Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INVY – International Voluntary Year PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE - PROJEKT Z OBLASTI MLÁDEŽE – SLEZSKÁ DIAKONIE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INVY – International Voluntary Year PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE - PROJEKT Z OBLASTI MLÁDEŽE – SLEZSKÁ DIAKONIE."— Transkript prezentace:

1 INVY – International Voluntary Year PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE - PROJEKT Z OBLASTI MLÁDEŽE – SLEZSKÁ DIAKONIE

2 Detaily projektu  Mládež v Akci (YiA) – Akce 2 – Evropská dobrovolná služba  Trvání projektu – 10 – 12 měsíců  Zaměření projektu – Sociální služby, školství  Role Slezské diakonie – Koordinující organizace, žadatel o grant  Počet hostovaných dobrovolníků – 14  Cíle projektu

3 Projektový cyklus Podání žádosti Výběr zahr. partnerů Příprava projektu Vízová povinnost Příprava HO Realizace projektu Skupinová podpora Individuální podpora Evaluace projektu Zohlednění zpětné vazby Návaznost a přenos zkušeností

4 Žádost, výběr zahraničních partnerů  Žádost Erasmus+ - Omezení znaků, mandátní smlouvy, PIC = náročnost na administrativu  Výběr partnerů – Ecumenical Diaconal Year Network (EDYN)  Důvěryhodnost  Spolehlivost  Kvalita projektů, kvalita provázení jednotlivce  Stejné standardy

5 Příprava projektu Vízová povinnost, příprava HO  Připravenost na administrativní zátěž  Vyřizování víz pro dobrovolníky z partnerských zemí  Časová náročnost  Intenzivní kontakt se zastupitelskými úřady  Příprava HO  Vedoucí projektu na HO  Tým HO  Kontakt s dobrovolníkem před příjezdem

6 Realizace projektu Skupinová podpora  Příjezdový seminář  Koordinátoři KO, dobrovolníci, supervizoři (vedoucí projektu na HO)  Očekávání a obavy z roku dobrovolné služby  Praktické informace o roku dobrovolné služby  Neformální učení – stanovení individuálního cíle učení  Interkulturní příprava  Jazyková příprava  Stmelení skupiny

7 Realizace projektu Skupinová podpora  Střednědobý seminář  Koordinátoři KO, dobrovolníci  Evaluace prvního půlroku dobrovolné služby  Vyhodnocování očekávání a obav  Neformální učení – vyhodnocení, stanovení nového cíle  Individuální supervize  Sdílení zkušeností  Možnost být spolu

8 Realizace projektu Skupinová podpora  Evaluační seminář  Koordinátoři KO, dobrovolníci, supervizoři  Vyhodnocení obav a očekávání z celé služby  Neformální učení – vyhodnocení  Co jsem se naučil/a, jak jsem se zapojil/a, jak jsem využil/a celý rok?  Zpětná vazba účastníkům – dobrovolníci, HO, KO

9 Realizace projektu Skupinová podpora  Study visits  Seznámení se s projekty ostatních dobrovolníků  Zaměření se na různá témata – vzdělávání, kontext poskytování soc. služeb v kraji, specifika uživatelů soc. služeb, aj.  Poznání Moravskoslez. kraje  Možnost být spolu – tmelení skupiny  Vánoční setkání  Sdílení a poznání tradic a zvyků  Možnost seznámit se s účastníky – vedoucí projektů na HO, mentoři

10 Realizace projektu Skupinová podpora  Seminář pro supervizory  Capacity building supervizorů a jejich podpora  Sdílení zkušeností a případové studie  Rozvoj schopností a příprava spolehlivých pracovníků starajících se o mezinárodní dobrovolníky na HO

11 Realizace projektu Individuální podpora - účastníci  Koordinátor  Administrativní podpora  Jazyková podpora  Podpora učení a rozvoje  Supervizor  Podpora na HO – zapojení do práce, integrace do týmu střediska  Podpora v praktických záležitostech – ubytování, doprava na HO  Mentor  Podpora v integraci do místní komunity, získání přátel  Seznámení s okolím a jeho možnostmi

12 Realizace projektu Individuální podpora - supervize  Dobrovolník  1x měsíčně supervize se supervizorem  1x 3 měsíce supervize s koordinátorem KO  Pravidelný kontakt s mentorem  Supervizor  1x měsíčně supervize s dobrovolníkem  1x 3 měsíce supervize s koordinátorem KO  Koordinátor  1x 3 měsíce supervize s dobrovolníkem  1x 3 měsíce supervize se supervizorem

13 Zohlednění zpětné vazby Návaznost a přenos zkušeností  Zpětná vazba  Pravidelné supervize  Semináře a akce  Oficiální dokumenty – závěrečná zpráva, eval. formuláře, aj.  Přenos zkušeností  Pravidelné střetávání zodpovědných pracovníků KO  Zohledňování zpětné vazby při psaní žádostí a realizaci dalších projektů

14 Přínos projektu  Dobrovolník  Všestranný rozvoj dobrovolníka, dospění  Získání cenných zkušeností z práce v zahraničí  Jazyková vybavenost  Schopnost práce v mezinárodním týmu  HO a její uživatelé  Motivace pracovníků a uživatelů  Střetnutí s jinou kulturou  Eliminace stereotypů a předsudků

15 Výsledky projektu a jejich viditelnost  Rozvoj dobrovolníka – uvědomuje si zpravidla až po čase.  Pracovníci a uživatelé HO – přínos dobrovolníka je viditelný po prvních měsících jeho účasti a dlouho po jeho odjezdu.  Místní komunita – dobrovolníci se zpravidla účastní a zapojují do lokálních akcí a událostí.  Jak poznat, že je projekt ‚dobrý‘?  Zájem o mezinárodní dobrovolníky, rozvoj  Pozitivní zpětná vazba od dobrovolníků, HO, uživatelů, a dalších zúčastněných

16 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "INVY – International Voluntary Year PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE - PROJEKT Z OBLASTI MLÁDEŽE – SLEZSKÁ DIAKONIE."

Podobné prezentace


Reklamy Google