Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU: Ročník Téma všeobecné primární prevence Získané znalosti/ Získané dovednosti/ Žádoucí postoje žáků 6 Šikana a kyberšikana.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU: Ročník Téma všeobecné primární prevence Získané znalosti/ Získané dovednosti/ Žádoucí postoje žáků 6 Šikana a kyberšikana."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU: Ročník Téma všeobecné primární prevence Získané znalosti/ Získané dovednosti/ Žádoucí postoje žáků 6 Šikana a kyberšikana Znají bezpečné postupy komunikace na internetu a sociálních sítích, znají pravidla bezpečné třídy, vědí na koho se obrátit s problémy ve třídě. Dovedou použít strategie řešení konfliktu, umí bez ubližování vyjádřit nesouhlas s jednáním druhých. Zvýší se tolerance k odlišnosti, respekt k osobě druhého. 8 9 Prevence kouření Znají nemoci vznikající z kouření. Vědí, že kouření je porušením zákona. Odsuzují kuřáky. Odpovídá téma ročníku? Jde o žádoucí a splnitelné cíle?

2 Ročník Počet tříd v ročníku Počet žákův ročníku Počet hodin prevence v ročníku v rámci projektu Celkové finanční náklady na prevenci v ročníku Finanční požadavek v Kčod HMP 5 625612 9000 8400 7 924135 21000 Celkem 30000 29400 Odpovídá tématu, cílům a počtu tříd a žáků? Odpovídá maximální dotaci poskytované na hodinu?

3 Nejčastější chyby v MPP Chybějící analýza situace, někdy také ve formě demografického popisu či společenskokritické úvahy. Chybějící cílové skupiny pedagogů a rodičů. Někdy popsány obecné cíle pro realizaci PP pro tyto skupiny, ale chybělo naplnění konkrétními aktivitami. Problémy s formulací cílů: formulovány velmi obecně (zlepšit situaci atd..), cíle vyplívající až z celého komplexu preventivních aktivit, včetně dozoru atd.(snížit počet kuřáků), cíl realizovat aktivitu a jeho ukazatelem byla realizace aktivity.

4 Proč musí Minimální preventivní program obsahovat aktuální analýzu výchozí situace? Vstupní analýza je předpokladem toho, abyste v rámci prevence mohli ve škole cokoli dělat. Musíte znát současný stav, oblasti, které Vás trápí. Je to vlastně popis aktuálního stavu situace, který chcete prostřednictvím MPP měnit. Aktuální musí být analýza proto, že MPP je dokument plánující primárně preventivní činnost školy přesně na jeden školní rok. Jenom tak lze identifikovat změny, které v průběhu tohoto období ve Vaší škole proběhly

5 Proč je nutné stanovit si cíle? Stanovení cílů úzce souvisí s předchozím bodem. Představují vlastně konkrétní shrnutí a výstupy z výchozí analýzy. Pomohou Vám jasně vydefinovat, čemu se konkrétně budete ve Vaší škole věnovat v následujícím školním roce. Bez stanovení konkrétních cílů se ztratíte v textu analýzy.

6 Proč musí být do MPP zahrnuty nejen děti, ale také učitelé a rodiče? MPP školy je primárně zaměřen na děti. Učitelé a rodiče jsou ale nedílnou součástí systému školy. Jsou to oni, kdo vytvářejí podmínky pro zdravé školní prostředí a kdo nese za děti zodpovědnost. Učitelé musí získávat nové aktuální informace a dovednosti, které při práci se skupinou dětí využívají. Kvalitní a otevřený vztah s rodiči zase umožňuje, aby tato práce neskončila bez návaznosti a zpětné vazby za branou školy.

7 Je třeba do MPP zahrnovat preventivní aktivity prováděné ve výuce? Preventivní aktivity zahrnuté ve výuce jsou popsány v rámci školního vzdělávacího programu. Cílem MPP není tento dokument zdvojovat. Tato část dokumentu by Vám měla pomoci si uvědomit, že je škola v rámci výuky schopna předat dětem informace z oblasti primární prevence rizikového chování. To je zásadní pro výběr externích preventivních programů. Pokud máte jasno v tom, že informace dostávají žáci od Vás v rámci výuky, externí programy by pak měli přinést něco jiného, nového (práce se vztahy, emocemi, zážitky…) Pokud informujete žáky v hodinách o účincích návykových látek, je zbytečné zvát někoho na informační přednášku.

8 Jaké preventivní aktivity má MPP obsahovat? Především dbejte na to, aby mezi jednotlivými kroky plánování MPP (výchozí analýza, stanovení cílů, výběr preventivních aktivit) byla provázanost. Preventivní aktivity tedy plánujte v návaznosti na CÍLE! Například program na prevenci šikany má význam pouze v případě, že jste v analýze zjistili, že ve škole je se šikanou problém a stanovili jste si CÍL, že s tímto problémem budete pracovat. Pokud se jsou hlavními kritérii pro výběr programů cena a dostupnost, může se stát, že napíráte úsilí v oblasti, která řešení nevyžaduje a skutečné riziko pro Vaši školu Vám uniká.

9 Za pozornost Vám děkuje Pražské centrum primární prevence Rumunská 1 120 00 Praha 2 Telefon: 236 002 501 Email: pcpp@prevence-praha.czpcpp@prevence-praha.cz Web: www.prevence-praha.czwww.prevence-praha.cz


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU: Ročník Téma všeobecné primární prevence Získané znalosti/ Získané dovednosti/ Žádoucí postoje žáků 6 Šikana a kyberšikana."

Podobné prezentace


Reklamy Google