Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávání supervizorů pro potřeby sociálních služeb poskytovaných v MSK Závěrečná konference k individuálnímu projektu „Podpora vzdělávání a supervize.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávání supervizorů pro potřeby sociálních služeb poskytovaných v MSK Závěrečná konference k individuálnímu projektu „Podpora vzdělávání a supervize."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávání supervizorů pro potřeby sociálních služeb poskytovaných v MSK Závěrečná konference k individuálnímu projektu „Podpora vzdělávání a supervize u pracovníků v oblasti sociálních služeb a pracovníků v sociální oblasti zařazených do úřadů v Moravskoslezském kraji“ 27. 11. 2012 Ostrava-Zábřeh, Dům kultury Akord

2 Přínos vzdělávacího programu pro MSK Moravskoslezský kraj získal více kvalifikovaných supervizorů Tito supervizoři znají místní podmínky Jsou dostupní časově a finančně

3 Zkušenosti O. S. INSTAND 3 realizované kurzy (pro Liberecký kraj, Karlovarský kraj a pro účastníky z celé ČR) Z těchto kurzů vyšli aktivní supervizoři Orientace kurzu na sociální práci Realizace pokračovacího výcviku

4 Výběr účastníků – požadavky: věk minimálně 30 let VŠ humanitního směru, preferován obor sociální práce praxe v sociální oblasti minimálně 5 let minimálně 1 rok v řídící funkci nebo jmenování uchazeče do funkce metodika kvality výhodou DOKUMENTY: CV, doporučení zaměstnavatele, esej Přihlásilo se 38 uchazečů, vybráno bylo 15

5 Účastníci výcviku na 1. setkání

6 Charakteristika skupiny: Velmi pracovití Výborná docházka a aktivita Vysoká úroveň zpracování portfolií a evaluačních rozhovorů Lektorky tuto skupinu velmi oceňovaly

7 Časová dotace jednotlivých forem výuky: 176 hodin prezenční výuky (Akreditace MPSV č. 2008/370 – SP) 30 hodin poskytování supervize u poskytovatele 50 hodin supervizních peerskupin 14 hodin vzájemné supervize účastníků Celkem 270 hodin

8 Kompetence získané ve výcviku Umět vyjednat supervizní zakázku Připravit a srozumitelně vyjednat supervizní kontrakt Strukturovat supervizní sezení Zplnomocňovat k přinášení sup. témat Motivovat k profesnímu rozvoji

9 Jaké by mělo být další vzdělávání supervizorů: Podle evropských (v ČR zřejmě postupně zavedených) pravidel, by výcvik měl zahrnovat alespoň 360 h Průběžné supervize supervizí O. s. INSTAND nabízí pokračovací výcvik dle evropských požadavků

10 Evropské požadavky na supervizory (ANSE): Absolvent VŠ, který má minimálně 6 let praxe v pomáhající profesi Absolvoval minimálně dvouletý kurs supervize v rozsahu alespoň 360 hodin Kurs musí zahrnovat kromě uvedených hodin také vlastní výukovou supervizi (dalších cca 45 hodin) a supervizi supervize (cca 35 hodin) Při vstupu do kursu musel uchazeč splňovat 4 roky praxe v oboru, zkušenost ze 60 hodin různých forem supervize vlastní práce a 300 hodin dalšího vzdělávání v různých, alespoň střednědobých, kursech a aktivitách z oblasti práce s jednotlivcem, skupinou, organizací, týmem, sebezkušeností apod.

11 Využijte vyškolené supervizory ! Pro udržení kapacity supervizorů a rozvinutí jejich supervizorských zkušeností je třeba si je objednávat a využívat jejich dovednosti KDE JE NAJDETE: www.instand.cz www.kr-moravskoslezsky. cz

12 Úspěšní absolventi výcviku:

13 Supervize pracovníkům v sociální oblasti zařazeným do úřadů v MSK Závěrečná konference k individuálnímu projektu „Podpora vzdělávání a supervize u pracovníků v oblasti sociálních služeb a pracovníků v sociální oblasti zařazených do úřadů v Moravskoslezském kraji“ 27. 11. 2012 Ostrava-Zábřeh, Dům kultury Akord

14 Různé druhy skupin: Složené z pracovníků jednoho úřadu (37) Složené z pracovníků několika úřadů (7) Individuální supervize (4)

15 Přínosy plošného zavedení supervize: Příležitost ochutnat supervizi pro celou cílovou skupinu – i tam, kde by o tom nepřemýšleli Nevýhody plošného zavedení: -Ne všichni účastníci byli motivování -Nepočítá se se supervizí jako s nástrojem řízení, z procesu někdy vypadli vedoucí, pracovníci někdy nerozuměli smyslu supervize

16 Kritická doba v realizaci supervizí Období před reformou veřejné zprávy Skupiny HN byly ve velké nejistotě, přirozenou reakcí byla nechuť s seberozvoji Příležitost: Zajímavá supervizní práce s nově ustavenými skupinami OSV

17 Individuální supervize Změnami způsobenými reformou byla možnost uskutečňovat i individuální supervize, které se ukázaly jako užitečné, reagující na motivaci Na základě této zkušenosti zvážit možnost individuální supervize vedoucích pracovníků

18 Nejčastější témata supervizí: Případová supervize Organizační záležitosti Prevence syndromu vyhoření Témata týkající se reforem, změn Práce s emocemi Kompetence Vztahy v týmu

19 Zájem o pokračování supervize: Asi 50% skupin nebo jednotlivců má zájem o pokračování supervizí Asi 20% skupin nemá zájem o pokračování Asi 30% skupin se nevyjádřilo jednoznačně

20 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Za O. s. INSTAND Marcela Drotárová


Stáhnout ppt "Vzdělávání supervizorů pro potřeby sociálních služeb poskytovaných v MSK Závěrečná konference k individuálnímu projektu „Podpora vzdělávání a supervize."

Podobné prezentace


Reklamy Google