: Podpora evropské spolupráce v oblasti mládeže 5.1 Mezinárodní a národní semináře mládeže 1630

8 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Země programu: BelgieKyprPortugalsko BulharskoLitvaRakousko ČRLotyšskoRumunsko DánskoLucemburskoŘecko EstonskoMaďarskoSlovensko FinskoMaltaSlovinsko FrancieNizozemíŠpanělsko IrskoNěmeckoŠvédsko ItáliePolskoVelká Británie

9 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Země programu: Účastnické státy zemí evropské dohody o volném obchodu (EFTA): Island, Lichtenštejnsko, Norsko Země, které kandidují na vstup do EU: Turecko Účastníci ze zemí programu se mohou zapojit do všech Akcí programu Mládež v Akci.

10 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Sousední partnerské země: Jihovýchodní Evropa Albánie Bosna a Hercegovina Chorvatsko Bývalá jugoslávská republika Makedonie (FYROM) Černá Hora Srbsko Tyto země mohou být zapojeny do Akcí 2 a 3.

11 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Sousední partnerské země: Středomořské partnerské země Alžírsko Egypt Izrael Jordánsko Libanon Maroko Palestinská samospráva Západního břehu Jordánu a pásma Gazy Sýrie Tunisko Tyto země mohou být zapojeny do Akcí 2 a 3.

12 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Sousední partnerské země: Východní Evropa a Kavkaz Arménie Azerbajdžán Bělorusko Gruzie Moldávie Ruská federace Ukrajina Spolupráce s ostatními partnerskými zeměmi světa je možná v rámci Akce 2 a 3.2.

13 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Náplň programu: Program nabízí výměny mládeže, dobrovolnou službu (individuální i skupinovou), podporu místní komunity, zapojení do projektů na podporu demokracie, školení a semináře pro pracovníky s mládeží, spolupráci s ostatními partnerskými zeměmi EU a další zajímavé aktivity Základní priority: Základními prioritami programu Mládež v akci jsou evropské občanství, participace mladých lidí, kulturní diverzita a zapojení mladých lidí s omezenými příležitostmi.

14 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Akce 1 – Mládež pro Evropu 1.1 Výměny mládeže Mezinárodní výměny mládeže (dvoustranné, třístranné, mnohostranné), které podporují zapojení mladých lidí do mezinárodních aktivit na určité téma a zároveň podporují interkulturní učení. Počet účastníků : 16 - 60

15 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Akce 1 – Mládež pro Evropu 1.2 Iniciativy mládeže a)Národní iniciativy – aktivní zapojení skupiny mladých lidí do rozvoje lokální komunity b)Nadnárodní iniciativy – projekty 2 a více mládežnických skupin z různých zemí – spolupráce se zahraničními partnery – výměna a sdílení osvědčených postupů. 1.3Projekty participativní demokracie Projekty vytvořené evropskou spoluprací, které shromažďují nápady, zkušenosti a výstupy z regionálních, národních a mezinárodních aktivit s cílem zlepšit účast a zapojení mladých lidí do mezinárodních projektů. Tvorba partnerských sítí; umožnění výměny a rozšiřování „dobré praxe“ na poli participace mládeže Podpora „aktivního evropského občanství“

16 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Akce 2 – Evropská dobrovolná služba 2 typy aktivit: Individuální EDS – dobrovolník, vysílající instituce, hostitelská organizace Skupinová EDS (kolektivní) – max. 100 dobrovolníků (buď v jedné HO, nebo více HO) Hlavní cíle EDS: Rozvoj solidarity a tolerance mezi mladými lidmi, upevnění sociální soudržnosti EU. Podpora aktivního občanství a vzájemného porozumění mezi mladými lidmi. EDS je vzdělávací službou – mladí dobrovolníci prostřednictvím neformálních vzdělávacích zkušeností získávají, nebo zlepšují své schopnosti přispívající k jejich osobnímu, odbornému a profesnímu růstu i k jejich zapojení do společnosti.

17 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Akce 3 – Mládež ve světě V rámci akce 3 lze uskutečňovat: Mezinárodní výměny mládeže (podle pravidel 1.1) Vzdělávání a vytváření sítí mezi pracovníky a mládeží (dle pravidel Akce 4.3) Cíle Akce: Při podpoře aktivit, jichž se účastní mladí lidé a organizace z partnerských zemí, je hlavním cílem EK podpořit dialog, vzájemnou toleranci, interkulturní povědomí a solidaritu přesahující hranice Evropské unie, překonávat předsudky a stereotypy a budovat společnosti založené na vzájemném porozumění a respektu.

