Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávání zaměstnanců

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávání zaměstnanců"— Transkript prezentace:

1 Vzdělávání zaměstnanců
Pro SSS jsme požádali o podporu vzdělávání a z ESF jsme obdrželi finanční podporu, abychom mohli vzdělávat zaměstnance vlastními silami. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

2 Téma přednášky: Přednášející:
Individuální plánování s klientem v sociálních službách Přednášející: Bc. Veronika Langerová

3 Legislativní zakotvení IP
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů – §88. Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni: písm. f) plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností osob, kterým poskytují sociální služby, vést písemné individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby a hodnotit průběh poskytování sociální služby za účasti těchto osob, je-li to možné s ohledem na jejich zdravotní stav a druh poskytované sociální služby, nebo za účasti jejich zákonných zástupců Příloha č. 2 vyhlášky k zákonu o sociálních službách č. 505/2006 Sb. Standard č. 5: Individuální plánování průběhu sociální služby

4 Podle zákona o sociálních službách a standardů kvality v sociálních službách je povinností poskytovatele služby poskytovat služby podle individuálních potřeb, přání a schopností svých uživatelů, se kterými mají také služby plánovat.

5 Povinnosti vyplývající ze zákona
mít vytvořenou metodiku plánovat společně s uživatelem průběh poskytované služby průběžně hodnotit naplňování stanovených osobních cílů průběžně hodnotit mít stanoveného klíčového pracovníka u jednotlivých klientů vést písemné záznamy o průběhu poskytované služby mít vytvořený funkční systém pro předávání potřebných informací mezi pracovníky

6 Význam IP pro uživatele
vetší bezpečí – ví, na čem se domluvil s poskytovatelem, jak a kdy bude služba probíhat zná svá práva a povinnosti Zvyšuje jeho kompetence v oblasti rozhodování a přijímání zodpovědnosti za volby ve svém životě – není pasivním příjemcem sociální služby, ale je spoluodpovědný za dohodnutý průběh poskytované služby na základě dohodnutých osobních cílů

7 Význam IP pro poskytovatele
větší bezpečí – ví, na čem se s uživatelem domluvil, má obranu proti požadavkům, které nejsou zahrnuty v plánu všichni zaměstnanci postupují stejným způsobem v souladu s IP, aniž by každý nový (nebo zastupující) zaměstnance teprve zjišťoval u uživatele, jakým způsobem chce služby poskytovat prostředkem pro stanovení kapacity služby Kontrolním mechanizmem k efektivnímu využívání služby a pracovní doby

8 Význam IP pro poskytovatele
Prostředkem ke zvyšování kvality služby a změně v nabídce služeb, a to na základě zjišťovaných potřeb, přání uživatelů a jejich osobních cílů jedním z mechanizmů pro tvorbu rozvojových plánů organizace

9 Co je individuální plánování
IP není v žádném případě: diagnostika (zdravotní, psychologická, sociální) hodnocení či posuzování uživatele popis problému nebo situace uživatele stanovení ošetřovatelských nebo zdravotnických postupů plánování individuálních služeb bez přítomnosti uživatele formální vyplňování „papírů“, protože se to po nás chce

10 Co je individuální plánování
Individuálním plánováním je: dialog mezi uživatelem a pověřeným (klíčovým) pracovníkem o potřebách uživatele vyjednávání – „kontraktování“ o tom, jaké jsou potřeby uživatele a zda mu je organizace může pomoci naplnit

11 Co se od nás při plánování žádá?
vést individuální rozhovory o potřebách a osobních cílech uživatele pravidelně s uživatelem plánovat, jak může sociální služba pomoci uživateli v naplňování jeho individuálních potřeb pravidelně s uživatelem hodnotit, jak se naplňování osobních cílů daří poskytovat sociální službu podle dohodnutých individuálních plánů mít metodiku pro IP a ta vychází z praxe poskytované sociální služby vést záznamy o plánování, vyhodnocování a naplňování osobních cílů uživatelů mít postupy pro předávání důležitých informací o poskytované službě mezi pracovníky

12 Co je důležité? IP podporuje běžný (anebo nejběžnější) způsob života uživatele vycházíme ze skutečných potřeb a osobních cílů uživatele vycházíme ze schopností a možností uživatele, a ne z popisu „problému“ plánujeme společně s uživatelem plány jsou pravidelně přehodnocovány, uživatel své osobní cíle může měnit plány jsou konkrétní, realizovatelné, vyhodnotitelné. Máme kritéria a termíny pro jejich hodnocení za plánování jsou zodpovědní konkrétní (klíčoví) pracovníci informace o poskytované službě si mezi sebou pracovníci sdělují

