Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDR.Josef Postránecký STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDR.Josef Postránecký STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+"— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDR.Josef Postránecký STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

2 STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý dokument politiky regionálního rozvoje dle §5, zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje cílem je formulování témat a aspektů významných pro podporu regionálního rozvoje  průmět regionální dimenze do odvětvových politik vazba na:  na národní dokumenty (SUR, SHR, NSRR, PUR ČR…)  evropské dokumenty (EU 2020, TA 2020…)  podklad pro přípravu nového programového období EU Programové prohlášení vlády /schválené dne 4.8.2010 –Regionální rozvoj, územní plánování a bydlení vláda připraví a schválí novou SRR ČR –Reflektovat měnící se faktory místního a regionálního rozvoje (např. demografie, energetika)

3 ZÁVĚRY Z HODNOCENÍ SRR – regionální pohled 1) Přetrvávají regionální disparity mezi kraji  především míra nezaměstnanosti a dynamika ekonomického rozvoje  Dochází k prohlubování disparit na nižší než krajské úrovni - ORP 2) rostoucí tendence k vytváření významných shluků (zejména kolem ekonomických center) 3) slabé či problémové oblasti – „vnitřní“ periferie“ (hospodářsky slabé oblasti v ekonomicky úspěšných regionech) 4) úspěšný rozvoj regionální metropole může zakrýt problémovost v některých specifických oblastí na nižší úrovni (v případě sledování krajské úrovně 5) dochází k formování rozvojových jader nikoli rozvojových os

4 SRR 2014+ - STRUKTURA A OBSAH Tři části  analytická  strategická (důraz na typologii území)  implementační  nové faktory ovlivňující regionální rozvoj  demografické změny, územní soudržnost, energetika, integrované přístupy, dostupnost služeb, apod.  výrazná orientace na odpovědnost a kompetence, nástroje a podmínky, využívané regionálními aktéry.

5 PERIFERNÍ OBLASTI

6

7 RCIcz Praha216 Středočeský143 Jihočeský68 Plzeňský76 Karlovarský48 Ústecký47 Liberecký79 Královéhradecký68 Pardubický85 Vysočina53 Jihomoravský94 Olomoucký63 Zlínský61 Moravskoslezský60 Česko100

8

9

10 NÁVRHOVÁ ČÁST Cíle SRR ČR 2014–2020 Prioritní oblast Regionální konkurenceschopnost Prioritní oblast Územní soudržnost Prioritní oblast Environmentální udržitelnost Prioritní oblast Veřejná správa a spolupráce Růstový cíl Vyrovnávací cíl Preventivní cíl Institucionální cíl cíl P. 1 Rozvoj urbanizovaných oblastí P. 2 Rozvoj klíčové infrastruktury nadregionálního významu P. 3 Zkvalitnění sociálního prostředí urbanizovaných oblastí P. 4 Vyvážený rozvoj stabilizovaných území P. 5 Oživení periferních území P. 6 Využívání přírodního a krajinného potenciálu v regionech P. 7 Prevence vzniku přírodních pohrom a řešení jejich dopadů P. 9 Podpora spolupráce na místní a regionální úrovni P. 8 Zkvalitnění institucionálního rámce pro rozvoj regionů

11 IMPLEMENTAČNÍ ČÁST  organizační, nástrojové, institucionální a programové zabezpečení podpory regionálního rozvoje;  hlavní aktéři v regionálním rozvoji;  vymezení regionů se soustředěnou podporou státu;  zaměření podpory ve strukturálně postižených regionech, hospodářsky slabých regionech a regionech s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností;  systém monitoringu, hodnocení a naplňování indikátorů.

12 Hospodářsky problémové regiony

13 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDR.Josef Postránecký STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+"

Podobné prezentace


Reklamy Google