18 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Akce 3 – Mládež ve světě 3.1 Spolupráce se sousedními zeměmi EU – obecná pravidla Jedna nebo více skupin pochází ze sousední partnerské země Minimálně jedna země je členem EU Akce se může konat v programové zemi i v sousední partnerské zemi (kromě zemí Euromedu) Jihovýchodní Evropa, Východní Evropa a Kavkaz, Středomořské partnerské země (Euromed)

19 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Akce 3 – Mládež ve světě Akce 3.2 Spolupráce s „ostatními partnerskými zeměmi“ světa – obecná pravidla Umožňuje projekty se všemi zeměmi světa, se kterými má EU podepsanou vzájemnou smlouvu týkající se mládeže. Priorita: Země latinské Ameriky, Afriky, Karibiku, Pacifiku a Asie Možnost podání projektu – pouze na centralizované úrovni „Výzva k podávání projektů“ – vyhlášena v průběhu roku Více informací na: http://ec.europa.eu/youth.htmlhttp://ec.europa.eu/youth.html Kontakt: EACEA - Brusel

20 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Akce 4 - Systémy na podporu mládeže Cíl: Přispívá k rozvoji kvality podpůrných struktur, k podpoře osob pracujících s mládeží a v mládežnických organizacích, k rozvoji kvality programu a k povzbuzování občanské angažovanosti mladých lidí tím, že podporuje subjekty působící v oblasti mládeže na evropské úrovni. Akce 4.1 Podpora organizací působících v oblasti mládeže na evropské úrovni Finanční podpora neziskovým organizacím, které pracují v oblasti mládeže na Evropské úrovni (poskytnutí spolufinancování provozních nákladů). Organizace musí vyvíjet takové aktivity, které budou přispívat k aktivní účasti mládeže na veřejném životě a ve společnosti.

21 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Akce 4 - Systémy na podporu mládeže Akce 4.2 Podpora Evropského fóra mládeže Finanční podpora různých aktivit Evropského fóra mládeže – např. prezentace mládežnických organizací v EU, koordinace členských organizací fóra, distribuce informací z EU národním mládežnickým radám a NNO, navázání nové spolupráce na poli mládeže na evropské úrovni, aktivity podporující politiku mládeže…

22 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Akce 4 - Systémy na podporu mládeže Akce 4.3 Vzdělávání a vytváření sítí mezi pracovníky s mládeží Cíle akce: Cíl 1 – Podpora výměn, spolupráce a vzdělávání v oblasti práce s mládeží na evropské úrovni Cíl 2 – Podpora rozvoje projektů v rámci programu Mládež v akci Aktivity: 1.Praktická stáž (Jobshadowing) 2.Ověřovací návštěva 3.Hodnotící setkání 4.Studijní pobyt 5.Aktivita zaměřená na vytvoření kontaktů 6.Seminář 7.Školící kurz 8.Vytváření sítí (min. 6 partnerů z min. 6 zemí – min. 1 z EU) Délka trvání: záleží na typu aktivity Max. doba – 10 dní (bez doby potřebné na cestu) Praktická stáž – 10 – 20 dní Vytváření sítí – max. 18 měsíců

23 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Akce 4 - Systémy na podporu mládeže Akce 4.4 Podpora inovace a kvality - podporuje projekty, které se zaměřují na zavádění, uskutečňování a propagování inovačních a inovativních prvků v oblasti neformálního vzdělávání a práce s mládeží Akce 4.5 Informační služby pro mladé lidi a pracovníky s mládeží - podpora rozvoje Evropského portálu mládeže, podpora evropských kampaní mládeže zaměřených na zvyšování kvality poskytovaných informací a účast mladých lidí při přípravě a šíření informací Akce 4.6 Partnerství - financování partnerství s regionálními nebo místními veřejnými orgány za účelem rozvoje dlouhodobých projektů, které slučují různá opatření programu.

24 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Akce 4 - Systémy na podporu mládeže Akce 4.7 Podpora struktur programu – podpora národních agentur Akce 4.8 Zvyšování přidané hodnoty programu – EK pořádá semináře, konference a setkání, která usnadňují provádění programu, a činí vhodná opatření zaměřená na poskytování, zveřejňování a šíření informací, ale i sledování a hodnocení programu. Tyto aktivity jsou financovány z grantů, nakupovány prostřednictvím veřejných zakázek nebo je pořádá a financuje přímo EK.

25 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Akce 5 - Podpora evropské spolupráce v oblasti mládeže Podpora strukturovaného dialogu mezi mladými lidmi a politiky a podpora spolupráce mezinárodních organizací. Akce 5.1 Setkání mladých lidí a činitelů odpovědných za mládežnickou politiku – podpora evropské spolupráce v oblasti mládeže povzbuzením strukturovaného dialogu mezi politickými činiteli a mladými lidmi - národní a mezinárodní semináře k evropským tématům Akce 5.2 Podpora aktivit zlepšujících znalosti o mládeži - umožňuje EK podporovat konkrétní projekty, jejichž cílem je zjistit současný stav znalostí souvisejících s prioritami v oblasti mládeže stanovenými v rámci otevřené metody koordinace - výzkumy z oblasti mládeže zadávané Evropskou komisí Akce 5.3 Spolupráce s mezinárodními organizacemi - podpora spolupráce EU s mezinárodními organizacemi pracujícími na poli mládeže (Rada Evropy, OSN apod.)

