Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chomutov, 20. 6. 2012 RNDr. Josef POSTRÁNECKÝ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR PRO OBDOBÍ 2014-2020.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chomutov, 20. 6. 2012 RNDr. Josef POSTRÁNECKÝ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR PRO OBDOBÍ 2014-2020."— Transkript prezentace:

1 Chomutov, 20. 6. 2012 RNDr. Josef POSTRÁNECKÝ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR PRO OBDOBÍ 2014-2020

2  základní, střednědobý dokument politiky regionálního rozvoje dle §5, zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje  cílem je formulování témat a aspektů významných pro podporu regionálního rozvoje  průmět regionální dimenze do odvětvových politik  vazba na:  národní dokumenty (SUR, SHR, NSRR, PUR, atd.)  evropské dokumenty (EU 2020, TA 2020, atd.)  podklad pro přípravu nového programového období EU Strategie regionálního rozvoje ČR

3  zpracovaná analytická část (dílčí úpravy dle dat z ČSÚ)  Tři části:  analytická  strategická (důraz na typologii území)  implementační  nové faktory ovlivňující regionální rozvoj: demografické změny, územní soudržnost, energetika, integrované přístupy, dostupnost služeb, apod.  výrazná orientace na kompetence, nástroje a podmínky, využívané regionálními aktéry  reálné vymezení hlavního cíle a dílčích cílů (s ohledem na vlastní podmínky, potřeby a rozvojový potenciál regionálních aktérů) SRR 2014+ – struktura a obsah

4

5

6

7 Návrhová část SRR Obecně:  9 priorit v rámci 4 prioritních oblastí  PO 1 regionální konkurenceschopnost  PO 2 územní soudržnost  PO 3 environmentální udržitelnost  PO 4 veřejná správa a spolupráce

8 Typologie/kategorizace území  s ohledem na formulaci priorit a opatření a pro potřeby regionální politiky ČR  Aglomerace  Regionální centra a jejich zázemí  Stabilizovaná území  Periferní území

9

10

11 Vymezení regionů se soustředěnou podporou státu A) HOSPODÁŘSKY PROBLÉMOVÉ REGIONY B) OSTATNÍ REGIONY (vojenské újezdy, oblasti sociálně znevýhodněné)

12 Vymezení regionů se soustředěnou podporou státu HOSPODÁŘSKY PROBLÉMOVÉ REGIONY Východiska:  částečně vychází z metodiky stávající SRR 2007-2013  dřívější/resp. současné tři typy vymezených regionů (strukturálně postižené, hospodářsky slabé a regiony s vysokou nezaměstnaností) budou nově soustředěny do jediné kategorie tzv. „hospodářsky problémové regiony“  DŮVODY:  jednotlivé typy vymezených regionů jsou determinovány takřka shodnými/obdobnými negativními hodnotami z hlediska vybraných ukazatelů  posílení principu koncentrace na komplexnější řešení problémů ve vymezených regionech  metodika vymezení těchto regionů rovněž částečně koresponduje s metodickými přístupy při vymezování „problémových/zaostalých“ regionů používaných krajskými samosprávami

13 Vymezení regionů se soustředěnou podporou státu HOSPODÁŘSKY PROBLÉMOVÉ REGIONY Územní jednotky  základními hodnotícími územními jednotkami budou správní obvody obcí s rozšířenou působností (tzv. ORP) Ukazatele  zastoupení dvou typů ukazatelů charakterizujících sociálně ekonomické jevy sledované: 1) pravidelně, s větší frekvencí (ročně, meziročně) 2) s delší frekvencí nebo nepravidelně (např. 1x5, 1x10 let, v souvislosti s periodickým sčítáním obyvatel nebo prostřednictvím účelových průzkumů a šetření)

14 Vymezení regionů se soustředěnou podporou státu Ukazatele:  Hrubý domácí produkt (průměr 2008-2010, 2011) – vlastní výpočty  Míra nezaměstnanosti (průměr za poslední tři roky) – zdroj ČSÚ, vlastní dopočty  Daňová výtěžnost obcí – zdroj MF  Podpora v hmotné nouzi/příspěvek na živobytí, bydlení, mimořádná okamžitá pomoc/ 2008-2011 – zdroj MPSV  Migrační saldo (průměr 2006-2010) – zdroj ČSÚ, vlastní dopočty

15 Další kroky  doplnění implementační části (červenec 2012)  projednání s partnery (srpen 2012)  meziresortní připomínkové řízení (září 2012)  předložení vládě k projednání (říjen 2012)

16 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Chomutov, 20. 6. 2012 RNDr. Josef POSTRÁNECKÝ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR PRO OBDOBÍ 2014-2020."

Podobné prezentace


Reklamy Google