Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKON 108/2006 Sb. Inspekce kvality sociálních služeb Mgr. Lucie Bicková 18.2.2008 České Budějovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKON 108/2006 Sb. Inspekce kvality sociálních služeb Mgr. Lucie Bicková 18.2.2008 České Budějovice."— Transkript prezentace:

1 ZÁKON 108/2006 Sb. Inspekce kvality sociálních služeb Mgr. Lucie Bicková 18.2.2008 České Budějovice

2 Účastníci inspekcí Krajské úřady Krajské úřady MPSV MPSV Inspektoři Inspektoři Poskytovatelé sociálních služeb Poskytovatelé sociálních služeb Uživatelé sociálních služeb a jejich rodinní příslušníci Uživatelé sociálních služeb a jejich rodinní příslušníci

3 Typy inspekcí Inspekce typu A – základní, zpravidla první inspekce Inspekce typu A – základní, zpravidla první inspekce Inspekce typu B – kontrola naplňování přijatých opatření Inspekce typu B – kontrola naplňování přijatých opatření Inspekce typu C – na podnět či stížnost na kvalitu služeb Inspekce typu C – na podnět či stížnost na kvalitu služeb

4 Plán inspekcí MPSV a KÚ sestavují plán inspekcí na dobu 3 let MPSV a KÚ sestavují plán inspekcí na dobu 3 let Inspekce A - kontrola celkové úrovně služby: Inspekce A - kontrola celkové úrovně služby: a) naplnění podmínek pro registraci a) naplnění podmínek pro registraci poskytovatelů poskytovatelů b) plnění povinností poskytovatelů b) plnění povinností poskytovatelů c) kvalita poskytovaných služeb c) kvalita poskytovaných služeb Frekvence - jednou za období 3 let

5 Inspekce B – prověření, kontrola přijatých opatření poskytovatele na základě zjištění v rámci inspekce A, B či C Inspekce B – prověření, kontrola přijatých opatření poskytovatele na základě zjištění v rámci inspekce A, B či C Frekvence - dle termínů stanovených poskytovatelem Inspekce C – prověření podnětu nebo stížnosti na poskytovatele, prověření vybrané oblasti kvality, prevence Inspekce C – prověření podnětu nebo stížnosti na poskytovatele, prověření vybrané oblasti kvality, prevence Frekvence není pevně stanovena Frekvence není pevně stanovena

6 První tříleté období 100% inspekcí typu A 100% inspekcí typu A 80% inspekcí typu B 80% inspekcí typu B 10% inspekcí typu C 10% inspekcí typu C V plánu budou rovnoměrně rozloženy všechny druhy registrovaných služeb V plánu budou rovnoměrně rozloženy všechny druhy registrovaných služeb

7 Délka trvání inspekce v místě Jednodenní inspekce: Jednodenní inspekce: - A: malá kapacita služby, nízký počet pracovníků (např. 20 uživatelů, 1,5 pracovníka) - B: vzhledem k rozsahu lze provést - C: vzhledem k rozsahu lze provést Třídenní inspekce Třídenní inspekce

8 Zahájení inspekce A Písemným oznámením kontrolované osobě: Písemným oznámením kontrolované osobě: - sdělení o pověření inspekčního týmu - složení inspekčního týmu - termín a délka inspekce - předmět inspekce

9 Inspekční tým Nejméně 3 členové: Nejméně 3 členové: - vedoucí týmu – zaměstnanci MPSV, KÚ - členové týmu – specializovaní odborníci Další účastníci: Další účastníci: - kontrolovaná osoba = poskytovatel - kontaktní pracovník – pomáhá zabezpečit průběh, přítomen výběru uživatelů - vedoucí základních týmů – informace - referující pracovníci – v přímé péči, IP

10 Úvodní setkání Účastní se všichni ČIT – doplnění informací, upřesnění průběhu, způsob prohlídky zařízení, harmonogram, další dokumenty… Účastní se všichni ČIT – doplnění informací, upřesnění průběhu, způsob prohlídky zařízení, harmonogram, další dokumenty…

11 Výběr respondentů Vyjednání oslovení uživatelů Vyjednání oslovení uživatelů Získání předběžného souhlasu s rozhovorem Získání předběžného souhlasu s rozhovorem Počet respondentů: Počet respondentů: - 1 – 5 uživatelů – všichni - 1 – 5 uživatelů – všichni - 6 – 79 // – 5 vybraných respondentů - 6 – 79 // – 5 vybraných respondentů - 80 – 119 // - 7 // - 80 – 119 // - 7 // - nad 120 // - 10 // - nad 120 // - 10 //