13 Lidské potřeby Potřebou se nerozumí pouze něco, co
člověku chybí, ale hlavně to, k čemu skrze ni člověk směřuje. Pro určování potřeb uživatelů se můžeme inspirovat Maslowovou pyramidou lidských potřeb. směřuje tím k rovnováze

14 Maslowova pyramida potřeb

15 Co je osobní cíl? je součástí IP podpory uživatele
něco, čeho by chtěl uživatel dosáhnout něco, co by uživatele podpořilo v jeho alespoň částečné soběstačnosti, v jeho pocitu potřebnosti a užitečnosti

16 Dobře formulovaný cíl je:
realistický konkrétní významný pro uživatele dosažitelný vyhodnotitelný, měřitelný

17 Pravidla při tvorbě cílů:
neptat se uživatele, jaký má osobní cíl ptejte se „lidsky“, nepoužívejte cizí slova zvažte, zda si budete dělat písemné poznámky vždy pouze za osobní účasti uživatele pouhým pozorováním klienta cíl nesestavíte pokud cíl stanovíte zcela sami bez ohledu na zvyklosti a potřeby uživatele, nebude to fungovat uživatel by neměl mít pocit, že je úkolován, cíl by měl plnit z vlastního přesvědčení žádný cíl je špatný cíl uvědomte si, že naplňování cíle budete nadále sledovat, hodnotit a hlavně měřit

18 Pravidla při tvorbě cílů:
někdo bude mít cíl celoživotní, někdo ho může naplnit za měsíc člověk je individualita, žádné 2 cíle a podpora při jejich naplňování nebudou stejné není možné použít jeden vzor na všechny klienty zaměřit se na klady, úspěchy a dobré povahové vlastnosti uživatele, podpoříte tím jeho motivaci osobní cíl se někdy vytříbí až po delší práci s klientem, je třeba navázat důvěru Při dobré práci s uživatelem bude mít uživatel pocit, že mu někdo naslouchá, musíte však vztahy udržet v rámci profesionálního vztahu a nenechat se využívat.

19 Úloha klíčového pracovníka
důvěrník uživatele „advokát“, který prosazuje zájem uživatele klíčový pracovník musí být někdo, komu klient důvěřuje a je mu sympatický klíčový pracovním by měl mít určité schopnosti, zejména schopnost vcítit se do situace uživatele neposkytovat okamžité odpovědi, pokud si nejste jisti neslibovat nereálné věci nebát se promluvit s rodinou uživatele nerozhodovat jednostranně, dbát na to, aby práce s jedním uživatelem neomezovala či nezvýhodňovala ostatní uživatele či další zaměstnance posilovat v klientovi vědomí možnosti rozhodnout se sledovat změny a pokroky, nebát se pochválit či kladně reagovat i na malé úspěchy

20 Náměty pro tvorbu IP IP sestavíme pomocí pozorování a popisu života
jednotlivých klientů: jak se s ním dorozumíváme jak tráví den s kým se stýká jaké činnosti dělá během dne co umí a co mu dělá radost s čím má podle vás problém případně jak jste postupovali při jeho řešení má nějaké potřeby, které vyžadují péči odborníka (např. lékaře, psychologa, rehabilitačního pracovníka)

21 Náměty pro tvorbu IP V rozhovoru se klienta ptáme:
co je pro něj v životě důležité co by do budoucna chtěl co by si na svém životě přál změnit s čím je spokojený a co by měnit nechtěl společně uvažujeme nad tím, jak je to reálné a jak mu k tomu můžeme pomoci

22 Typy individuálních cílů
plynoucí ze základních činností dle zákona o sociálních službách zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zvládání osobní hygieny nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zvládání chodu domácnosti… dle sebeobsluhy a soběstačnosti uživatele oblasti sebeobsluhy (příprava stravy, koupání, sezení, stání, chůze po rovině, výběr oblečení…) oblasti soběstačnosti (komunikace, nakládání s penězi, mytí nádobí, vaření, úklid, obsluha běžných domácích spotřebičů…)

23 Děkuji Vám za pozornost!
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti


Stáhnout ppt "Vzdělávání zaměstnanců"

Podobné prezentace


Reklamy Google