Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MLÁDEŽ V AKCI Největší evropský grantový program na podporu neformálního volnočasového vzdělávání mládeže.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MLÁDEŽ V AKCI Největší evropský grantový program na podporu neformálního volnočasového vzdělávání mládeže."— Transkript prezentace:

1 MLÁDEŽ V AKCI Největší evropský grantový program na podporu neformálního volnočasového vzdělávání mládeže

2 Cíle programu MVA Podpora aktivního a evropského občanství ML Zvyšování solidarity, tolerance a sociální soudržnosti v EU Rozvoj vzájemného porozumění mezi mladými lidmi Rozvoj podpůrných systémů v práci s mládeží a potenciálu organizací pracujících s mládeží Podpora evropská spolupráce v oblasti mládeže

3 Stálé priority programu Evropské občanství Účast mladých lidí na veřejném životě společnosti (participace) Kulturní rozmanitost Integrace mladých lidí s omezenými možnostmi (sociální inkluze)

4 Akce 1 – Mládež pro Evropu – 1.1 Výměny mládeže – 1.2 Iniciativy mládeže – 1.3 Mládežnické demokratické projekty Akce 2 – EDS (EVS) – 2.1 Evropská dobrovolná služba Struktura programu

5 Akce 3 - Mládež ve světě – 3.1 Spolupráce se sousedními zeměmi Evropské unie (podpora výměn, školení a networkingu v oblasti práce s mládeží) – 3.2 Spolupráce s ostatními partnerskými zeměmi světa (zahrnuje spolupráci v oblasti práce s mládeží, výměnu zkušeností s jinými partnerskými zeměmi světa)

6 Akce 4 – Podpůrné mládežnické aktivity – 4.1 Podpora organizací aktivních na evropské úrovni v oblasti mládeže – 4.2 Podpora Evropského fóra mládeže – 4.3 Podpora vzdělávání a kontaktů mezi pracovníky s mládeží – 4.4 Podpora inovace a kvality – 4.5 Informační služby pro mladé lidi a pracovníky s mládeží – 4.6 Partnerství – 4.7 Podpora struktur programu – 4.8 Zvyšování přidané hodnoty programu

7 Akce 5 - Podpora spolupráce v oblasti politiky mládeže – 5.1 Setkání mladých lidí a činitelů odpovědných za politiku mládeže – 5.2 Podpora aktivit pro lepší znalost mládeže – 5.3 Spolupráce s mezinárodními organizacemi

8 Kdo se může programu účastnit?

9 Podání projektu Projekty podávané na národní úrovni Projekty začínající mezi:Uzávěrka pro podání žádostí: 1. květnem a 30. zářím1. února 1. červencem a 30. listopadem1. dubna 1. zářím a 31. lednem1. června 1. prosincem a 30. dubnem1. září 1. únorem a 31. červencem1. listopadu

10 Žádost o grant se podává na platném formuláři dané akce. Žádost o grant se podává v jednom originálu a v elektronické verzi. Žádost o grant je možné předat osobně na ČNA Mládež nebo zaslat poštou nejpozději v den uzávěrky. Při zaslání žádosti poštou je rozhodující datum na poštovním razítku Informace o schválení či neschválení žádosti o grant jsou většinou známy 6 až 8 týdnů po dané uzávěrce. Projekty vybírá výběrová komise složená z osob se zkušenostmi z oblasti práce s mládeží. Výběr se provádí podle pokynů Evropské komise.

11 Projekty podávané na evropské úrovni Projekty začínající mezi:Uzávěrka pro podání žádostí: 1. červencem a 30. listopadem1. února 1. listopadem a 30. březnem1. června 1. lednem a 31. červencem1. září Žádosti o grant na centrální úrovni se podávají většinou na Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EACEA.

12 1.1. Výměny mládeže Mezinárodní výměny mládeže (dvoustranné, třístranné, mnohostranné) podporují zapojení mladých lidí do mezinárodních aktivit na určité téma a zároveň interkulturní učení. 1.2. Iniciativy mládeže a) Národní mládežnické iniciativy - aktivní zapojení skupiny mladých lidí do rozvoje lokální komunity b) Nadnárodní mládežnické iniciativy – projekty 2 a více mládežnických skupin z různých zemí Akce 1 – Mládež pro Evropu

13 1.3 Mládežnické demokratické projekty Projekty vytvořené evropskou spoluprácí, které shromažďují nápady, zkušenosti a výstupy z regionálních, národních a mezinárodních aktivit s cílem zlepšit účast a zapojení mladých lidí do mezinárodních projektů. Tvorba „partnerských sítí“; umožnění výměny „příkladů dobré praxe“.

