Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR PRO OBDOBÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR PRO OBDOBÍ"— Transkript prezentace:

1 STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR PRO OBDOBÍ 2014-2020
Chomutov, RNDr. Josef POSTRÁNECKÝ

2 Strategie regionálního rozvoje ČR
základní, střednědobý dokument politiky regionálního rozvoje dle §5, zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje cílem je formulování témat a aspektů významných pro podporu regionálního rozvoje průmět regionální dimenze do odvětvových politik vazba na: národní dokumenty (SUR, SHR, NSRR, PUR, atd.) evropské dokumenty (EU 2020, TA 2020, atd.) podklad pro přípravu nového programového období EU

3 SRR 2014+ – struktura a obsah
zpracovaná analytická část (dílčí úpravy dle dat z ČSÚ) Tři části: analytická strategická (důraz na typologii území) implementační nové faktory ovlivňující regionální rozvoj: demografické změny, územní soudržnost, energetika, integrované přístupy, dostupnost služeb, apod. výrazná orientace na kompetence, nástroje a podmínky, využívané regionálními aktéry reálné vymezení hlavního cíle a dílčích cílů (s ohledem na vlastní podmínky, potřeby a rozvojový potenciál regionálních aktérů)

4

5

6

7 Návrhová část SRR Obecně: 9 priorit v rámci 4 prioritních oblastí PO 1 regionální konkurenceschopnost PO 2 územní soudržnost PO 3 environmentální udržitelnost PO 4 veřejná správa a spolupráce

8 Typologie/kategorizace území
s ohledem na formulaci priorit a opatření a pro potřeby regionální politiky ČR Aglomerace Regionální centra a jejich zázemí Stabilizovaná území Periferní území

9

10

11 Vymezení regionů se soustředěnou podporou státu
A) HOSPODÁŘSKY PROBLÉMOVÉ REGIONY B) OSTATNÍ REGIONY (vojenské újezdy, oblasti sociálně znevýhodněné)

12 Vymezení regionů se soustředěnou podporou státu
HOSPODÁŘSKY PROBLÉMOVÉ REGIONY Východiska: částečně vychází z metodiky stávající SRR dřívější/resp. současné tři typy vymezených regionů (strukturálně postižené, hospodářsky slabé a regiony s vysokou nezaměstnaností) budou nově soustředěny do jediné kategorie tzv. „hospodářsky problémové regiony“ DŮVODY: jednotlivé typy vymezených regionů jsou determinovány takřka shodnými/obdobnými negativními hodnotami z hlediska vybraných ukazatelů posílení principu koncentrace na komplexnější řešení problémů ve vymezených regionech metodika vymezení těchto regionů rovněž částečně koresponduje s metodickými přístupy při vymezování „problémových/zaostalých“ regionů používaných krajskými samosprávami

13 Vymezení regionů se soustředěnou podporou státu
HOSPODÁŘSKY PROBLÉMOVÉ REGIONY Územní jednotky základními hodnotícími územními jednotkami budou správní obvody obcí s rozšířenou působností (tzv. ORP) Ukazatele zastoupení dvou typů ukazatelů charakterizujících sociálně ekonomické jevy sledované: 1) pravidelně, s větší frekvencí (ročně, meziročně) 2) s delší frekvencí nebo nepravidelně (např. 1x5, 1x10 let, v souvislosti s periodickým sčítáním obyvatel nebo prostřednictvím účelových průzkumů a šetření)

14 Vymezení regionů se soustředěnou podporou státu
Ukazatele: Hrubý domácí produkt (průměr , 2011) – vlastní výpočty Míra nezaměstnanosti (průměr za poslední tři roky) – zdroj ČSÚ, vlastní dopočty Daňová výtěžnost obcí – zdroj MF Podpora v hmotné nouzi/příspěvek na živobytí, bydlení, mimořádná okamžitá pomoc/ – zdroj MPSV Migrační saldo (průměr ) – zdroj ČSÚ, vlastní dopočty

15 Další kroky doplnění implementační části (červenec 2012)
projednání s partnery (srpen 2012) meziresortní připomínkové řízení (září 2012) předložení vládě k projednání (říjen 2012)

16 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR PRO OBDOBÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google