Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jako příklad uznávání neformálního vzdělávání Ing. Petra Nakládalová, ČNA Mládež YOUTHPASS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jako příklad uznávání neformálního vzdělávání Ing. Petra Nakládalová, ČNA Mládež YOUTHPASS."— Transkript prezentace:

1 jako příklad uznávání neformálního vzdělávání Ing. Petra Nakládalová, ČNA Mládež YOUTHPASS

2 Co je Youthpass (YP)? è Nástroj sloužící k uznávání neformálního vzdělávání vypovídající o: è znalostech è schopnostech, dovednostech è postojích získaných během aktivit programu Mládež v akci.

3 Komu je určen? è Účastníkům schválených projektů realizovaných v programu Mládež v akci v rámci těchto akcí: è Mezinárodní výměny mládeže – akce 1.1, 3.1 è Nadnárodní iniciativy mládeže – akce 1.2 è Projekty participativní demokracie – akce 1.3 è Evropská dobrovolná služba – akce 2 è Školení a spolupráce – akce 4.3, 3.1 – aktivita Školící kurz è Do budoucna se plánuje zavedení i do ostatních akcí programu MVA.

4 Co přesně YP obsahuje? è potvrzení účasti na projektu v rámci MVA è popisu dané akce (aktivity) a také míra zapojení jeho držitele è reflexe neformálního vzdělávání v rámci programu MVA

5 Ukázka YP

6 Strana 1 è Potvrzení účasti na daném projektu è Jméno účastníka è Datum a místo (město, země) narození è Základní informace o projektu

7 Strana 1 è Obecný popis dané akce v rámci programu MVA (důležité k pochopení kontextu projektu pro ty, kteří nemají s programem zkušenosti) è Podpis zástupce pořádající organizace è Identifikační číslo YP

8 Strana 2 è Obecný popis konceptu vzdělávání v rámci MVA, založený na tzv. klíčových kompetencích pro celoživotní vzdělávání è Popis dané konkrétní aktivity (např. výměny mládeže) è Individuální zapojení účastníka (držitele YP)

9 Kdo YP vystavuje? è Za vystavení YP, stejně jako za posouzení neformálních vzdělávacích zkušeností, je zodpovědný organizátor projektu è Povinností organizátora je účastníky o YP informovat a pokud oni o vystavení YP požádají, je povinen jim je vystavit. è Česká národní agentura nabízí zejména informační a technickou podporu (odkazy, informace, školení, …)

10 Další důležité informace è Vytvářet certifikát lze pouze „online“ – na internetu (www.youthpass.eu) è YP je dostupný v angličtině a ve vybraných akcích (1.1, 2 a 4.3) také v češtině (či jiných mateřských jazycích pořádajících organizací). Na překladech ostatních certifikátů do češtiny se pracuje. è Koncept klíčových kompetencí

11 Webová stránka YP

12 Klíčové kompetence è Koncept EU, kompetence nezbytné pro život a aktivní zapojení(participaci) ve společnosti. è Kompetence jako kombinace è Znalostí è Dovedností è Postojů

13 Klíčové kompetence è komunikace v mateřském jazyce è komunikace v cizím jazyce è matematické schopnosti a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií è schopnost práce s digitálními technologiemi è schopnost se učit è smysl pro mezilidské a mezikulturní vztahy, sociální a občanské schopnosti è podnikatelské schopnosti è kulturní povědomí

14 Stakeholders

15 Kam se obrátit s dotazy? è kontaktní osoba v ČNA: Petra Nakládalová(petran@mladezvakci.cz) è ČESKÁ NÁRODNÍ AGENTURA MLÁDEŽ Na Poříčí 1035/4 110 00 Praha tel.: +420 221 850 900 www.mladezvakci.cz

16 DÍKY ZA POZORNOST Ing. Petra Nakládalová


Stáhnout ppt "Jako příklad uznávání neformálního vzdělávání Ing. Petra Nakládalová, ČNA Mládež YOUTHPASS."

Podobné prezentace


Reklamy Google