Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní platforma na podporu udržitelného rozvoje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní platforma na podporu udržitelného rozvoje"— Transkript prezentace:

1 Národní platforma na podporu udržitelného rozvoje Sremer@seznam.cz

2 Situační analýza  Imperativ UR nepronikl do konání rozhodovací sféry  Neprobíhá celospolečenská diskuze o cestách udržitelného rozvoje ČR  Jen mechanické naplňování předpisů EU, oklešťování některých pokrokových zákonů  Snahy eliminovat občanskou společnost z rozhodovacích procesů x evropské úmluvy  Vzdělávání pro udržitelný rozvoj jen formálně deklarovanou strategií  Aktivity NNO v humanitární, sociální a environmentální oblasti x redukce podpory státu  Kvalita veřejné správy důležitá pro budoucnost x čistkám při výměně vlád  Neprobíhají diskuze a obrana základních hodnot důležitých pro stmelení celé společnosti –zdraví, zdravého životního prostředí a krajiny, humanitních ideálů a pomoci bližním

3 Hlavní strategický cíl  Aby základním kritériem všeho národního, regionálního, místního a osobního rozhodování a z něj vyplývajících aktivit byl jasný příspěvek k udržitelnému rozvoji ČR

4 Deklarace vzniku Platformy  Národní platforma na podporu udržitelného rozvoje:  Organizace a jednotlivci, usilující o udržitelný rozvoj  Základem činnosti: - sdílení informací ze všech 3 pilířů UR - podnícení společenského dialogu o : → základních směrech UR ČR → úloze rozhodovací sféry v procesu - koordinace úsilí nevládní sféry k UR 4

5  Odhalovat problémy směřování k UR  Iniciovat a podílet se na strategiích směřování ČR k udržitelnému ekonom.rozvoji, šetrnému k ŽP a napomáhajícímu sociálnímu smíru  Vést dialog s decisní a odbornou sférou o udrž. a neudrž. trendech – z celostního úhlu  Mobilizovat veřejnost k udržitelnějším osobním přístupům  Napomáhat zavádění kritérií udržitelnosti do rozhodovacích procesů (nástroje integrovaných strategií) 5 Hlavní náplň Platformy UR

6  Prosazovat udrž.hospodaření s půdou, chránit krajinu (před zábory, biodiverzitu a stabilitu)  Podporovat udržitelnější využívání již zastavěného území  Podporovat realizaci vzdělávání k UR  Podílet se na evropských/mezinárodních aktivitách, přispívajících k UR  Prosazovat etické hodnoty do dalšího rozvoje společnosti 6

7 Priority

8 Krátko- a střednědobé cíle

9 Priorita 1: Národní úroveň 1. Angažmá v rozvojovém dění ČR, podněty 2. Vypracování principů/kritérií pro poměřování udržitelnosti-dialog s decisní sférou 3. Nápomoc zacílení národních rozvojových priorit a operačních programů na udržitelnější rozvoj ČR 4. Dosáhnout změny v hospodaření s půdou legisl., ekonom. nástroji včetně územního plánování 5. Vstupy a veřejná diskuze k nár.strategiím a rozvoj. dokumentům (SRUR ČR 2010, PUR ČR 2012, SRR ČR, energetické a surovin. strategie,..)

10 Priorita 2: Podpora obcí a regionů 1. Využít zkušenosti prac. veřejné správy v MA 21 2. Příprava materiálů pro uplatňování principů UR a při rozhodovacích procesech rozvoje obcí, měst, regionů 3. Vstupy a veřejná diskuze při přípravě regionál. strategických a rozvojových dokumentů ( ZÚR, PUR, SUR, UAP/RURU) 4. Přispět k zvýšení kvality života zvýšením zájmu o ochranu kulturního dědictví 5. Nabízet zkušenosti členů platformy obcím a regionům

11 Priorita 3: Aktivace občanské společnosti v místním udrž. rozvoji 1. Zasadit se o zavádění UR do škol a celoživotního vzdělávání 2. Podpořit veřejnost a NNO v udržitelnějším přístupu k ochraně krajiny-přírodní i kulturní, vč. udržitelnějšího využívání zastavěného území 3. Aktivně podporovat vznik a fungování Regionálního centra expertízy (RCE) ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj 4. Přispět ke koordinaci úsilí NNO o správnou implementaci Evropské úmluvy o krajině 5. Dostat témata etických hodnot udržitelného rozvoje do veřejného prostoru

12 Nadnárodní úroveň  Přispět k přípravě nové strategie udržitelného rozvoje EU  Sledování kohezní politiky EU a její implementaci v ČR, aktivně prosazovat další sociální aspekty UR  Účast na přípravě závěrečného dokumentu konference RIO + 20

13 Dosavadní aktivity  Národní platforma na podporu udržitelného rozvoje: Deklarace vzniku platformy organizací, usilujících o udržitelný rozvoj ČR  Rozpracována Deklarace vzniku Platformy pro veřejnost  Podíl na připomínkách k návrhu Státní politiky životního prostředí 2012-2020  Principy a kritéria nepřekročitelná při přípravě operačních programů a následně při přípravě a posuzování vhodnosti projektů pro operační programy 2014-2020 (včetně indikátorů)  Spolupodíl na přípravě materiálu pro Rio+20

14 schůzky Platformy UR  cca 1x měsíčně (maximum e-maily)  Café THERAPY,  Školská ul. 30, Praha 2  Kontakt pro zájemce: sremer@seznam.cz m. 732 966 595


Stáhnout ppt "Národní platforma na podporu udržitelného rozvoje"

Podobné prezentace


Reklamy Google