Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jaroslava Sýkorová Milena Tomášková Karlovy Vary, 2014

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jaroslava Sýkorová Milena Tomášková Karlovy Vary, 2014"— Transkript prezentace:

1 Jaroslava Sýkorová Milena Tomášková Karlovy Vary, 2014
Individuální plánování osobního rozvoje a individuální přístup k osobám s postižením Jaroslava Sýkorová Milena Tomášková Karlovy Vary, 2014

2 Individuální plány – rizikové situace
Obecně: Rizikové situace obecně: - nedílnou součástí života každého člověka - zkušenosti potřebné např. při orientaci ve světě, budování sebevědomí či zodpovědnosti za sebe Právo na přiměřené riziko

3 Individuální plány – rizikové situace
Rizikové situace – zvládá sám Rizikové situace – nezvládá sám – je třeba s nimi pracovat Plán - popis rizikové situace - význam této situace pro uživatele - jednotlivá rizika, co by mohlo ublížit - způsob zabezpečení konkrétních rizik

4 Individuální plánování
Cíle semináře Seznámení s individuálním plánováním a individuálním přístupem k lidem s postižením využívané v sociální práci Seznámení s nástroji využívanými pro zjištění situace člověka Získat praktické informace o tom, jak se individuální plány vytváří a strukturují, proč je vytvářet a jak se využívají v praxi. Seznámení s prací s riziky a rizikovými situacemi, jak je zvládat a jak s nimi pracovat

5 Úvod do individuálního plánování
Brainstorming: Co si představujete, když se řekne individuální plánování? Proč individuálně plánovat? Kdy je vhodné využívat individuální plánování? Jaké máte zkušenosti s individuálním plánováním?

6 Úvod do individuálního plánování
Individuální plány (IP) z pohledu profesionálů: Ošetřovatelské Terapeutické Výchovné…..

7 Úvod do individuálního plánování
IP využívané v sociální oblasti předpokládá: Aktivní zjišťování předpokladů a schopností člověka Aktivní účast lidí, kteří člověka nejvíce znají Definují žádoucí změny v životě člověka, vychází z jeho přání a potřeb

8 Úvod do individuálního plánování
IP= opakující se cyklus: Ukončení poskytování služby Mapování Plánování podpory Vyhodnocení plánu Realizace plánu

9 Mapování Zjišťování situace člověka- pomáhá porozumět představám a potřebám člověka, se kterým individuálně plánujeme: Kruh vztahů Popis osobní historie Dovednosti, možnosti ve stanovených oblastech Třídění toho, co je důležité pro člověka Koblihové třídění Analýza potřeb člověka - pro nastavení potřebné podpory

10 Mapování - kruh vztahů rodina placená podpora Jiní důležití lidé
přátelé

11 Mapování – osobní historie
= seznam: - důležitých mezníků v životě - důležitých událostí v životě - vztahů k lokalitám

12 Mapování – třídění důležitého
Co je důležité z hlediska člověka – činí jej šťastným, spokojeným, naplněným Co je důležité pro člověka z hlediska lidí kolem – zdraví, bezpečí, ocenění Rovnováha

13 Mapování – třídění důležitého
Využití: Zamyšlení před rozhodnutím Každodenní nástroj Součást přehodnocování Počátek individuálního, rodinného, týmového plánu

14 Mapování – třídění důležitého
Důležité pro člověka Důležité pro člověka z jeho pohledu z pohledu lidí kolem Je potřeba se naučit / znát

15 Mapování – analýza potřeb
Co potřebuje ke zvýšení míry sociálního začleňování k osobnímu rozvoji k osobní spokojenosti k běžnému životu Navazuje na dovednosti, možnosti ve sledovaných oblastech při zjišťování situace

16 Individuální plány Kdo plánuje Role osob účastnících se plánování
Možné podoby IP Struktura individuálního plánu Osobní cíle Rizika a jejich zvládání

17 Individuální plány Můj erb Mám rád/a Nemám rád/a Můj život nyní
Moje sny

18 Individuální plány Kritéria dobře formulovaného cíle:
Specifický a konkrétní Měřitelný Akceptovatelný, přijatelný Reálný a realizovatelný Termínovaný

19 Individuální plány Kritéria dobře formulovaného cíle:
je pro zájemce významný, přínosný vychází z jeho potřeb je představitelný /malý/, realistický je konkrétní, jasně formulovaný lze vyhodnotit je pozitivně nastavený /co zájemce chce, aby bylo…/ jeho splnění stojí uživatele úsilí je v možnosti služby

20 Individuální plány Znaky kvalitního IP:
Je jedinečný pro každého uživatele Musí odpovídat aktuální potřebě podpory v jednotlivých oblastech, musí reagovat na zvyšování/snižování dovedností, ke kterým většinou v průběhu poskytování služby dochází; Poskytované služby musí rovněž odpovídat individuálnímu plánu Definuje jak budou služby poskytovány Je zdrojem informací pro pracovníky poskytující služby uživateli

21 Individuální plány Znaky kvalitního IP:
Obsahuje kroky vedoucí k naplnění cíle Obsahuje měřitelný, vyhodnotitelný osobní cíl Provází každodenní život uživatele – je používaný Obsahuje projevy libosti a nelibosti u uživatelů, kteří nekomunikují verbálně Uživatel do něj může nahlížet a požadovat jeho změnu Je zaměřený do budoucnosti, čerpá z minulé a současné situace uživatele Směřuje k tomu, aby byl uživatel co nejméně závislý na sociální službě

22 Individuální plány Co není IP: Záznam o poskytování služby
Slohové cvičení Místo pro zaznamenávání osobních názorů pracovníků na uživatele Sociální anamnéza Duplicitní zdravotnická dokumentace

23 Individuální plány – rizikové situace
Obecně: Rizikové situace obecně: - nedílnou součástí života každého člověka - zkušenosti potřebné např. při orientaci ve světě, budování sebevědomí či zodpovědnosti za sebe Právo na přiměřené riziko

24 Individuální plány – rizikové situace
Rizikové situace – zvládá sám Rizikové situace – nezvládá sám – je třeba s nimi pracovat Plán - popis rizikové situace - význam této situace pro uživatele - jednotlivá rizika, co by mohlo ublížit - způsob zabezpečení konkrétních rizik

25 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Jaroslava Sýkorová Milena Tomášková Karlovy Vary, 2014"

Podobné prezentace


Reklamy Google