Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika supervize pracovníků v sociálních službách Doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D., Proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy Zdravotně sociální fakulty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika supervize pracovníků v sociálních službách Doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D., Proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy Zdravotně sociální fakulty."— Transkript prezentace:

1 Problematika supervize pracovníků v sociálních službách Doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D., Proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity Katedra supervize a odborné praxe

2 Úvod  Cílem přednášky je seznámit účastníky semináře s principy supervizní práce v oblasti sociálních služeb

3 Pojem supervize  Co to je supervize?  Na co se zaměřuje?  Kdo je kdo v supervizi?  Cíle supervize je zvyšování profesionálních kompetence v pracovních vztazích (všímá si při tom procesů a vztahů)

4 Funkce supervize  Funkce podpůrná a.Cílem je dobré zvládání pracovních nároků b.Projevuje se spolunesením pracovní zátěže, sdílením

5  Funkce vzdělávací a.Cílem je rozvoj odbornosti b.Pomáhá pracovníkům stále se učit a rozvíjet, reagovat na měnící se potřeby klientů

6  Funkce řídící a.Cílem je zajistit kvalitní poskytování služby klientovi b.Supervize jako prostředek usměrňování ve výkonu profesionální role

7 Role supervizora  Funkce supervize role supervizora  Proč je nutné roli supervizora na začátku vyjasnit…  Otázka autority a moci supervizora

8 Dělení supervize  Supervize přímá a nepřímá  Supervize individuální, skupinová a týmová  Supervize interní a externí  Supervize případová a rozvojová  Supervize plánovaná a krizová

9 Supervize individuální  Je zaměřena na profesionální fungování a rozvoj konkrétního pracovníka.  Otázky: Jak probíhá individuální supervize? Kdy zvolit supervizi individuální? Jaká jsou omezení?

10 Supervize skupinová  Je zaměřena na profesionální fungování a rozvoj jednotlivců v kontextu skupiny  Otázky: Jak probíhá supervize skupinová? Kdy zvolit tuto supervizi? Jaká jsou omezení?

11 Supervize týmová  Co je to tým, jak určit jeho hranice  Jak si určit jeho hranice Otázky: Bude supervize pro daného pracovníka přínosná? Bude přítomnost daného pracovníka přínosná pro ostatní členy týmu?

12 Interní a externí supervize  Supervizor jako interní zaměstnanec organizace  Supervizor jako externista stojící mimo organizaci Otázky: V čem základní odlišnosti? Co která obnáší? Kdy kterou zvolit?

13 Supervizní kontrakt  Smlouva, dohoda účastníků supervize, která vzniká na základě vyjednávání i.O čem supervize bude ii.Jak bude probíhat iii.Jaká budou pravidla iv.Povinnosti a práva účastníků

14 Dlouhodobý kontrakt  Dohoda o rámcových podmínkách provádění supervize (cíl, místo, čas, frekvence,…)  Kontrakt: třístranný, dvoustranný

15 Obsah kontraktu  Praktické stránky: i.Čas, délka, místo konání, počet supervizí ii.Možnost odvolání, zrušení, náhrady, ukončení iii.Kdo co zajišťuje iv.Kdo to bude platit

16  Charakteristika supervize i.Účel, cíl popis ii.Kdo se účastní, kdo bude přítomen  Práva a povinnosti jednotlivých stran (mlčenlivost, účast, pravidla setkání,…)  Dokumentace supervize a hodnocení

17 Krátkodobý kontrakt  Dohoda mezi supervidovaným a supervizorem  Na začátku každého supervizního setkání  Odráží aktuální očekávání obou stran  Vztahuje se k cíli konkrétní supervize  Měl by být v souladu s dlouhodobým kontraktem

18 Uzavírání a změna kontraktu  Proč uzavírat kontrakt  K čemu je užitečný  Jak postupovat  Soulad mezi krátkodobým a dlouhodobým kontraktem  Změna kontraktu

19 Proces supervize  Faktory ovlivňující supervizi i.Osoba supervizora ii.Osoba supervidovaného iii.Připravenost supervidovaného iv.Vzájemný vztah supervizora a supervidovaného v.Vnější podmínky

20 Osoba supervizora  Jak vybírat supervizora i.Vědomosti? Dovednosti? Vystupování? Přístup?  Kde najít supervizora

21 Osoba supervidovaného  Přístup, motivace, očekávání  Dovednost nalézat a formulovat témata  Míra otevřenosti ke zpětné vazbě  Schopnost sebereflexe  Připravenost na supervizi

22 Vztah v supervizi  Pracovní spojenectví  Vyjasněné pozice Autorita, moc Autorita, moc Jistota Jistota Bezpečí x ohrožení Bezpečí x ohrožení Srozumitelnost Srozumitelnost  Práce se vztahem v supervizi

23 Evaluace supervize  Průběžná  Závěrečná  Souvisí s existencí dvoustranného či trojstranného kontraktu

24 Děkuji Vám za pozornost  Kontakt E-mail: mojzis@zsf.jcu.cz mojzis@zsf.jcu.cz Tel: 38 903 7505 Mobil: 606 754 593


Stáhnout ppt "Problematika supervize pracovníků v sociálních službách Doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D., Proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy Zdravotně sociální fakulty."

Podobné prezentace


Reklamy Google