26 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Uzávěrky programu Mládež z akci A) Pro projekty podávané na národní úrovni je každý rok vždy pět uzávěrek: Projekty začínající mezi:Uzávěrka 1. květnem a 30. zářím1. únor 1. červencem a 30 listopadem1. duben 1. zářím a 31. lednem1. červen 1. prosincem a 30. dubnem1. září 1. únorem a 31. červencem1. listopadu

27 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Uzávěrky programu Mládež z akci B) Pro projekty podávané na evropské úrovni jsou za rok tři uzávěrky: Projekty začínající mezi:Uzávěrka 1.červencem a 30. listopadem1. únor 1. listopadem a 30. březnem1. červen 1. lednem a 31. červencem1. září C) Evropská komise bude vydávat další výzvy k podávání projektů mimo tyto uzávěrky.

28 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Projekty podávané na evropské úrovni: (žádost na EACEA – Brusel) 3.2 Spolupráce s ostatními partnerskými zeměmi světa 4.1 Podpora organizací působících v oblasti mládeže na evropské úrovni 4.2 Podpora Evropského fóra mládeže 4.4 Podpora inovace a kvality 4.5 Informační služby pro mladé lidi a pracovníky s mládeží 4.6 Partnerství 4.7 Podpora struktur programu 4.8 Zvyšování přidané hodnoty programu 5.2 Podpora aktivit zlepšujících znalosti o mládeži 5.3 Spolupráce s mezinárodními organizacemi

29 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Pravidla financování Druhy grantů V rámci programu Mládež v akci jsou udělovány dva druhy grantů: granty na projekty (například na podporu výměn mládeže v rámci akce 1.1); (Obvykle 60 – 100%) granty na provoz subjektů působících v oblasti mládeže (například na podporu mládežnických nevládních organizací v rámci akce 4.1). Zákaz dvojího financování Každý jednotlivý příjemce má nárok na získání jednoho jediného grantu z rozpočtu Společenství na jeden projekt. Projektům, které chtějí získat nebo již získaly jiný grant Společenství, nemůže být udělen grant z programu Mládež v akci. Příjemce může získat pouze jeden provozní grant za rozpočtový rok.

30 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Pravidla financování Výše grantu Částka poskytovaná na základě smlouvy představuje maximální částku, kterou nelze za žádných okolností zvýšit. Konečná částka se však poskytuje až po analýze závěrečné zprávy a po přezkoumání skutečně realizovaného projektu může být snížena (například konečné granty založené na paušálních částkách se vypočítávají na základě skutečného, nikoliv předpokládaného počtu účastníků). Spolufinancování Z grantu nelze financovat veškeré náklady na projekt. Vedoucí projektů musejí prokázat svůj závazek vůči projektu tím, že vedle grantu Společenství budou hledat i jiné finanční zdroje, například prostřednictvím činností zaměřených na získávání finančních prostředků, přidáním vlastních zdrojů nebo žádostí o grant u jiných organizací. Jako zdroj spolufinancování se uznávají i nepeněžní příspěvky.

31 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Pravidla financování Základem grantu Společenství je kombinace: skutečných nákladů; paušálních částek; částek založených na stupnicích jednotkových nákladů. Paušální částky a stupnice jednotkových nákladů tvoří základní rovinu financování, která se může lišit podle země programu, v níž je žádost podána. Pevné a paušální částky představují příspěvek Společenství na aktivity projektu a nejsou přímo vázány na žádné konkrétní náklady. Náklady, které pokrývají, není třeba vyúčtovat ani dokládat, v závěrečné zprávě je však třeba popsat dosažené výsledky.

32 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Česká národní agentura MLÁDEŽ organizační složka Národního institutu dětí a mládeže MŠMT Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1 Tel: 224 872 280 Fax: 224 872 280 e-mail: youth@youth.czyouth@youth.cz EACEA - Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast: Education, Audiovisual & Culture Executive Agency Avenue du Bourget 1 BOUR BE-1140 Brussels e-mail: eacea-info@ec.europa.eu web: http://eacea.ec.europa.eueacea-info@ec.europa.euhttp://eacea.ec.europa.eu

33 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů

34 21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů


Stáhnout ppt "21.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Mládež v akci."

Podobné prezentace


Reklamy Google