14 2 typy aktivit: Individuální EDS – dobrovolník, vysílající organizace, hostitelská organizace Skupinová EDS (kolektivní) – max. 100 dobrovolníků Hlavní cíle EDS: Podpora účasti mladých lidí na různých formách dobrovolnictví, uvnitř i vně EU Dát mladým lidem příležitost vyjádřit osobní solidární postoj Zapojit mladé lidi do nevýdělečné, neplacené aktivity, která bude přínosem pro veřejnost v jiné zemi, než je země jejich původu Akce 2 – Evropská dobrovolná služba

15 V rámci Akce 3 lze uskutečňovat Mezinárodní výměny mládeže a Školení a networking v oblasti práce s mládeží a mládežnických organizací Cíle akce: spolupráce s mládeží a organizacemi z „Partnerských zemí“. Posílení dialogu mezi mládeží/ organizacemi ze zemí EU a Partnerských zemí, zvýšení tolerance, interkulturního porozumění a prohloubení solidarity … 3.1.- Spolupráce se sousedními zeměmi EU - Jedna nebo více skupin pochází ze sousední partnerské země - minimálně jedna země je členem EU - akce se může konat v programové zemi i v sousední partnerské zemi Akce 3 – Mládež světa

16 3.2.- Spolupráce s „ostatními partnerskými zeměmi“ světa Priorita: Země latinské Ameriky, Afriky, Karibiku a Pacifiku a Asie Možnost podání projektu – pouze na centralizované úrovni „Výzva k podání projektů“- vyhlášení během roku Více informací na: http://ec.europa.eu/youth.html Kontakt: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - Brusel

17 Cíl akce: podpora ostatních aktivit Programu, zvýšení kvality Programu a podpora účasti mladých lidí v oblasti mládeže na Evropské úrovni. 4.1 Podpora organizací aktivních na evropské úrovni v oblasti mládeže Finanční podpora neziskovým organizacím, které pracují v oblasti mládeže na Evropské úrovni 4.2 Podpora Evropského fóra mládeže Finanční podpora různých aktivit Evropského mládežnického fóra – např. prezentace mládežnických organizací v Evropské Unii, koordinace členských organizací fóra, distribuce informací z EU národním mládežnickým radám a NGO… Akce 4 – Podpůrné mládežnické aktivity

18 4.3 Podpora vzdělávání a kontaktů mezi pracovníky s mládeží Cíl aktivity: vytvoření nových mezinárodních partnerství mezi mládežnickými organizacemi, upevnit a prohloubit již existující partnerství mezi NGO, poskytování školení, výměna dobrých zkušeností mezi NGO 1. Jobshadowing (Praktická stáž) 2. Ověřovací návštěva 3. Hodnotící setkání 4. Studijní návštěva 5. Aktivity k navázání kontaktů 6. Semináře, 7. Školící kurzy, 8. Networking

19 4.4 Podpora inovace a kvality - Podpora kvality a inovace v neformálním vzdělávání a práci s mládeží – např. nové nápady na vylepšení metod práce s mládeží v různých typech projektů. 4.5 Informační služby pro mladé lidi a pracovníky s mládeží - Podpora komunikace a informovanosti mladých lidí o různých vzdělávacích možnostech a možnostech zapojit se aktivně do veřejného života. - Podpora Evropských mládežnických kampaní – zaměřené na zlepšení a zkvalitnění informovanosti mladých lidí (např. shromažďování informací a jejich rozšiřování směrem k mladým lidem)

20 4.6 Partnerství - Podpora partnerství lokálních a regionálních veřejných institucí, kteří chtějí dlouhodobě organizovat projekty, které by byly kombinovány z různých akcí Programu. 4.7 Podpora struktur programu – podpora Národních Agentur 4.8 Zvyšování přidané hodnoty programu - Evropská komise bude organizovat semináře, setkání, společné aktivity, které by měly sloužit ke zhodnocení dosavadních projektů, sdílení a výměně zkušeností mezi účastníky…

21 5.1 Setkání mladých lidí a činitelů odpovědných za politiku mládeže 5.2 Podpora aktivit pro lepší znalost mládeže 5.3 Spolupráce s mezinárodními organizacemi Podpora spolupráce Evropské unie s mezinárodními organizacemi pracujícími na poli mládeže (např. Rada Evropy, OSN, apod.) Akce 5 – Podpora spolupráce v oblasti politiky mládeže

22 Kontakty Národní institut dětí a mládeže MŠMT ČESKÁ NÁRODNÍ AGENTURA MLÁDEŽ Na Poříčí 12, 110 00 Praha, Česká republika tel./fax +420 224 872 280 e-mail info@mladezvakci.cz www.mladezvakci.cz Regionální konzultant při Radě dětí a mládeže Libereckého kraje, Mgr. Petra Handlířová, rk-liberecky@mladezvakci.cz

23 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "MLÁDEŽ V AKCI Největší evropský grantový program na podporu neformálního volnočasového vzdělávání mládeže."

Podobné prezentace


Reklamy Google