Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika supervize pracovníků v sociálních službách

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika supervize pracovníků v sociálních službách"— Transkript prezentace:

1 Problematika supervize pracovníků v sociálních službách
Doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D., Proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity Katedra supervize a odborné praxe

2 Úvod Cílem přednášky je seznámit účastníky semináře s principy supervizní práce v oblasti sociálních služeb

3 Pojem supervize Co to je supervize? Na co se zaměřuje?
Kdo je kdo v supervizi? Cíle supervize je zvyšování profesionálních kompetence v pracovních vztazích (všímá si při tom procesů a vztahů)

4 Funkce supervize Funkce podpůrná
Cílem je dobré zvládání pracovních nároků Projevuje se spolunesením pracovní zátěže, sdílením

5 Funkce vzdělávací Cílem je rozvoj odbornosti Pomáhá pracovníkům stále se učit a rozvíjet, reagovat na měnící se potřeby klientů

6 Funkce řídící Cílem je zajistit kvalitní poskytování služby klientovi Supervize jako prostředek usměrňování ve výkonu profesionální role

7 Role supervizora Funkce supervize role supervizora
Proč je nutné roli supervizora na začátku vyjasnit… Otázka autority a moci supervizora

8 Dělení supervize Supervize přímá a nepřímá
Supervize individuální, skupinová a týmová Supervize interní a externí Supervize případová a rozvojová Supervize plánovaná a krizová

9 Supervize individuální
Je zaměřena na profesionální fungování a rozvoj konkrétního pracovníka. Otázky: Jak probíhá individuální supervize? Kdy zvolit supervizi individuální? Jaká jsou omezení?

10 Supervize skupinová Je zaměřena na profesionální fungování a rozvoj jednotlivců v kontextu skupiny Otázky: Jak probíhá supervize skupinová? Kdy zvolit tuto supervizi? Jaká jsou omezení?

11 Supervize týmová Co je to tým, jak určit jeho hranice
Jak si určit jeho hranice Otázky: Bude supervize pro daného pracovníka přínosná? Bude přítomnost daného pracovníka přínosná pro ostatní členy týmu?

12 Interní a externí supervize
Supervizor jako interní zaměstnanec organizace Supervizor jako externista stojící mimo organizaci Otázky: V čem základní odlišnosti? Co která obnáší? Kdy kterou zvolit?

13 Supervizní kontrakt Smlouva, dohoda účastníků supervize, která vzniká na základě vyjednávání O čem supervize bude Jak bude probíhat Jaká budou pravidla Povinnosti a práva účastníků

14 Dlouhodobý kontrakt Dohoda o rámcových podmínkách provádění supervize (cíl, místo, čas, frekvence,…) Kontrakt: třístranný, dvoustranný

15 Obsah kontraktu Praktické stránky:
Čas, délka, místo konání, počet supervizí Možnost odvolání, zrušení, náhrady, ukončení Kdo co zajišťuje Kdo to bude platit

16 Charakteristika supervize
Účel, cíl popis Kdo se účastní, kdo bude přítomen Práva a povinnosti jednotlivých stran (mlčenlivost, účast, pravidla setkání,…) Dokumentace supervize a hodnocení

17 Krátkodobý kontrakt Dohoda mezi supervidovaným a supervizorem
Na začátku každého supervizního setkání Odráží aktuální očekávání obou stran Vztahuje se k cíli konkrétní supervize Měl by být v souladu s dlouhodobým kontraktem

18 Uzavírání a změna kontraktu
Proč uzavírat kontrakt K čemu je užitečný Jak postupovat Soulad mezi krátkodobým a dlouhodobým kontraktem Změna kontraktu

19 Proces supervize Faktory ovlivňující supervizi Osoba supervizora
Osoba supervidovaného Připravenost supervidovaného Vzájemný vztah supervizora a supervidovaného Vnější podmínky

20 Osoba supervizora Jak vybírat supervizora
Vědomosti? Dovednosti? Vystupování? Přístup? Kde najít supervizora

21 Osoba supervidovaného
Přístup, motivace, očekávání Dovednost nalézat a formulovat témata Míra otevřenosti ke zpětné vazbě Schopnost sebereflexe Připravenost na supervizi

22 Vztah v supervizi Pracovní spojenectví Vyjasněné pozice Autorita, moc
Jistota Bezpečí x ohrožení Srozumitelnost Práce se vztahem v supervizi

23 Evaluace supervize Průběžná Závěrečná
Souvisí s existencí dvoustranného či trojstranného kontraktu

24 Děkuji Vám za pozornost
Kontakt Tel: Mobil:


Stáhnout ppt "Problematika supervize pracovníků v sociálních službách"

Podobné prezentace


Reklamy Google