Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MLÁDEŽ v AKCI program EU pro neformální výchovu a vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MLÁDEŽ v AKCI program EU pro neformální výchovu a vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 MLÁDEŽ v AKCI program EU pro neformální výchovu a vzdělávání

2 Co je program Mládež v akci? • Možnost pro mladé lidi –získat nové zkušenosti a schopnosti –zapojit se do aktivit místní komunity –rozšířit možnosti znevýhodněné mládeže –podílet se na „budování Evropy“ •... a přitom –podívat se do zahraničí –naučit se cizí jazyk a poznat cizí kulturu –získat nové přátele

3 Které země se mohou zúčastnit • Země programu (do všech akcí programu) 27 členských zemí EU (Bulharsko a Rumunsko je členem EU od 1. 1. 2007) Země EFTA: Island, Lichtenštejnsko a Norsko Kandidátská země EU: Turecko • Sousední partnerské země (jen v rámci akce 2, 3.1 a 5.1) Jihovýchodní Evropa: Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Chorvatsko, Makedonie, Srbsko Východní Evropa a Kavkaz: Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Ruská federace, Ukrajina Středomořské partnerské státy: Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, Palestinská samospráva, Sýrie, Tunisko • Ostatní partnerské země světa (jen v rámci akce 2 a 3.2) Všechny ostatní země, s kterými má EU podepsanou vzájemnou smlouvu týkající se mládeže (země uvedené v Průvodci programem, str. 87) Průvodci programemPrůvodci programem

4 Jak program Mládež v akci funguje Za rozpočet a hladký běh programu je zodpovědná Evropská komise Na národní úrovni je potom spravován národními agenturami Česká národní agentura pracuje jako grantová agentura –shromažďuje projekty, asistuje žadatelům –organizuje výběrové řízení –sleduje průběh projektů –vyhodnocuje projekty –spolupracuje na školeních a seminářích –provádí informační a prezentační činnost

5 Průběh projektu 3 měsíce trvání projektu Začátek projektu Konec projektu Uzávěrka max. 2 měsíce Závěrečná zpráva období, na nějž se vztahuje smlouva trvání aktivit Začátek aktivit Konec aktivit Termíny uzávěrek: 1. února 1.5. - 30.9. 1. dubna 1.7. – 30.11. 1. června 1.9. – 31.1. 1. září 1.12. – 30.4. 1. listopadu 1.2. – 30.6. Výběrové řízení Smlouva

6 Všeobecná pravidla • Účastnit se může kdokoliv, i neorganizovaná mládež • Musí se jednat o neformální vzdělávání • Každého projektu se musí účastnit alespoň jedna země EU

7 Priority programu MvA 1. Evropské –evropské občanství –participace mladých lidí –kulturní rozmanitost –zapojení mladých lidí s omezenými příležitostmi 2. Národní –participace mladých lidí obecně a jejich účast na místním a regionálním rozvoji –resp. jejich zapojování do komunitního plánování –zdravý životní styl –ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj; –rovné příležitosti –podpora neorganizované mládeže (neformální skupiny); –podpora méně zastoupených regionu s cílem zajistit geograficky vyváženou –implementaci programu –podpora projektu z příhraničních oblastí s jasnou přeshranicní dimenzí 3. Specifické – pro jednotlivé akce Programu

8 Struktura programu MvA 1. Mládež pro Evropu (výměny mládeže, iniciativy mládeže, projekty participativní demokracie) 2. Evropská dobrovolná služba 3. Mládež ve světě (spolupráce se sousedními a ostatními partnerskými zeměmi světa) 4. Systémy na podporu mládeže 5. Podpora evropské spolupráce v oblasti mládeže

9 Podpora z Programu MvA • 70 – 100 % cestovních nákladů (100 % u přípravných setkání a Evropské dobrovolné služby) • 100 % nákladů na ubytování, stravu a program • po schválení projektu - 75% • po schválení závěrečné zprávy – doplatek skutečných nákladů na projekt

10 Pas mládeže Youthpass – Pas mládeže je celoevropsky uznávaný certifikát o nabytých klíčových kompetencích v rámci neformální výchovy a vzdělávání v programu Mládež v akci. Je určen účastníkům mezinárodních výměn mládeže, dobrovolníkům EVS a účastníků školících kurzů Programu. Klíčové kompetence: Komunikace v mateřském jazyce, Komunikace v cizím jazyce, Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií, Schopnost práce s digitálními technologiemi, Schopnost učit se, Smysl pro mezilidské a mezikulturní vztahy, sociální a občanské schopnosti, Podnikatelské schopnosti, Kulturní povědomí

11 ...těšíme se na vaše projekty! • • ČNA Mládež Na Poříčí 12 tel, fax: 224 872 280 110 00 Praha 1 e-mail: youth@youth.czyouth@youth.cz • • Regionální konzultant Iva Havlíčková rk-vysocina@youth.cz hodinah@hodinah.cz


Stáhnout ppt "MLÁDEŽ v AKCI program EU pro neformální výchovu a vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google