12 Prohlídka zařízení – strukturované pozorování Prohlídka zařízení – strukturované pozorování Studium osobní dokumentace respondentů – není vždy nutné, dle významu Studium osobní dokumentace respondentů – není vždy nutné, dle významu Kvalita je zjišťována následujícími prostředky: Kvalita je zjišťována následujícími prostředky: - rozhovor s respondenty, s referujícím pracovníkem - náslech rozhovoru - doprovázení - analýza formuláře Právní postavení respondenta - analýza osobní dokumentace respondenta - pozorování

13 Analýza dokumentace kontrolované osoby (Soupis podkladů inspekce) Analýza dokumentace kontrolované osoby (Soupis podkladů inspekce) - vnitřní předpisy - vnitřní předpisy - veškeré dokumenty - veškeré dokumenty Ověřování podmínek registrace Ověřování podmínek registrace

14 Splnění standardů Zásadní kritéria minimálně 2 body Zásadní kritéria minimálně 2 body Celkový počet bodů více než 50% z maximálního celkového počtu bodů Celkový počet bodů více než 50% z maximálního celkového počtu bodů

15 Bodové hodnocení 3 body – vyčerpávající důkazy, výsledky, odpovídá zákonu (praxe, dokumenty) 3 body – vyčerpávající důkazy, výsledky, odpovídá zákonu (praxe, dokumenty) 2 body – jednoznačné důkazy, stále zdokonalováno, nedostatky, odstranění 2 body – jednoznačné důkazy, stále zdokonalováno, nedostatky, odstranění 1 bod – existují určité důkazy, kritérium příležitostně přezkoumáváno, není zdokumentováno, systematicky sledováno 1 bod – existují určité důkazy, kritérium příležitostně přezkoumáváno, není zdokumentováno, systematicky sledováno 0 bodů – neexistují důkazy, nic se neděje 0 bodů – neexistují důkazy, nic se neděje

16 Inspekční zpráva 3 výtisky 3 výtisky Seznámení s výsledky Seznámení s výsledky Podpis a předání 1 ks výtisku Podpis a předání 1 ks výtisku Velký význam: doklad o kvalitě služby, podklad pro nápravu zjištěného stavu, jedna z forem ochrany práv uživatelů, podklad pro zrušení registrace Velký význam: doklad o kvalitě služby, podklad pro nápravu zjištěného stavu, jedna z forem ochrany práv uživatelů, podklad pro zrušení registrace

17 Námitky Lze podat námitky: Lze podat námitky: - písemně, zdůvodnění - kontrolnímu orgánu ve stanovené lhůtě (zákonná lhůta min. 5 dnů) (zákonná lhůta min. 5 dnů) Inspekce se k nim vyjádří (plný, částečný rozsah)

18 Ukončení inspekce A VIT oznámí kontrolované osobě ukončení inspekce VIT oznámí kontrolované osobě ukončení inspekce Vše v pořádku – další inspekce opět A dle plánu Vše v pořádku – další inspekce opět A dle plánu Nedostatky – následující postup: Nedostatky – následující postup:

19 Zpráva o odstranění zjištěných nedostatků Zpráva o odstranění zjištěných nedostatků – kontrolovaná osoba zpracuje zprávu o odstranění nedostatků (postup, termín - plán nápravy) (postup, termín - plán nápravy) Následuje inspekce B…..

20 Rizika Rizikové oblasti: Povinnosti poskytovatelů Povinnosti poskytovatelů Podmínky registrace Podmínky registrace Standardy kvality = zásadní kritéria Standardy kvality = zásadní kritéria Cíle a způsoby poskytování SS (poslání, cíle, cíl. skupina, pracovní postupy…) Cíle a způsoby poskytování SS (poslání, cíle, cíl. skupina, pracovní postupy…) Ochrana práv osob (pravidla pro předcházení situacím porušování práv, střety zájmů…) Ochrana práv osob (pravidla pro předcházení situacím porušování práv, střety zájmů…) Smlouva (pravidla pro uzavírání…) Smlouva (pravidla pro uzavírání…)

21 Individuální plánování (pravidla, přehodnocování, společně s uživatelem, klíčový pracovník…) Individuální plánování (pravidla, přehodnocování, společně s uživatelem, klíčový pracovník…) Stížnosti na kvalitu (pravidla pro podávání a vyřizování, informace jak, kdo…) Stížnosti na kvalitu (pravidla pro podávání a vyřizování, informace jak, kdo…) A další…. A další….

22 Opatření omezující pohyb osob Opatření omezující pohyb osob - Povinnosti v případě použití - Agresivní chování - Restrikce x ochrana

23 Děkuji za pozornost.

24 Kontakt: bickova.lucie@seznam.cz bickova.lucie@seznam.cz


Stáhnout ppt "ZÁKON 108/2006 Sb. Inspekce kvality sociálních služeb Mgr. Lucie Bicková 18.2.2008 České Budějovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google